Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

 

Mestský úrad Bardejov
Radničné námestie 16
085 01 Bardejov

tel. : (+421) 54 4862122
fax: (+421) 54 4722476

web : www.bardejov.sk
e-mail : mesto@bardejov.sk

Obvodný úrad Bardejov
Dlhý rad 16 08577 Bardejov

Tel : (+421) 54 4710111 , 4710329
Fax : (+421) 54 4746653

Web : www.vs.sk
e-mail : prednosta@bj.vs.sk

Obvodný úrad Životného Prostredia
Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov

Tel. : (+421) 54 4710369

web : www.bj.ouzp.sk
e-mail: sekretariat@bj.ouzp.sk

Obvodný pozemkový úrad Bardejov
Dlhý rad 17, 085 01 Bardejov

tel.: (+421) 54 4885018-19
mobil: 0910891009
fax: (+421) 54 4881233

web : www.pozemkovyurad.sk
e-mail: opu.bj@3s.land.gov.sk ladislav.mnahoncak.pbj@3s.land.gov.sk

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove
Kuzmányho 18, 085 67 Bardejov

tel. : (+421) 54 474 86 06, 054 488 0722
fax : (+421) 54 488 07 21

e-mail : bj.sekretariat@uvzsr.sk
web : www.ruvzbj.sk

Sekretariát územného spolku SČK
Sv. Jakuba 33, 085 01 Bardejov

tel : (+421) 54 472 23 58
fax : (+421) 54 472 23 58
mobil 0903 558 931

e-mail : sus.bardejov@redcross.sk
web : www.redcross.sk

Okresný súd Bardejov
Partizánska 1, 010 01 Bardejov

tel : (+421) 54 4722091
fax: (+421) 54 4724331

web : www.justice.gov.sk
e-mail: SEKRETARIAT_OS_BJ@justice.sk podatelna_OSBJ@justice.sk

Okresná prokuratúra v Bardejove
ul. Kellerova 7, 085 43 Bardejov

tel. : (+421) 54 472 20 68
fax: (+421) 54 474 61 82

web : www.genpro.gov.sk

Okresné riaditeľstvo PZ Bardejov
Partizánska 42, 085 01 Bardejov

tel : (+421) 54 0961 841111
fax : 0961-84-3109

web : www.minv.sk
e-mail : orpzbj@minv.sk

Obvodné oddelenie PZ Bardejov
Hurbanova 16, 085 01 Bardejov

tel : 054 4724447
0961843705
fax : 0961843709

web : www.minv.sk
e-mail : orpzbj@minv.sk

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Bardejov
Dlhý rad 16, 08501 Bardejov

tel: (+421) 54 4722565
fax: (+421) 54 4710385

Web: www.hazz.sk
e-mail: hasici_bj@ke.telecom.sk

Okresná knižnica Dávida Gutgesela
Radničné námestie č.1
085 01 Bardejov

tel : (+421) 54 4722105, 4883610
fax : (+421) 54 4722714

Web: www.gutgesel.sk
e-mail: kniznica@gutgesel.sk

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Bardejove
Dlhý rad 17, 085 71 Bardejov

tel: (+421) 54 486 54 22
fax: (+421) 54 474 89 80

web : www.upsvarbj.sk
e-mail: upsvr_bj@upsvar.sk

Sociálna poisťovňa Bardejov
Hurbanova 6, 085 46 Bardejov

tel.: (+421) 54 48 60 111
fax: (+421) 54 47 48 320

web : www.socpoist.sk
e-mail: bardejov@socpoist.sk

MV SR, Štátny archív v Prešove, pobočka Bardejov, M. V. Miškovského 1
085 01 Bardejov

tel : (+421) 54 472 57 55
fax: (+421) 54 472 56 73

web : www.minv.sk
e-mail : archiv@sapo-pbj.vs.sk

Daňový úrad Bardejov
Partizánska, 085 28 Bardejov

tel : (+421) 54 7869302
fax: (+421) 54 4746583

web : www.statnasprava.sk
e-mail: du.bj@po.drsr.sk

Okresná pedagogicko - psychologická poradňa
Štefánikova 8, 085 01 Bardejov

tel : (+421)54 4724928

pppbardejov@stonline.sk

Lesy Slovenskej republiky š.p.
OZ Bardejov
Dukelská 24, 085 01 Bardejov

tel : (+421)54 4722407
fax: (+421)54 4722519

web : www.lesy.sk
e-mail: lesybj@lesy.sk

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám