Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

hl papier primator

 

V Bardejove: 28. 11. 2022

 

P O Z V Á N K A

na 2. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove,
ktoré sa uskutoční

dňa 03. decembra 2022 (sobota) o 7,00 hod.
v zasadačke MsZ v budove MsÚ v Bardejov

 

 NÁVRH PROGRAMU:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Schválenie programu
  3. Zloženie sľubu poslanca mestského zastupiteľstva
  4. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
  5. Návrh na poverenie výkonom funkcie sobášiacich (rozprava)
  6. Záver

 

 

 

 

 

    MUDr. Boris Hanuščak, v.r.
primátor mesta

 

 

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám