Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Parkovanie v zóne s dopravným obmedzením v meste Bardejov upravuje státie motorových vozidiel ako dočasné parkovanie vozidiel na vyhradenom priestore verejného priestranstva určeného na parkovanie vozidiel vo vymedzenej zóne mesta Bardejov a spôsob platenia za toto dočasné parkovanie s výnimkou motocyklov s prívesným vozíkom a bicyklom s pomocným motorčekom.

Parkovací systém v zóne s dopravným obmedzení prevádzkuje PARKOVACIA SLUŽBA MESTA BARDEJOV:
BAPOS m. p. Bardejov,
Štefánikova 768, 085 01 Bardejov

IČO : 00 619 621, DIČ : 2020508490

tel.: +421(0)54 486 0500, fax: +421(0)54 474 8113
e-mail: bapos@bapos.sk

KONTAKTNÍ PRACOVNÍCI:
Peter Cingeľ, tel: +421(0)54 486 0508, +421(0)911 420 115, bapos@bapos.sk

ZÓNA S DOPRAVNÝM OBMEDZENÍM je vymedzená časť územia mesta Bardejov, ohraničená vstupmi na Ul. Hurbanova, Ul. Dlhý rad, Ul. Mlynská, Ul. Partizánska, Ul.Jiráskova, prejazd do Ul. Komenského, Ul. Rhodyho, Ul. Na  hradbách, Ul. Českej Lípy, príjazdy na Ul. Hurbanovu a jednosmerný výjazd z Ul. Františkánov.

PARKOVACIE OBVODY PARKOVACIE KARTY
SMS PARKOVANIE CENNIK PARKOVANIA

Najblišie udalosti

21 jún 2024
10:00 - 22:00
Rolandové hry 2024

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám