Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

hl papier primator

 

V Bardejove: 14. 05. 2021

 

P O Z V Á N K A

na 20. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove,
ktoré sa uskutoční

dňa 20. mája 2021 (štvrtok) o 9,00 hod.
prostredníctvom videokoferencie

 

 NÁVRH PROGRAMU:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 4. Návrh nakladania s majetkom mesta (rozprava)
 5. Návrh na schválenie žiadostí o poskytnutie príspevku pre projekty(rozprava)
  1. „Regenerácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Družba v meste Bardejov“ a  „Regenerácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Vinbarg – Etapa II.“
  2. „Realizácia vodozádržných opatrení v intraviláne mesta Bardejov tretia etapa“
 6. Návrh na zmenu plánu inv. akcií spol. Bardterm, s. r. o. na rok 2021 (rozprava)
 7. Návrh zmien a doplnkov Rokovacieho poriadku MsZ v Bardejove (rozprava)
 8. Záver

 

 

 

  MUDr. Boris Hanuščak, v.r.
primátor mesta

 


Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

norske fondy

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

koronavirus

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám