Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Informovanie o vyhotovovaní a zverejňovaní videozáznamov a zvukových záznamov z rokovaní mestských zastupiteľstiev   ikona pdf

 

Informovanie o vyhotovovaní a zverejňovaní videozáznamov a zvukových záznamov z rokovaní mestských zastupiteľstiev   ikona pdf

 

Zasadnutia MsZ 2022

dátum zasadnutia pozvánka
a
materiály
uznesenia Zápisnice Hlasovania Viedozáznam
číslo dokument
24.02.2022 - mimoriadne ikona html 1-12/2022 ikona pdf  ikona pdf ikona html youtube
31.03.2022 - riadne ikona html  13-76/2022  ikona pdf ikona pdf ikona html  youtube
26.05.2022 - mimoriadne ikona html  77-91/2022 - M  ikona pdf    ikona html  youtube
23.06.2022 - riadne ikona html         youtube

 

Aktualizoval: Ing. Michal Jurečko, 2022-06-27, 10:44, michal.jurecko@bardejov.sk

 

Zasadnutia MsZ 2021

 

dátum zasadnutia pozvánka
a
materiály
uznesenia Hlasovania Viedozáznam
číslo dokument
23.03.2021 - mimoriadne ikona html 1/2021 - m ikona pdf ikona html youtube 
25.03.2021 - riadne ikona html  2-48/2021  ikona pdf ikona html youtube 
20.05.2021 - mimoriadne ikona html  49 - 56/2021  ikona pdf ikona html youtube 
24.06.2021 - riadne ikona html  57 - 150/2021  ikona pdf ikona html youtube 
23.07.2021 - mimoriadne ikona html 151/2021  ikona pdf ikona html youtube 
26.08.2021 - mimoriadne ikona html  152/2021  ikona pdf ikona html  
07.10.2021 - mimoriadne ikona html  153-164/2021 ikona pdf  ikona html youtube 
14.10.2021 - riadne ikona html  165-216/2021 ikona pdf  ikona html youtube 
27.10.2021 - mimoriadne ikona html   217-231/2021 ikona pdf  ikona html youtube 
09.12.2021 - riadne ikona html  232-263/2021  ikona pdf ikona html youtube 

 

Aktualizoval: Ing. Michal Jurečko, 2022-01-05, 10:35, michal.jurecko@bardejov.sk

 

Zasadnutia MsZ 2020

dátum zasadnutia pozvánka
a
materiály
uznesenia Hlasovania
číslo dokument
23.01.2020 - mimoriadne ikona html 1 - 5/2020 - M
ikona pdf 

 ikona html
25.02.2020 - mimoriadne ikona html  6 - 7/2020 - M  ikona pdf  ikona html
14.05.2020 - riadne ikona html  8 - 65/2020  ikona pdf ikona html 
18.06.2020 - mimoriadne ikona html  66-83/2020  ikona pdf  ikona html
19.08.2020 - mimoriadne ikona html  84-88/2020  ikona pdf ikona html 
01.10.2020 - riadne ikona html 89-152/2020   ikona pdf  ikona html
26.11. 2020 - mimoriadne ikona html 153-165/2020 - M  ikona pdf   ikona html
17.12.2020 - riadne ikona html  166-207/2020 ikona pdf  ikona html 

Archív záznamov zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Bardejove 

 

Zasadnutia MsZ 2019

dátum zasadnutia pozvánka
a
materiály
uznesenia Hlasovania
číslo dokument
24.01.2019 - riadne ikona html 1 - 12/2019  ikona pdf  ikona html 
28.03.2019 - riadne ikona html 13 - 31/2019 ikona pdf   ikona html
27.05.2019 - mimoriadne ikona html 32 - 35/2019 ikona pdf   ikona html
27.06.2019 - riadne ikona html  36 - 55/2019 ikona pdf   ikona html
03.10.2019 - riadne ikona html 56-70/2019  ikona pdf  ikona html
26.11.2019 - mimoriadne ikona html  71-82/2019-M  ikona pdf  ikona html
12.12.2019 - riadne ikona html 83 - 95/2019   ikona pdf  ikona html

Archív záznamov zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Bardejove

 

Zasadnutia MsZ 2018

 

dátum zasadnutia pozvánka
a
materiály
uznesenia Hlasovania
číslo dokument
12.03.2018 - riadne ikona html  1 - 22/2018
ikona pdf 
 ikona html
26.04.2018 - mimoriadne ikona html  23 - 26/2018 - M  ikona pdf ikona html 
20.06.2018 - riadne ikona html 27 - 47/2018  ikona pdf ikona html 
23.07.2018 - mimoriadne ikona html 48 - 52/2018 - M  ikona pdf   ikona html
12.09.2018 - riadne ikona html 53 - 64/2018 ikona pdf   ikona html
08.11.2018 - mimoriadne ikona html 65 - 68/2018 - M  ikona pdf  ikona html 
27.11.2018 - mimoriadne ikona html  69 - 72/2018 - M   ikona pdf  ikona html
04.12.2018 - ustanovujúce ikona html  1 - 5/2018 - U  ikona pdf   ikona html
20.12.2018 - riadne ikona html  6 - 14/2018 ikona pdf   ikona html

Archív záznamov zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Bardejove

 

Zasadnutia MsZ 2017

 

dátum zasadnutia pozvánka
a
materiály
uznesenia Hlasovania
číslo dokument
26.01.2017 - mimoriadne ikona html 1 - 5/2017 - M  ikona pdf  ikona html
23.02.2017 - mimoriadne ikona html 6 - 7/2017 - M  ikona pdf ikona html
30.03.2017 - riadne ikona html 8 - 30/2017 ikona pdf ikona html
25.05.2017 - mimoriadne ikona html 31 - 40/2017 ikona pdf  ikona html
22.06.2017 - riadne ikona html  41 - 68/2017 ikona pdf  ikona html
25.07.2017 - mimoriadne ikona html 69 - 70/2017  ikona pdf ikona html
19.09.2017 - riadne ikona html 71 - 87/2017  ikona pdf ikona html
03.10.2017 - mimoriadne ikona html 88 - 89/2017  ikona pdf ikona html
12.10.2017 - mimoriadne ikona html  90 - 95/2017  ikona pdf ikona html
24.10.2017 - mimoriadne ikona html  96 - 114/2017 ikona pdf  ikona html
07.12.2017 - riadne ikona html 115 - 128/2017  ikona pdf ikona html
19.12.2017 ikona html  129 - 131/2017  ikona pdf  ikona html

Archív záznamov zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Bardejove

 

Zasadnutia MsZ 2016

 

dátum zasadnutia pozvánka
a
materiály
uznesenia Hlasovania zápisnica
číslo dokument
14.01.2016 - mimoriadne ikona html  1/2016 - M  ikona pdf  HTML_32 ikona pdf
25.02.2016 - mimoriadne ikona html  2 - 4/2016 - M  ikona pdf  HTML_32 ikona pdf
31.03.2016 - riadne ikona html 5 - 25/2016  ikona pdf HTML 32 ikona pdf
19.05.2016 - mimoriadne ikona html  26/2016  ikona pdf  HTML_32 ikona pdf
23.06.2016 - riadne ikona html  27-51/2016  ikona pdf HTML_32 ikona pdf
04.07.2016 - mimoriadne ikona html  52-54/2016  ikona pdf ikona html ikona pdf
22.09.2016 - riadne ikona html 55-70/2016 ikona pdf  ikona html ikona pdf
27.10.2016 - mimoriadne ikona html 71-79/2016 ikona pdf  ikona html ikona pdf
08.12.2016 - riadne ikona html  80-99/2016 ikona pdf  ikona html ikona pdf

 

Zasadnutia MsZ 2015

 

dátum zasadnutia pozvánka
a
materiály
uznesenia Hlasovania zápisnica
číslo dokument
26.03.2015 - riadne ikona html 1 - 19/2015 ikona pdf HTML_32 ikona pdf
15.04.2015 - mimoriadne ikona html 20/2015 - M ikona pdf HTML_32 ikona pdf
25.06.2015 - riadne ikona html 30 - 55/2015 ikona pdf HTML_32 ikona pdf
24.09.2015 - riadne ikona html 56 - 74/2015 ikona pdf HTML_32 ikona pdf
19.11.2015 - mimoriadne ikona html 75 - 86/2015 ikona pdf  HTML_32 ikona pdf
10.12.2015 - riadne ikona html 87 - 104/2015  ikona pdf   HTML_32 ikona pdf

 

Zasadnutia MsZ 2014

 

dátum zasadnutia pozvánka
a
materiály
uznesenia Hlasovania zápisnica
číslo dokument
23.01.2014 - mimoriadne ikona html 1 - 4/2014 - M ikona pdf HTML_32  ikona pdf
27.02.2014 - mimoriadne ikona html 5 - 8/2014 - M ikona pdf HTML_32  ikona pdf
27.03.2014 - riadne ikona html 9 - 31/2014 ikona pdf HTML_32 ikona pdf
29.04.2014 - mimoriadne ikona html 32 - 36/2014 - M ikona pdf HTML_32 ikona pdf
30.05.2014 - mimoriadne ikona html 37 - 41/2014 - M ikona pdf HTML_32 ikona pdf
26.06.2014 - riadne ikona html 42 - 61/2014 ikona pdf HTML_32 ikona pdf
15.07.2014 - mimoriadne ikona html 62 - 66/2014 - M ikona pdf HTML_32 ikona pdf
25.09.2014 - riadne ikona html 67 - 85/2014 ikona pdf HTML_32 ikona pdf
27.11.2014 - ustanovujúce ikona pdf 1 - 10/2014 ikona pdf HTML_32 ikona pdf
16.12.2014 - riadne ikona html 11 - 30/2014   HTML_32 ikona pdf

 

Zasadnutia MsZ 2013

 

dátum zasadnutia pozvánka
a
materiály
uznesenia zápisnica Hlasovania
číslo dokument
21.03.2013 - riadne ikona pdf 1-20/2013 ikona pdf ikona pdf HTML_32
04.04.2013 - mimoriadne ikona pdf 21-22/2013 - M ikona pdf ikona pdf HTML_32
17.05.2013 - mimoriadne ikona html 23-25/2013 - M ikona pdf ikona pdf HTML_32
25.06.2013 - riadne ikona html 26-47/2013 ikona pdf ikona pdf HTML_32
26.09.2013 - riadne ikona html 48-64/2013 ikona pdf ikona pdf HTML_32
21.11.2013 - mimoriadne ikona html 65-73/2013 - M ikona pdf ikona pdf HTML_32
12.12.2013 - riadne ikona html 74-92/2013 ikona pdf ikona pdf HTML_32

 

Zasadnutia MsZ 2012

 

dátum zasadnutia pozvánka zápisnica uznesenia Hlasovania
číslo dokument
29.03.2012 - riadne Pdf_32 Pdf_32 1-19/2012 Pdf_32 HTML_32
14.06.2012 - riadne Pdf_32 Pdf_32 20-35/2012 Pdf_32 HTML_32
26.07.2012 - mimoriadne Pdf_32   37-44/2012-M Pdf_32 HTML_32
27.09.2012 - riadne Pdf_32   45-60/2012 Pdf_32 HTML_32
13.12.2012 - riadne Pdf_32 Pdf_32 61-85/2012 Pdf_32 HTML_32

 

Zasadnutia MsZ 2011

 

dátum zasadnutia pozvánka
21.12.2010 - ustanovujúce  Pdf_32
03.02.2011 - riadne  Pdf_32
03.03.2011 - riadne  Pdf_32
30.03.2011 - mimoriadne  Pdf_32
28.04.2011 - mimoriadne  Pdf_32
8.06.2011 - riadne  Pdf_32
22.09.2011 - riadne  Pdf_32
15.12.2011 - riadne  Pdf_32

 

Zasadnutia MsZ 2010

 

dátum zasadnutia pozvánka
25.02.2010 - riadne Pdf_32
08.03.2010 - mimoriadne Pdf_32
29.04.2010 - riadne Pdf_32
24.06.2010 - riadne Pdf_32
09.09.2010 - riadne Pdf_32

 

 

 

Najblišie udalosti

01 júl 2022
18:00 - 21:00
GALAVEČER OCENENÝCH
06 aug 2022
21:00 - 23:30
BAŽANT KINEMATOGRAF
28 jún 2022
20:00 - 23:00
XXX.ORGANOVÉ DNI J. GREŠÁKA
10 júl 2020
19:00 - 22:00
13.KULTÚRNE LETO BÉLU KÉLERA
30 jún 2022
08:00 - 17:00
Bardejovská paleta 2022

 

sms informacie

 

ukrajina

 

norske fondy

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám