Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

  04.06.2024

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PRENÁJMU  NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme  nehnuteľného majetku mesta  na ul. Františkánov v  k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na najbližšom zasadnutí.

Zverejnil: Monika Beňová, 2024-06-04, monika.benova@bardejov.sk
pdf  UKONČENÉ
   

 

   
  04.06.2024

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PREVODU  NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode  nehnuteľného majetku mesta  na  ul. Štefánikova v  k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na najbližšom zasadnutí.

Zverejnil: Monika Beňová, 2024-06-04, monika.benova@bardejov.sk
pdf  UKONČENÉ
  04.06.2024

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PREVODU  NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode  nehnuteľného majetku mesta  na  Bardejovskej Zábave v  k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na najbližšom zasadnutí.

Zverejnil: Monika Beňová, 2024-06-04, monika.benova@bardejov.sk
pdf  UKONČENÉ
  04.06.2024

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PREVODU  NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode  nehnuteľného majetku mesta  na ul.  Slovenská  v  k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na najbližšom zasadnutí.

Zverejnil: Monika Beňová, 2024-06-04, monika.benova@bardejov.sk
pdf  UKONČENÉ
   10.04.2024  

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PREVODU  NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode  nehnuteľného majetku mesta  na ul.  Družstevná  v  k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na najbližšom zasadnutí.

Zverejnil: Monika Beňová, 2024-04-10, monika.benova@bardejov.sk
 pdf  UKONČENÉ
   10.04.2024  

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PREVODU  NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode  nehnuteľného majetku mesta  na ul.  Družstevná  v  k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na najbližšom zasadnutí.

Zverejnil: Monika Beňová, 2024-04-10, monika.benova@bardejov.sk
 pdf  UKONČENÉ
   10.04.2024  

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PREVODU  NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode  nehnuteľného majetku mesta  na ul.  Družstevná  v  k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na najbližšom zasadnutí.

Zverejnil: Monika Beňová, 2024-04-10, monika.benova@bardejov.sk
 pdf  UKONČENÉ
   10.04.2024  

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PREVODU  NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode  nehnuteľného majetku mesta  na ul.  Družstevná  v  k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na najbližšom zasadnutí.

Zverejnil: Monika Beňová, 2024-04-10, monika.benova@bardejov.sk
 pdf  UKONČENÉ
   10.04.2024  

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PREVODU  NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode  nehnuteľného majetku mesta  so zriadením vecného bremena na ul.  Poštárka  v  k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na najbližšom zasadnutí.

Zverejnil: Monika Beňová, 2024-04-10, monika.benova@bardejov.sk
 pdf  UKONČENÉ
   10.04.2024  

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PRENÁJMU  NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme  nehnuteľného majetku mesta  na ul. Ťačevská  v  k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na najbližšom zasadnutí.

Zverejnil: Monika Beňová, 2024-04-10, monika.benova@bardejov.sk
 pdf  UKONČENÉ
   10.04.2024  

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PODNÁJMU  NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O podnájme  nehnuteľného majetku mesta - miestnosti v komplexe Františkánskeho kláštora  v  k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na najbližšom zasadnutí.

Zverejnil: Monika Beňová, 2024-04-10, monika.benova@bardejov.sk
 pdf  UKONČENÉ
   10.04.2024  

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PRENÁJMU  NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme  nehnuteľného majetku mesta  pre poľnohospodárske účely  v  k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na najbližšom zasadnutí.

Zverejnil: Monika Beňová, 2024-04-10, monika.benova@bardejov.sk
 pdf  UKONČENÉ
   10.04.2024  

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PREVODU  NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode  nehnuteľného majetku mesta  na ul. Kukorelliho v  k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na najbližšom zasadnutí.

Zverejnil: Monika Beňová, 2024-04-10, monika.benova@bardejov.sk
 pdf  UKONČENÉ
   10.04.2024  

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PREVODU  NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode  nehnuteľného majetku mesta  na ul. Chmelník v  k.ú.  Dlhá Lúka,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na najbližšom zasadnutí.

Zverejnil: Monika Beňová, 2024-04-10, monika.benova@bardejov.sk
 pdf  UKONČENÉ
   10.04.2024  

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PREVODU  NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode  nehnuteľného majetku mesta  na ul. Sládkovičova v  k.ú.  Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na najbližšom zasadnutí.

Zverejnil: Monika Beňová, 2024-04-10, monika.benova@bardejov.sk
 pdf  UKONČENÉ
   10.04.2024  

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PREVODU  NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode  nehnuteľného majetku mesta  na ul. Tehelná v  k.ú.  Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na najbližšom zasadnutí.

Zverejnil: Monika Beňová, 2024-04-10, monika.benova@bardejov.sk
 pdf  UKONČENÉ
   10.04.2024  

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PREVODU  NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode  nehnuteľného majetku mesta  na ul. Tehelná v  k.ú.  Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na najbližšom zasadnutí.

Zverejnil: Monika Beňová, 2024-04-10, monika.benova@bardejov.sk
 pdf  UKONČENÉ
   10.04.2024  

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PREVODU  NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode  nehnuteľného majetku mesta  na ul. Tehelná v  k.ú.  Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na najbližšom zasadnutí.

Zverejnil: Monika Beňová, 2024-04-10, monika.benova@bardejov.sk
 pdf  UKONČENÉ
   10.04.2024  

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PREVODU  NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode  nehnuteľného majetku mesta  na ul. Tehelná v  k.ú.  Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na najbližšom zasadnutí.

Zverejnil: Monika Beňová, 2024-04-10, monika.benova@bardejov.sk
 pdf  UKONČENÉ
   10.04.2024  

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PREVODU  NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode  nehnuteľného majetku mesta  na ul. Tehelná v  k.ú.  Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na najbližšom zasadnutí.

Zverejnil: Monika Beňová, 2024-04-10, monika.benova@bardejov.sk
 pdf  UKONČENÉ
   10.04.2024  

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PREVODU  NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode  nehnuteľného majetku mesta  na ul. Tehelná v  k.ú.  Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na najbližšom zasadnutí.

Zverejnil: Monika Beňová, 2024-04-10, monika.benova@bardejov.sk
 pdf  UKONČENÉ
  10.04.2024

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PREVODU  NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode  nehnuteľného majetku mesta  na ul. Tehelná v  k.ú.  Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na najbližšom zasadnutí.

Zverejnil: Monika Beňová, 2024-04-10, monika.benova@bardejov.sk
pdf  UKONČENÉ
  19.03.2024

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PREVODU  NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode  nehnuteľného majetku mesta  v  k.ú.  Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na najbližšom zasadnutí.

Zverejnil: Monika Beňová, 2024-03-19, monika.benova@bardejov.sk
pdf  UKONČENÉ
  19.03.2024

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PREVODU  NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode  nehnuteľného majetku mesta  v  k.ú.  Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na najbližšom zasadnutí.

Zverejnil: Monika Beňová, 2024-03-19, monika.benova@bardejov.sk
pdf  UKONČENÉ
  19.03.2024

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PREVODU  NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode  nehnuteľného majetku mesta  v  k.ú.  Dlhá Lúka,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na najbližšom zasadnutí.

Zverejnil: Monika Beňová, 2024-03-19, monika.benova@bardejov.sk
pdf  UKONČENÉ
  19.03.2024

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PREVODU - ZÁMENY NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode  nehnuteľného majetku mesta  v  k.ú.  Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na najbližšom zasadnutí.

Zverejnil: Monika Beňová, 2024-03-19, monika.benova@bardejov.sk
pdf  UKONČENÉ
  19.03.2024

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PREVODU - ZÁMENY NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode  nehnuteľného majetku mesta  v  k.ú.  Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na najbližšom zasadnutí.

Zverejnil: Monika Beňová, 2024-03-19, monika.benova@bardejov.sk
pdf  UKONČENÉ
  19.03.2024

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PREVODU - ZÁMENY NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode  nehnuteľného majetku mesta  v  k.ú.  Dlhá Lúka,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na najbližšom zasadnutí.

Zverejnil: Monika Beňová, 2024-03-19, monika.benova@bardejov.sk
pdf  UKONČENÉ
  19.03.2024

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme nehnuteľného majetku mesta  v  k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na najbližšom zasadnutí.

Zverejnil: Monika Beňová, 2024-03-19, monika.benova@bardejov.sk
pdf  UKONČENÉ
  19.03.2024

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme nehnuteľného majetku mesta  v  k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na najbližšom zasadnutí.

Zverejnil: Monika Beňová, 2024-03-19, monika.benova@bardejov.sk
pdf  UKONČENÉ
  19.03.2024

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme nehnuteľného majetku mesta  v  k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na najbližšom zasadnutí.

Zverejnil: Monika Beňová, 2024-03-19, monika.benova@bardejov.sk
pdf  UKONČENÉ
  19.03.2024

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme nehnuteľného majetku mesta  v  k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na najbližšom zasadnutí.

Zverejnil: Monika Beňová, 2024-03-19, monika.benova@bardejov.sk
pdf  UKONČENÉ
  29.01.2024

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme nehnuteľného majetku mesta  v  k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na najbližšom zasadnutí.

Zverejnil: Monika Beňová, 2024-01-29, monika.benova@bardejov.sk
pdf  UKONČENÉ
  11.09.2023

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľného majetku mesta  v  k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí  dňa 28.09.2023.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc., 2023-09-11, anna.babejova@bardejov.sk
 pdf  UKONČENÉ
  11.09.2023

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľného majetku mesta  v  k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí  dňa 28.09.2023.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc., 2030-09-11, anna.babejova@bardejov.sk
 pdf  UKONČENÉ
  16.08.2023

BARDBYT, s.r.o., ako správca majetku mesta, v súlade so zásadami výberového konania spoločnosti BARDBYT, s.r.o. ,

vyhlasuje verejnú súťaž na  prenájom nebytových priestorov - Radničné námestie č. 35  - poschodie.

Bližšie infomácie o predmete verejnej súťaže :  Ing. Šuťak, Mgr. Hoclárová , č. tel. 054/474 6955

Zverejnil: Anna Babejová, Bc.,  2023-08-16anna.babejova@bardejov.sk
 pdf UKONČENÁ 
  16.08.2023  

BARDBYT, s.r.o., ako správca majetku mesta, v súlade so zásadami výberového konania spoločnosti BARDBYT, s.r.o. ,

vyhlasuje verejnú súťaž na  prenájom nebytových priestorov - Radničné námestie č. 12  - podkrovie I.

Bližšie infomácie o predmete verejnej súťaže :  Ing. Šuťak, Mgr. Hoclárová , č. tel. 054/474 6955

Zverejnil: Anna Babejová, Bc.,  2023-08-16anna.babejova@bardejov.sk
 pdf UKONČENÁ
  16.08.2023  

BARDBYT, s.r.o., ako správca majetku mesta, v súlade so zásadami výberového konania spoločnosti BARDBYT, s.r.o. ,

vyhlasuje verejnú súťaž na  prenájom nebytových priestorov - Radničné námestie č. 12  - suterén.

Bližšie infomácie o predmete verejnej súťaže :  Ing. Šuťak, Mgr. Hoclárová , č. tel. 054/474 6955

Zverejnil: Anna Babejová, Bc.,  2023-08-16anna.babejova@bardejov.sk
 pdf UKONČENÁ 
  16.08.2023  

BARDBYT, s.r.o., ako správca majetku mesta, v súlade so zásadami výberového konania spoločnosti BARDBYT, s.r.o. ,

vyhlasuje verejnú súťaž na  prenájom nebytových priestorov - Radničné námestie č. 20  - suterén.

Bližšie infomácie o predmete verejnej súťaže :  Ing. Šuťak, Mgr. Hoclárová , č. tel. 054/474 6955

Zverejnil: Anna Babejová, Bc.,  2023-08-16anna.babejova@bardejov.sk
 pdf UKONČENÁ 
  16.08.2023  

BARDBYT, s.r.o., ako správca majetku mesta, v súlade so zásadami výberového konania spoločnosti BARDBYT, s.r.o. ,

vyhlasuje verejnú súťaž na  prenájom nebytových priestorov - Radničné námestie č. 35  - prízemie.

Bližšie infomácie o predmete verejnej súťaže :  Ing. Šuťak, Mgr. Hoclárová , č. tel. 054/474 6955

Zverejnil: Anna Babejová, Bc.,  2023-08-16anna.babejova@bardejov.sk
 pdf  UKONČENÁ
  08.08.2023

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

O najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta a to predaj

pozemku parc. C KN 4643/16 o výmere 744 m2, v k.ú. Bardejov.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc., 2030-08-08, anna.babejova@bardejov.sk
pdf pdf pdf  UKONČENÁ
  11.07.2023

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme nehnuteľného majetku mesta  v  k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí  dňa 27.07.2023.

Zverejnil: Monika Beňová, 2023-07-11, monika.benova@bardejov.sk
pdf  UKONČENÉ
  11.07.2023

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľného majetku mesta  v  k.ú. Bardejov, časť Bardejovské Kúpele

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí  dňa 27.07.2023.

Zverejnil: Monika Beňová, 2023-07-11, monika.benova@bardejov.sk
pdf  UKONČENÉ
  11.07.2023

BARDBYT, s.r.o., ako správca majetku mesta, v súlade so zásadami výberového konania spoločnosti BARDBYT, s.r.o. ,

vyhlasuje verejnú súťaž na  prenájom nebytových priestorov - Radničné námestie č. 12  - podkrovie I.

Bližšie infomácie o predmete verejnej súťaže :  Ing. Šuťak, Mgr. Hoclárová , č. tel. 054/474 6955

Zverejnil: Anna Babejová, Bc.,  2023-07-11, anna.babejova@bardejov.sk
 pdf UKONČENÁ
  11.07.2023  

BARDBYT, s.r.o., ako správca majetku mesta, v súlade so zásadami výberového konania spoločnosti BARDBYT, s.r.o. ,

vyhlasuje verejnú súťaž na  prenájom nebytových priestorov - Radničné námestie č. 12  - suterén.

Bližšie infomácie o predmete verejnej súťaže :  Ing. Šuťak, Mgr. Hoclárová , č. tel. 054/474 6955

Zverejnil: Anna Babejová, Bc.,  2023-07-11, anna.babejova@bardejov.sk
 pdf UKONČENÁ 
  11.07.2023

BARDBYT, s.r.o., ako správca majetku mesta, v súlade so zásadami výberového konania spoločnosti BARDBYT, s.r.o. ,

vyhlasuje verejnú súťaž na  prenájom nebytových priestorov - Radničné námestie č. 20  - suterén.

Bližšie infomácie o predmete verejnej súťaže :  Ing. Šuťak, Mgr. Hoclárová , č. tel. 054/474 6955

Zverejnil: Anna Babejová, Bc.,  2023-07-11, anna.babejova@bardejov.sk
 
 pdf UKONČENÁ 
  11.07.2023

BARDBYT, s.r.o., ako správca majetku mesta, v súlade so zásadami výberového konania spoločnosti BARDBYT, s.r.o. ,

vyhlasuje verejnú súťaž na  prenájom nebytových priestorov - Radničné námestie č. 20  - prízemie.

Bližšie infomácie o predmete verejnej súťaže :  Ing. Šuťak, Mgr. Hoclárová , č. tel. 054/474 6955

Zverejnil: Anna Babejová, Bc.,  2023-07-11, anna.babejova@bardejov.sk
 pdf  UKONČENÁ
  11.07.2023  

BARDBYT, s.r.o., ako správca majetku mesta, v súlade so zásadami výberového konania spoločnosti BARDBYT, s.r.o. ,

vyhlasuje verejnú súťaž na  prenájom nebytových priestorov - Radničné námestie č. 35  - poschodie.

Bližšie infomácie o predmete verejnej súťaže :  Ing. Šuťak, Mgr. Hoclárová , č. tel. 054/474 6955

Zverejnil: Anna Babejová, Bc.,  2023-07-11, anna.babejova@bardejov.sk
 pdf  UKONČENÁ
  13.06.2023

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme nehnuteľného majetku mesta  v  k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí  dňa 22.06.2023.

Zverejnil: Monika Beňová, 2023-06-13, monika.benova@bardejov.sk
pdf  UKONČENÉ
  13.06.2023

OZNÁMENIE O ZÁMERE  ZRIADENIA BEZODPLATNÉHO VECNÉHO BREMENA NA NEHNUTEĽNOM MAJETKU MESTA

O  zriadení bezodplatného vecného bremena  v  k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí  dňa 22.06.2023.

Zverejnil: Monika Beňová, 2023-06-13, monika.benova@bardejov.sk
pdf  UKONČENÉ
  07.06.2023

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľného majetku mesta  v  k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí  dňa 22.06.2023.

Zverejnil: Monika Beňová, 2023-06-07, monika.benova@bardejov.sk
pdf  UKONČENÉ
  06.06.2023

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľného majetku mesta  v  k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí  dňa 22.06.2023.

Zverejnil: Monika Beňová, 2023-06-06, monika.benova@bardejov.sk
pdf  UKONČENÉ
  06.06.2023

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľného majetku mesta  v  k.ú. Zlaté,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí  dňa 22.06.2023.

Zverejnil: Monika Beňová, 2023-06-06, monika.benova@bardejov.sk
pdf  UKONČENÉ
  06.06.2023

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľného majetku mesta  v  k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí  dňa 22.06.2023.

Zverejnil: Monika Beňová, 2023-06-06, monika.benova@bardejov.sk
pdf  UKONČENÉ
  06.06.2023

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľného majetku mesta  v  k.ú. Dlhá Lúka,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí  dňa 22.06.2023.

Zverejnil: Monika Beňová, 2023-06-06, monika.benova@bardejov.sk
pdf  UKONČENÉ
  06.06.2023

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľného majetku mesta  v  záhradkárskej lokalite k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí  dňa 22.06.2023.

Zverejnil: Monika Beňová, 2023-06-06, monika.benova@bardejov.sk
pdf  UKONČENÉ
  06.06.2023

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľného majetku mesta  v k.ú. Dlhá Lúka,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí  dňa 22.06.2023.

Zverejnil: Monika Beňová, 2023-06-06, monika.benova@bardejov.sk
pdf  UKONČENÉ
  06.06.2023

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme nehnuteľného majetku mesta  v Bardejovských Kúpeľoch v k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí  dňa 22.06.2023.

Zverejnil: Monika Beňová, 2023-06-06, monika.benova@bardejov.sk
pdf  UKONČENÉ
  01.06.2023

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie podnájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov

v budove "Františkánskeho kláštora" č.s. 139 na pozemku parc. C KN 1062/1 v k.ú. Bardejov - rezbárska dieňa.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc,  2023-06-01, anna.babejova@bardejov.sk
pdf pdf pdf UKONČENÁ
  31.05.2023 BARDBYT, s.r.o., ako správca majetku mesta, v súlade so zásadami výberového konania spoločnosti BARDBYT, s.r.o. ,

vyhlasuje verejnú súťaž na  prenájom nebytových priestorov - priestory Foyer v Kine Žriedlo Bardejovské Kúpele.

Bližšie infomácie o predmete verejnej súťaže :  Ing. Šuťak, Mgr. Hoclárová , č. tel. 054/474 6955

Zverejnil: Anna Babejová, Bc.,  2023-05-31, anna.babejova@bardejov.sk
 pdf  UKONČENÉ
  31.05.2023 BARDBYT, s.r.o., ako správca majetku mesta, v súlade so zásadami výberového konania spoločnosti BARDBYT, s.r.o. ,

vyhlasuje verejnú súťaž na  prenájom nebytových priestorov - Radničné námestie č. 30  - prízemie.

Bližšie infomácie o predmete verejnej súťaže :  Ing. Šuťak, Mgr. Hoclárová , č. tel. 054/474 6955

Zverejnil: Anna Babejová, Bc.,  2023-05-31, anna.babejova@bardejov.sk
 pdf UKONČENÉ
  26.05.2023  BARDBYT, s.r.o., ako správca majetku mesta, v súlade so zásadami výberového konania spoločnosti BARDBYT, s.r.o. ,

vyhlasuje verejnú súťaž na  prenájom nebytových priestorov - Radničné námestie č. 35  - poschodie.

Bližšie infomácie o predmete verejnej súťaže :  Ing. Šuťak, Mgr. Hoclárová , č. tel. 054/474 6955

Zverejnil: Anna Babejová, Bc.,  2023-05-26, anna.babejova@bardejov.sk
 pdf UKONČENÉ 
  26.05.2023

BARDBYT, s.r.o., ako správca majetku mesta, v súlade so zásadami výberového konania spoločnosti BARDBYT, s.r.o. ,

vyhlasuje verejnú súťaž na  prenájom nebytových priestorov - Radničné námestie č. 20  - suterén.

Bližšie infomácie o predmete verejnej súťaže :  Ing. Šuťak, Mgr. Hoclárová , č. tel. 054/474 6955

Zverejnil: Anna Babejová, Bc.,  2023-05-26, anna.babejova@bardejov.sk
 pdf UKONČENÉ 
  26.05.2023

BARDBYT, s.r.o., ako správca majetku mesta, v súlade so zásadami výberového konania spoločnosti BARDBYT, s.r.o. ,

vyhlasuje verejnú súťaž na  prenájom nebytových priestorov - Radničné námestie č. 12  - podkrovie I.

Bližšie infomácie o predmete verejnej súťaže :  Ing. Šuťak, Mgr. Hoclárová , č. tel. 054/474 6955

Zverejnil: Anna Babejová, Bc.,  2023-05-26anna.babejova@bardejov.sk
 pdf UKONČENÉ 
  26.05.2023

BARDBYT, s.r.o., ako správca majetku mesta, v súlade so zásadami výberového konania spoločnosti BARDBYT, s.r.o. ,

vyhlasuje verejnú súťaž na  prenájom nebytových priestorov - Radničné námestie č. 20  - suterén.

Bližšie infomácie o predmete verejnej súťaže :  Ing. Šuťak, Mgr. Hoclárová , č. tel. 054/474 6955

Zverejnil: Anna Babejová, Bc.,  2023-05-26, anna.babejova@bardejov.sk
 pdf UKONČENÉ 
  04.05.2023

BARDBYT, s.r.o., ako správca majetku mesta, v súlade so zásadami výberového konania spoločnosti BARDBYT, s.r.o. ,

vyhlasuje verejnú súťaž na  prenájom nebytových priestorov - Radničné námestie č. 12  - podkrovie I.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc.,  2023-05-04, anna.babejova@bardejov.sk
 pdf UKONČENÉ
  04.05.2023

BARDBYT, s.r.o., ako správca majetku mesta, v súlade so zásadami výberového konania spoločnosti BARDBYT, s.r.o. ,

vyhlasuje verejnú súťaž na  prenájom nebytových priestorov - Radničné námestie č. 12  - suterén.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc.,  2023-05-04, anna.babejova@bardejov.sk
 pdf UKONČENÉ 
  04.05.2023

BARDBYT, s.r.o., ako správca majetku mesta, v súlade so zásadami výberového konania spoločnosti BARDBYT, s.r.o. ,

vyhlasuje verejnú súťaž na  prenájom nebytových priestorov - Radničné námestie č. 20  - suterén.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc.,  2023-05-04, anna.babejova@bardejov.sk
 pdf UKONČENÉ 
  04.05.2023

BARDBYT, s.r.o., ako správca majetku mesta, v súlade so zásadami výberového konania spoločnosti BARDBYT, s.r.o. ,

vyhlasuje verejnú súťaž na  prenájom nebytových priestorov - Radničné námestie č. 35  - poschodie.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc.,  2023-05-04, anna.babejova@bardejov.sk
 pdf UKONČENÉ
  04.05.2023

BARDBYT, s.r.o., ako správca majetku mesta, v súlade so zásadami výberového konania spoločnosti BARDBYT, s.r.o. ,

vyhlasuje verejnú súťaž na  prenájom nebytových priestorov - Radničné námestie č. 14  - prízemie..

Zverejnil: Anna Babejová, Bc.,  2023-05-04, anna.babejova@bardejov.sk
 pdf UKONČENÉ 
  04.05.2023

BARDBYT, s.r.o., ako správca majetku mesta, v súlade so zásadami výberového konania spoločnosti BARDBYT, s.r.o. ,

vyhlasuje verejnú súťaž na  prenájom nebytových priestorov - Stöcklova ul. č. 11 - poschodie.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc.,  2023-05-04, anna.babejova@bardejov.sk
 pdf UKONČENÉ 
   13.04.2023  

BARDBYT, s.r.o., ako správca majetku mesta, v súlade so zásadami výberového konania spoločnosti BARDBYT, s.r.o. ,

vyhlasuje výberové konanie prenájom nebytových priestorov - Stöcklova ul. č. 11 .

Zverejnil: Anna Babejová, Bc.,  2023-04-13, anna.babejova@bardejov.sk
 pdf  UKONČENÉ
   13.04.2023

BARDBYT, s.r.o., ako správca majetku mesta, v súlade so zásadami výberového konania spoločnosti BARDBYT, s.r.o. ,

vyhlasuje výberové konanie prenájom nebytových priestorov - Radničné námestie č. 35 .

Zverejnil: Anna Babejová, Bc.,  2023-04-13, anna.babejova@bardejov.sk
 pdf  UKONČENÉ
   13.04.2023

BARDBYT, s.r.o., ako správca majetku mesta, v súlade so zásadami výberového konania spoločnosti BARDBYT, s.r.o. ,

vyhlasuje výberové konanie prenájom nebytových priestorov - Radničné námestie č. 20 .

Zverejnil: Anna Babejová, Bc.,  2023-04-13, anna.babejova@bardejov.sk
 pdf  UKONČENÉ
   13.04.2023

BARDBYT, s.r.o., ako správca majetku mesta, v súlade so zásadami výberového konania spoločnosti BARDBYT, s.r.o. ,

vyhlasuje výberové konanie prenájom nebytových priestorov - Radničné námestie č. 14.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc.,  2023-04-13, anna.babejova@bardejov.sk
pdf  UKONČENÉ
   13.04.2023  

BARDBYT, s.r.o., ako správca majetku mesta, v súlade so zásadami výberového konania spoločnosti BARDBYT, s.r.o. ,

vyhlasuje výberové konanie prenájom nebytových priestorov - Radničné námestie č. 12 - suterén.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc.,  2023-04-13, anna.babejova@bardejov.sk
 pdf  UKONČENÉ
  13.04.2023

BARDBYT, s.r.o., ako správca majetku mesta, v súlade so zásadami výberového konania spoločnosti BARDBYT, s.r.o. ,

vyhlasuje výberové konanie prenájom nebytových priestorov - Radničné námestie č. 12 - podkrovie .

Zverejnil: Anna Babejová, Bc.,  2023-04-13, anna.babejova@bardejov.sk
pdf  UKONČENÉ
  12.04.2023

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta - predaj nebytových priestorov na 1. podzemnom podlaží budovy Detskej polikliniky

na ul. Partizánska vedených na LV č. 9947 v k.ú. Bardejov, nebytový priestor č. 3 o celkovej výmere 46,90 m2.

Zverejnil: Monika Beňová, 2023-04-12, monika.benova@bardejov.sk
pdfpdfpdf  UKONČENÁ
  30.03.2023 BARDBYT, s.r.o., ako správca majetku mesta, v súlade so zásadami výberového konania spoločnosti BARDBYT, s.r.o. ,

vyhlasuje výberové konanie prenájom nebytových priestorov - Dlhý rad 24 , A/1 - prízemie .

Zverejnil: Anna Babejová, Bc.,  2023-03-30, anna.babejova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ 
   27.03.2023  

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľného majetku mesta  v k.ú. Dlhá Lúka,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí  dňa 12.04.2023.

Zverejnil: Monika Beňová, 2023-03-27, monika.benova@bardejov.sk
 pdf  UKONČENÉ
   15.03.2023  

OZNÁMENIE O ZÁMERE  ZRIADENIA BEZODPLATNÉHO VECNÉHO BREMENA

O zriadení bezodplatného vecného bremena na majetku Mesta Bardejov v k.ú. Dlhá Lúka,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí  dňa 12.04.2023.

Zverejnil: Monika Beňová, 2023-03-15, monika.benova@bardejov.sk
 pdf  UKONČENÉ
   15.03.2023  

OZNÁMENIE O ZÁMERE  ZRIADENIA BEZODPLATNÉHO VECNÉHO BREMENA

O zriadení bezodplatného vecného bremena na majetku Mesta Bardejov v k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí  dňa 12.04.2023.

Zverejnil: Monika Beňová, 2023-03-15, monika.benova@bardejov.sk
 pdf  UKONČENÉ
   15.03.2023  

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľného majetku mesta - zámene pozemkov v záhradkárskej osade KIRA SEVER v k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí  dňa 12.04.2023.

Zverejnil: Monika Beňová, 2023-03-15, monika.benova@bardejov.sk
 pdf  UKONČENÉ
   15.03.2023  

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľného majetku mesta  na ul. Kamenec v k.ú. Dlhá Lúka,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí  dňa 12.04.2023.

Zverejnil: Monika Beňová, 2023-03-15, monika.benova@bardejov.sk
 pdf  UKONČENÉ
   15.03.2023  

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľného majetku mesta  na ul. Kacvinského v k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí  dňa 12.04.2023.

Zverejnil: Monika Beňová, 2023-03-15, monika.benova@bardejov.sk
 pdf  UKONČENÉ
   15.03.2023  

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľného majetku mesta  - zámene pozemkov na ul. Pod Vinbargom v k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí  dňa 12.04.2023.

Zverejnil: Monika Beňová, 2023-03-15, monika.benova@bardejov.sk
 pdf  UKONČENÉ
   15.03.2023  

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľného majetku mesta  - zámene pozemkov na ul. Pod Vinbargom v k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí  dňa 12.04.2023.

Zverejnil: Monika Beňová, 2023-03-15, monika.benova@bardejov.sk
 pdf  UKONČENÉ
   15.03.2023  

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľného majetku mesta  na ul. Kutuzovova v k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí  dňa 12.04.2023.

Zverejnil: Monika Beňová, 2023-03-15, monika.benova@bardejov.sk
 pdf  UKONČENÉ
   15.03.2023  

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme nehnuteľného majetku mesta  v areáli Hnedého priemyselného parku na ul. Duklianska v k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí  dňa 12.04.2023.

Zverejnil: Monika Beňová, 2023-03-15, monika.benova@bardejov.sk
 pdf  UKONČENÉ
   15.03.2023  

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme nehnuteľného majetku mesta  v areáli Hnedého priemyselného parku na ul. Duklianska v k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí  dňa 12.04.2023.

Zverejnil: Monika Beňová, 2023-03-15, monika.benova@bardejov.sk
 pdf  UKONČENÉ
   15.03.2023  

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme nehnuteľného majetku mesta  na ul. Sázavského v k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí  dňa 12.04.2023.

Zverejnil: Monika Beňová, 2023-03-15, monika.benova@bardejov.sk
 pdf  UKONČENÉ
   15.03.2023  

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme nehnuteľného majetku mesta  na ul. Partizánska v k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí  dňa 12.04.2023.

Zverejnil: Monika Beňová, 2023-03-15, monika.benova@bardejov.sk
 pdf  UKONČENÉ
  15.03.2023

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme nehnuteľného majetku mesta  na ul. Pod papierňou v k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí  dňa 12.04.2023.

Zverejnil: Monika Beňová, 2023-03-15, monika.benova@bardejov.sk
pdf  UKONČENÉ
  13.03.2023 BARDBYT, s.r.o., ako správca majetku mesta, v súlade so zásadami výberového konania spoločnosti BARDBYT, s.r.o. ,

vyhlasuje výberové konanie prenájom nebytových priestorov - Dlhý rad 24 , A/1 - prízemie .

Zverejnil: Anna Babejová, Bc.,  2023-03-13, anna.babejova@bardejov.sk
pdf  UKONČENÉ
   13.03.2023

BARDBYT, s.r.o., ako správca majetku mesta, v súlade so zásadami výberového konania spoločnosti BARDBYT, s.r.o. ,

vyhlasuje výberové konanie prenájom nebytových priestorov - Radničné námestie č. 12 - podkrovie .

Zverejnil: Anna Babejová, Bc.,  2023-03-13, anna.babejova@bardejov.sk
 pdf  UKONČENÉ
   13.03.2023

BARDBYT, s.r.o., ako správca majetku mesta, v súlade so zásadami výberového konania spoločnosti BARDBYT, s.r.o. ,

vyhlasuje výberové konanie prenájom nebytových priestorov - Radničné námestie č. 12 - suterén.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc.,  2023-03-13, anna.babejova@bardejov.sk
 pdf  UKONČENÉ
   13.03.2023  

BARDBYT, s.r.o., ako správca majetku mesta, v súlade so zásadami výberového konania spoločnosti BARDBYT, s.r.o. ,

vyhlasuje výberové konanie prenájom nebytových priestorov - Radničné námestie č. 20 - suterén.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc.,  2023-03-13, anna.babejova@bardejov.sk
 pdf  UKONČENÉ
   13.03.2023

BARDBYT, s.r.o., ako správca majetku mesta, v súlade so zásadami výberového konania spoločnosti BARDBYT, s.r.o. ,

vyhlasuje výberové konanie prenájom nebytových priestorov - Radničné námestie č. 35 - poschodie.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc.,  2023-03-13, anna.babejova@bardejov.sk
 pdf  UKONČENÉ
   13.03.2023

BARDBYT, s.r.o., ako správca majetku mesta, v súlade so zásadami výberového konania spoločnosti BARDBYT, s.r.o. ,

vyhlasuje výberové konanie prenájom nebytových priestorov - Stöcklova ul. č. 11 - poschodie.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc.,  2023-03-13, anna.babejova@bardejov.sk
 pdf  UKONČENÉ
  22.02.2023 BARDBYT, s.r.o., ako správca majetku mesta, v súlade so zásadami výberového konania spoločnosti BARDBYT, s.r.o. ,

vyhlasuje výberové konanie prenájom nebytových priestorov - Dlhý rad 24 , A/1 - prízemie .

Zverejnil: Anna Babejová, Bc.,  2023-02-22, anna.babejova@bardejov.sk
pdf  UKONČENÁ
  20.02.2023

BARDBYT, s.r.o., ako správca majetku mesta, v súlade so zásadami výberového konania spoločnosti BARDBYT, s.r.o. ,

vyhlasuje výberové konanie prenájom nebytových priestorov - Radničné námestie č. 12 - poschodie.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc.,  2023-02-20, anna.babejova@bardejov.sk
 pdf  UKONČENÁ
  20.02.2023  

BARDBYT, s.r.o., ako správca majetku mesta, v súlade so zásadami výberového konania spoločnosti BARDBYT, s.r.o. ,

vyhlasuje výberové konanie prenájom nebytových priestorov - Radničné námestie č. 12 - suterén.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc.,  2023-02-20, anna.babejova@bardejov.sk
 pdf UKONČENÁ 
  20.02.2023

BARDBYT, s.r.o., ako správca majetku mesta, v súlade so zásadami výberového konania spoločnosti BARDBYT, s.r.o. ,

vyhlasuje výberové konanie prenájom nebytových priestorov - Radničné námestie č. 20- 21  - suterén.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc.,  2023-02-20, anna.babejova@bardejov.sk
 pdf  UKONČENÁ
  20.02.2023

BARDBYT, s.r.o., ako správca majetku mesta, v súlade so zásadami výberového konania spoločnosti BARDBYT, s.r.o. ,

vyhlasuje výberové konanie prenájom nebytových priestorov - Radničné námestie č. 35 - poschodie.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc.,  2023-02-20, anna.babejova@bardejov.sk
 pdf  UKONČENÁ
  20.02.2023

BARDBYT, s.r.o., ako správca majetku mesta, v súlade so zásadami výberového konania spoločnosti BARDBYT, s.r.o. ,

vyhlasuje výberové konanie prenájom nebytových priestorov - Stöcklova ul. č. 11 - poschodie.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc.,  2023-02-20, anna.babejova@bardejov.sk 
 pdf  UKONČENÁ
  20.02.2023

BARDBYT, s.r.o., ako správca majetku mesta, v súlade so zásadami výberového konania spoločnosti BARDBYT, s.r.o. ,

vyhlasuje výberové konanie prenájom nebytových priestorov - Stöcklova ul. č. 11  - prízemie.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc.,  2023-02-20, anna.babejova@bardejov.sk
 pdf  ZRUŠENÁ
  09.02.2023

BARDBYT, s.r.o., ako správca majetku mesta, v súlade so zásadami výberového konania spoločnosti BARDBYT, s.r.o. ,

vyhlasuje výberové konanie prenájom nebytových priestorov - Rhodyho ulica - Južný barbakán - kaviareň.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc.,  2023-02-09, anna.babejova@bardejov.sk
 pdf  UKONČENÁ
  07.02.2023

BARDBYT, s.r.o., ako správca majetku mesta, v súlade so zásadami výberového konania spoločnosti BARDBYT, s.r.o. ,

vyhlasuje výberové konanie prenájom nebytových priestorov - Dlhý rad 24 A/1.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc.,  2023-02-07, anna.babejova@bardejov.sk
 pdf  UKONČENÁ
  30.01.2023

BARDBYT, s.r.o., ako správca majetku mesta, v súlade so zásadami výberového konania spoločnosti BARDBYT, s.r.o. ,

vyhlasuje výberové konanie prenájom nebytových priestorov - Radničné námestie č. 12 - suterén.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc.,  2023-01-30, anna.babejova@bardejov.sk
 pdf UKONČENÁ 
  30.01.2023

BARDBYT, s.r.o., ako správca majetku mesta, v súlade so zásadami výberového konania spoločnosti BARDBYT, s.r.o. ,

vyhlasuje výberové konanie prenájom nebytových priestorov - Radničné námestie č. 20- 21  - suterén.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc.,  2023-01-30, anna.babejova@bardejov.sk
 pdf UKONČENÁ 
  30.01.2023

BARDBYT, s.r.o., ako správca majetku mesta, v súlade so zásadami výberového konania spoločnosti BARDBYT, s.r.o. ,

vyhlasuje výberové konanie prenájom nebytových priestorov - Radničné námestie č. 35 - poschodie.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc.,  2023-01-30, anna.babejova@bardejov.sk
 pdf  UKONČENÁ
  30.01.2023

BARDBYT, s.r.o., ako správca majetku mesta, v súlade so zásadami výberového konania spoločnosti BARDBYT, s.r.o. ,

vyhlasuje výberové konanie prenájom nebytových priestorov - Radničné námestie č. 12 - podkrovie I.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc.,  2023-01-30, anna.babejova@bardejov.sk
 pdf UKONČENÁ 
  30.01.2023

BARDBYT, s.r.o., ako správca majetku mesta, v súlade so zásadami výberového konania spoločnosti BARDBYT, s.r.o. ,

vyhlasuje výberové konanie prenájom nebytových priestorov - Stöcklova ul. č. 11 - poschodie.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc.,  2023-01-30, anna.babejova@bardejov.sk
 pdf UKONČENÁ 
  30.01.2023

BARDBYT, s.r.o., ako správca majetku mesta, v súlade so zásadami výberového konania spoločnosti BARDBYT, s.r.o. ,

vyhlasuje výberové konanie prenájom nebytových priestorov - Stöcklova ul. č. 11  - prízemie.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc.,  2023-01-30, anna.babejova@bardejov.sk
 pdf  UKONČENÁ
  25.01.2023

BARDBYT, s.r.o., ako správca majetku mesta, v súlade so zásadami výberového konania spoločnosti BARDBYT, s.r.o. ,

vyhlasuje výberové konanie prenájom nebytových priestorov - Rhodyho ul- Južný barbakán- kaviareň.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc.,  2023-01-25, anna.babejova@bardejov.sk
pdf  UKONČENÁ
  17.01.2023  

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie podnájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov

v budove "Františkánskeho kláštora" č.s. 139 na pozemku parc. C KN 1062/1 v k.ú. Bardejov - tradičná kuchyňa.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc,  2023-01-17, anna.babejova@bardejov.sk
 pdf pdfpdf  UKONČENÁ
  17.01.2023

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie podnájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov

v budove "Františkánskeho kláštora" č.s. 139 na pozemku parc. C KN 1062/1 v k.ú. Bardejov - rezbárska dieňa.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc,  2023-01-17, anna.babejova@bardejov.sk
 pdf pdf pdf UKONČENÁ
  17.01.2023

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie podnájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov

v budove "Františkánskeho kláštora" č.s. 139 na pozemku parc. C KN 1062/1 v k.ú. Bardejov - dielňa na výrobu hudobných nástrojov.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc,  2023-01-17, anna.babejova@bardejov.sk
 pdf pdf pdf UKONČENÁ 
  17.01.2023 BARDBYT, s.r.o., ako správca majetku mesta, v súlade so zásadami výberového konania spoločnosti BARDBYT, s.r.o. ,

vyhlasuje výberové konanie prenájom nebytových priestorov - Dlhý rad 24 , A/1 - prízemie .

Zverejnil: Anna Babejová, Bc.,  2023-01-17, anna.babejova@bardejov.sk
pdf  UKONČENÁ
  09.01.2023  

BARDBYT, s.r.o., ako správca majetku mesta, v súlade so zásadami výberového konania spoločnosti BARDBYT, s.r.o. ,

vyhlasuje výberové konanie prenájom nebytových priestorov - Stöcklova 11 - prízemie .

Zverejnil: Anna Babejová, Bc.,  2023-01-09, anna.babejova@bardejov.sk
 pdf  UKONČENÁ
  09.01.2023  

BARDBYT, s.r.o., ako správca majetku mesta, v súlade so zásadami výberového konania spoločnosti BARDBYT, s.r.o. ,

vyhlasuje výberové konanie pre nájom nebytových priestorov - Stöcklova 11  - poschodie .

Zverejnil: Anna Babejová, Bc.,  2023-01-09, anna.babejova@bardejov.sk
 pdf UKONČENÁ 
  09.01.2023  

BARDBYT, s.r.o., ako správca majetku mesta, v súlade so zásadami výberového konania spoločnosti BARDBYT, s.r.o. ,

vyhlasuje výberové konanie pre nájom nebytových priestorov - Radničné námestie 35 - poschodie .

Zverejnil: Anna Babejová, Bc.,  2023-01-09, anna.babejova@bardejov.sk

 pdf  UKONČENÁ
  09.01.2023  

BARDBYT, s.r.o., ako správca majetku mesta, v súlade so zásadami výberového konania spoločnosti BARDBYT, s.r.o. ,

vyhlasuje výberové konanie pre nájom nebytových priestorov - Radničné námestie 20 - 21, suterén .

Zverejnil: Anna Babejová, Bc.,  2023-01-09, anna.babejova@bardejov.sk

 pdf  UKONČENÁ
  09.01.2023  

BARDBYT, s.r.o., ako správca majetku mesta, v súlade so zásadami výberového konania spoločnosti BARDBYT, s.r.o. ,

vyhlasuje výberové konanie pre nájom nebytových priestorov - Radničné námestie 12 – suterén.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc.,  2023-01-09,  anna.babejova@bardejov.sk

 pdf  UKONČENÁ
  09.01.2023

BARDBYT, s.r.o., ako správca majetku mesta, v súlade so zásadami výberového konania spoločnosti BARDBYT, s.r.o. ,

vyhlasuje výberové konanie pre nájom nebytových priestorov - Radničné námestie 12 – podkrovie I.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc.,  2023-01-09,  anna.babejova@bardejov.sk

 pdf  UKONČENÁ
   05.12.2022

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta - pozemok v lokalite nad cestným obchvatom - nad benzínkou,

parc. C KN 4886/467 o výmere 445 m2, kultúra pozemku - orná pôda, v k.ú. Bardejov.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc.,  2022-12-05,  anna.babejova@bardejov.sk
pdfpdfpdf  UKONČENÁ
  04.11.2022

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta

pozemok  parc. CKN 1235/8 - 1600  m2 , zastavaná plocha a nádvorie , evidovanej na LV 6279 v k.ú. Bardejov, ul. Štefánikova

Zverejnil: Anna Babejová,Bc. ,  2022-11-04,  anna.babejova@bardejov.sk
pdfpdfpdf  UKONČENÁ
  14.10.2022

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie podnájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov

v budove "Františkánskeho kláštora" č.s. 139 na pozemku parc. C KN 1062/1 v k.ú. Bardejov - tradičná kuchyňa.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc,  2022-10-14, anna.babejova@bardejov.sk
pdfpdfpdf  UKONČENÁ
  14.10.2022

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie podnájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov

v budove "Františkánskeho kláštora" č.s. 139 na pozemku parc. C KN 1062/1 v k.ú. Bardejov - keramikárska dielňa.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc,  2022-10-14, anna.babejova@bardejov.sk
pdfpdfpdf  UKONČENÁ
  14.10.2022

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie podnájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov

v budove "Františkánskeho kláštora" č.s. 139 na pozemku parc. C KN 1062/1 v k.ú. Bardejov - medárska dielňa.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc,  2022-10-14, anna.babejova@bardejov.sk
pdfpdfpdf  UKONČENÁ
  14.10.2022

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie podnájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov

v budove "Františkánskeho kláštora" č.s. 139 na pozemku parc. C KN 1062/1 v k.ú. Bardejov - dielňa na výrobu hudobných nástrojov.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc,  2022-10-14, anna.babejova@bardejov.sk
pdfpdfpdf  UKONČENÁ
  14.10.2022

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie podnájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov

v budove "Františkánskeho kláštora" č.s. 139 na pozemku parc. C KN 1062/1 v k.ú. Bardejov - rezbárska dieňa.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc,  2022-10-14, anna.babejova@bardejov.sk
pdfpdfpdf  UKONČENÁ
  05.09.2022

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme nehnuteľného majetku mesta  na Ťačevská v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 29.09.2022.

Zverejnil: Ing. Michal Jurečko, 2022-09-09, michal.jurecko@bardejov.sk
pdf  UKONČENÉ
  06.09.2022

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľného majetku mesta za zníženú kúpnu cenu na ul. Kutuzovová v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 29.09.2022.

Zverejnil: Ing. Michal Jurečko, 2022-09-06, michal.jurecko@bardejov.sk
pdf  UKONČENÉ
  05.09.2022

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme nehnuteľného majetku mesta  na ul. J. Grešáka na sídl. Vinbarg v k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí  dňa 29.09.2022.

Zverejnil: Monika Beňová, 2022-09-05, monika.benova@bardejov.sk
pdf  UKONČENÉ
  05.09.2022

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme nehnuteľného majetku mesta  na ul. Dlhý rad v k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí  dňa 29.09.2022.

Zverejnil: Monika Beňová, 2022-09-05, monika.benova@bardejov.sk
pdf  UKONČENÉ
  05.09.2022

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme nehnuteľného majetku mesta  na sídl. Poštárka v k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí  dňa 29.09.2022.

Zverejnil: Monika Beňová, 2022-09-05, monika.benova@bardejov.sk
pdf  UKONČENÉ
  05.09.2022

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľného majetku mesta  na ul.  Kutuzovova v k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí  dňa 29.09.2022.

Zverejnil: Monika Beňová, 2022-09-05, monika.benova@bardejov.sk
pdf  UKONČENÉ
  05.09.2022

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľného majetku mesta  na ul.  Miškovského v k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí  dňa 29.09.2022.

Zverejnil: Monika Beňová, 2022-09-05, monika.benova@bardejov.sk
pdf  UKONČENÉ
  05.09.2022

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta - pozemok v lokalite nad cestným obchvatom - nad benzínkou,

parc. C KN 4886/467 o výmere 445 m2, kultúra pozemku - orná pôda, v k.ú. Bardejov.

Zverejnil: Monika Beňová, 2022-09-05, monika.benova@bardejov.sk
pdfpdfpdfpdf  UKONČENÁ
  05.09.2022

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta - pozemok v lokalite nad cestným obchvatom - nad benzínkou,

parc. C KN 4886/466 o výmere 635 m2, kultúra pozemku - orná pôda, v k.ú. Bardejov.

Zverejnil: Monika Beňová, 2022-09-05, monika.benova@bardejov.sk
pdfpdfpdfpdf  UKONČENÁ
  05.09.2022

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta - pozemok v lokalite nad cestným obchvatom - nad benzínkou,

parc. C KN 4692/113 o výmere 244 m2, kultúra pozemku - ostatná plocha,  a parc. C KN 4886/464 o výmere 445 m2, kultúra pozemku - orná pôda, v k.ú. Bardejov.

Zverejnil: Monika Beňová, 2022-09-05, monika.benova@bardejov.sk
pdfpdfpdfpdf  UKONČENÁ
  05.09.2022

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta - pozemok v lokalite nad cestným obchvatom - nad benzínkou,

parc. C KN 4692/110 o výmere 555 m2, kultúra pozemku - ostatná plocha, v k.ú. Bardejov.

Zverejnil: Monika Beňová, 2022-09-05, monika.benova@bardejov.sk
pdfpdfpdfpdf  UKONČENÁ
  05.09.2022

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta - pozemok v lokalite nad cestným obchvatom - nad benzínkou,

parc. C KN 4692/109 o výmere 555 m2, kultúra pozemku - ostatná plocha, v k.ú. Bardejov.

Zverejnil: Monika Beňová, 2022-09-05, monika.benova@bardejov.sk
pdfpdfpdfpdf  UKONČENÁ
  05.09.2022

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta - pozemok v lokalite nad cestným obchvatom - nad benzínkou,

parc. C KN 4692/108 o výmere 555 m2, kultúra pozemku - ostatná plocha, v k.ú. Bardejov.

Zverejnil: Monika Beňová, 2022-09-05, monika.benova@bardejov.sk
pdfpdfpdfpdf  UKONČENÁ
  05.09.2022

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta - pozemok v lokalite nad cestným obchvatom - nad benzínkou,

parc. C KN 4692/107 o výmere 555 m2, kultúra pozemku - ostatná plocha, v k.ú. Bardejov.

Zverejnil: Monika Beňová, 2022-09-05, monika.benova@bardejov.sk

pdfpdfpdfpdf  UKONČENÁ
   03.08.2022  

VÝBEROVÉ KONANIE

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie podnájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov

v budove "Františkánskeho kláštora" č.s. 139 na pozemku parc. C KN 1062/1 v k.ú. Bardejov - keramikárska dielňa.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc,  2022-08-03, anna.babejova@bardejov.sk
 pdfpdfpdf  UKONČENÉ
   03.08.2022  

VÝBEROVÉ KONANIE

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie podnájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov

v budove "Františkánskeho kláštora" č.s. 139 na pozemku parc. C KN 1062/1 v k.ú. Bardejov - medárska dielňa.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc,  2022-08-03, anna.babejova@bardejov.sk

 pdfpdfpdf  UKONČENÉ
   03.08.2022  

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie podnájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov

v budove "Františkánskeho kláštora" č.s. 139 na pozemku parc. C KN 1062/1 v k.ú. Bardejov - tradičná kuchyňa.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc,  2022-08-03, anna.babejova@bardejov.sk 

 pdfpdfpdf  UKONČENÁ
  25.07.2022

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta

pozemky  parc. EKN 1418 - 4713 m2, ttp, EKN 1419 -  694 m2, ttp, EKN 1420 - 26596 m2, orná pôda, EKN 1421 - 4549 m2, orná pôda , evidované na LV 11832 v k.ú. Bardejov, lokalita Líščie diery.

Zverejnil: Anna Babejová,Bc. ,  2022-07-25,  anna.babejova@bardejov.sk
pdfpdfpdf  UKONČENÁ
  08.07.2022

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie podnájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov

v budove "Františkánskeho kláštora" č.s. 139 na pozemku parc. C KN 1062/1 v k.ú. Bardejov - tradičná kuchyňa.

Zverejnil: Monika Beňová, 2022-07-08, monika.benova@bardejov.sk
pdfpdfpdf  UKONČENÁ
  09.06.2022

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme nehnuteľného  a hnuteľného majetku  mesta v k.ú. Komárov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí  dňa 23.06.2022.

Zverejnil: Monika Beňová, 2022-06-09, monika.benova@bardejov.sk
pdf  UKONČENÉ
  09.06.2022

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme nehnuteľného majetku  na ul.  M.V. Miškovského v k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí  dňa 23.06.2022.

Zverejnil: Monika Beňová, 2022-06-09, monika.benova@bardejov.sk
pdf  UKONČENÉ
  09.06.2022

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme nehnuteľného majetku  na ul. J. Grešáka -  pozemok na uzamykateľný oplôtok pre blok B-10, B-11 na sídl. Vinbarg v k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí  dňa 23.06.2022.

Zverejnil: Monika Beňová, 2022-06-09, monika.benova@bardejov.sk
pdf  UKONČENÉ
  09.06.2022

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme nehnuteľného majetku  na ul. Komenského -  pozemok na uzamykateľný oplôtok pre blok K-7 v k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí  dňa 23.06.2022.

Zverejnil: Monika Beňová, 2022-06-09, monika.benova@bardejov.sk
pdf  UKONČENÉ
  07.06.2022

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme nehnuteľného majetku  na ul. Ťačevská -  pozemok na uzamykateľný oplôtok pre blok K-5 v k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí  dňa 23.06.2022.

Zverejnil: Monika Beňová, 2022-06-07, monika.benova@bardejov.sk
pdf  UKONČENÉ
  07.06.2022

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme nehnuteľného majetku  na ul. Pod papierňou -  pozemok na uzamykateľný oplôtok pre blok C-2 v k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí  dňa 23.06.2022.

Zverejnil: Monika Beňová, 2022-06-07, monika.benova@bardejov.sk
pdf  UKONČENÉ
  07.06.2022

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme nehnuteľného majetku  na ul. Partizánska -  pozemok na uzamykateľný oplôtok pre blok B-6 v k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí  dňa 23.06.2022.

Zverejnil: Monika Beňová, 2022-06-07, monika.benova@bardejov.sk
pdf  UKONČENÉ
  07.06.2022

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme nehnuteľného majetku  v záhradkárskej lokalite "KIRA-SEVER" v k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí  dňa 23.06.2022.

Zverejnil: Monika Beňová, 2022-06-07, monika.benova@bardejov.sk
pdf  UKONČENÉ
  07.06.2022

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme nehnuteľného majetku  v záhradkárskej lokalite "KIRA-SEVER" v k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí  dňa 23.06.2022.

Zverejnil: Monika Beňová, 2022-06-07, monika.benova@bardejov.sk
pdf  UKONČENÉ
  07.06.2022

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľného majetku mesta  na ul.  Pod Kútmi  v k.ú. Dlhá Lúka,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí  dňa 23.06.2022.

Zverejnil: Monika Beňová, 2022-06-07, monika.benova@bardejov.sk
pdf  UKONČENÉ
  07.06.2022

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľného majetku mesta  - zámeny pozemkov na ul.  Ľ. Štúra v k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí  dňa 23.06.2022.

Zverejnil: Monika Beňová, 2022-06-07, monika.benova@bardejov.sk
pdf  UKONČENÉ
  07.06.2022

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľného majetku mesta  na ul.  Duklianska v k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí  dňa 23.06.2022.

Zverejnil: Monika Beňová, 2022-06-07, monika.benova@bardejov.sk
pdf  UKONČENÉ
  07.06.2022

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľného majetku mesta  na ul. Kúpeľná v k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí  dňa 23.06.2022.

Zverejnil: Monika Beňová, 2022-06-07, monika.benova@bardejov.sk
pdf  UKONČENÉ
  07.06.2022

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľného majetku mesta  na ul. Přerovská v k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí  dňa 23.06.2022.

Zverejnil: Monika Beňová, 2022-06-07, monika.benova@bardejov.sk
pdf  UKONČENÉ
  07.06.2022

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľného majetku mesta  na ul. Priemyselná v k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí  dňa 23.06.2022.

Zverejnil: Monika Beňová, 2022-06-07, monika.benova@bardejov.sk
pdf  UKONČENÉ
  23.5.2022

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta

pozemok  parc. C KN 4869/724 o výmere 517 m2, t.t.p., okraj záhradkárskej osady ,,Strelnica" v k.ú. Bardejov.

Zverejnil: Monika Beňová, 2022-05-23, monika.benova@bardejov.sk
pdfpdfpdf  UKONČENÁ
  03.05.2022

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta

pozemkov:  parc. C KN 503/80 o výmere 93 m2, zastavaná plocha, parc. C KN 503/86 o výmere 105 m2, zastavaná plocha, parc. C KN 503/98 o výmere 135 m2, zastavaná plocha,  prevádzkovej budovy bývalých skleníkov č.s. 2889 na parc. C KN 503/80, C KN 503/86, C KN 503/98 evidovaných na LV č. 820 v k.ú. Bardejovská Nová Ves.

Zverejnil: Monika Beňová, 2022-05-03, monika.benova@bardejov.sk
pdfpdfpdf  UKONČENÁ
  25.04.2022

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta

pozemok  parc. C KN 4869/724 o výmere 517 m2, t.t.p., okraj záhradkárskej osady ,,Strelnica" v k.ú. Bardejov.

Zverejnil: Monika Beňová, 2022-04-25, monika.benova@bardejov.sk
pdfpdfpdf  UKONČENÁ
  25.04.2022

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta

pozemok  parc. C KN 4869/723 o výmere 522 m2, t.t.p., okraj záhradkárskej osady ,,Strelnica" v k.ú. Bardejov.

Zverejnil: Monika Beňová, 2022-04-25, monika.benova@bardejov.sk
pdfpdfpdf  UKONČENÁ
  25.04.2022

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta

pozemok  parc. C KN 4869/718 o výmere 522 m2, t.t.p., okraj záhradkárskej osady ,,Strelnica" v k.ú. Bardejov.

Zverejnil: Monika Beňová, 2022-04-25, monika.benova@bardejov.sk
pdfpdfpdf  UKONČENÁ
  25.04.2022

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta

pozemok  parc. C KN 4869/717 o výmere 480 m2, t.t.p., okraj záhradkárskej osady ,,Strelnica" v k.ú. Bardejov.

Zverejnil: Monika Beňová, 2022-04-25, monika.benova@bardejov.sk
pdfpdfpdf  UKONČENÁ
  25.04.2022

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta

pozemok  parc. C KN 4869/715 o výmere 480 m2, t.t.p., okraj záhradkárskej osady ,,Strelnica" v k.ú. Bardejov.

Zverejnil: Monika Beňová, 2022-04-25, monika.benova@bardejov.sk

pdfpdfpdf  UKONČENÁ
  13.04.2022

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľného majetku mesta  na ul. Duklianska v k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na mimoriadnom zasadnutí  dňa 28.04.2022.

Zverejnil: Monika Beňová, 2022-04-13, monika.benova@bardejov.sk
pdf  UKONČENÉ
  13.04.2022

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľného majetku mesta  na ul. Pod papierňou (Strelnica) v k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na mimoriadnom zasadnutí  dňa 28.04.2022.

Zverejnil: Monika Beňová, 2022-04-13, monika.benova@bardejov.sk
pdf  UKONČENÉ
  13.04.2022

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľného majetku mesta  na ul. Priemyselná v k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na mimoriadnom zasadnutí  dňa 28.04.2022.

Zverejnil: Monika Beňová, 2022-04-13, monika.benova@bardejov.sk
pdf  UKONČENÉ
  13.04.2022

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľného majetku mesta  - predaj nebytových priestorov k bl. B-10 a nebytového priestoru v bloku B-10 na sídl. Vinbarg v k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na mimoriadnom zasadnutí  dňa 28.04.2022.

Zverejnil: Monika Beňová, 2022-04-13, monika.benova@bardejov.sk
pdf  UKONČENÉ
  13.04.2022

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľného majetku mesta  - zámeny pozemkov na ul. Priemyselná v k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na mimoriadnom zasadnutí  dňa 28.04.2022.

Zverejnil: Monika Beňová, 2022-04-13, monika.benova@bardejov.sk
pdf  UKONČENÉ
  13.04.2022

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme nehnuteľného majetku - pozemku a stavby amfiteátra na ul. Rhodyho v k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na mimoriadnom zasadnutí  dňa 28.04.2022.

Zverejnil: Monika Beňová, 2022-04-13, monika.benova@bardejov.sk
pdf  UKONČENÉ
  05.04.2022

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta

pozemok  parc. C KN 4869/724 o výmere 517 m2, t.t.p., okraj záhradkárskej osady ,,Strelnica" v k.ú. Bardejov.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc., 2022-04-05, anna.babejova@bardejov.sk 

 ikona pdfikona pdfikona pdf  UKONČENÁ
  05.04.2022  

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta

pozemok  parc. C KN 4869/723 o výmere 522 m2, t.t.p., okraj záhradkárskej osady ,,Strelnica" v k.ú. Bardejov.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc., 2022-04-05, anna.babejova@bardejov.sk

 ikona pdfikona pdfikona pdf  UKONČENÁ
  05.04.2022  

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta

pozemok  parc. C KN 4869/722 o výmere 522 m2, t.t.p., okraj záhradkárskej osady ,,Strelnica" v k.ú. Bardejov.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc., 2022-04-05, anna.babejova@bardejov.sk

 ikona pdfikona pdfikona pdf  UKONČENÁ
  05.04.2022  

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta

pozemok  parc. C KN 4869/721 o výmere 522 m2, t.t.p., okraj záhradkárskej osady ,,Strelnica" v k.ú. Bardejov.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc., 2022-04-05, anna.babejova@bardejov.sk

 ikona pdfikona pdfikona pdf  UKONČENÁ
  05.04.2022  

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta

pozemok  parc. C KN 4869/720 o výmere 522 m2, t.t.p., okraj záhradkárskej osady ,,Strelnica" v k.ú. Bardejov.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc., 2022-04-05, anna.babejova@bardejov.sk

 ikona pdfikona pdfikona pdf  UKONČENÁ
  05.04.2022  

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta

pozemok  parc. C KN 4869/719 o výmere 522 m2, t.t.p., okraj záhradkárskej osady ,,Strelnica" v k.ú. Bardejov.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc., 2022-04-05, anna.babejova@bardejov.sk

 ikona pdfikona pdfikona pdf  UKONČENÁ
  05.04.2022  

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta

pozemok  parc. C KN 4869/718 o výmere 522 m2, t.t.p., okraj záhradkárskej osady ,,Strelnica" v k.ú. Bardejov.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc., 2022-04-05, anna.babejova@bardejov.sk

 ikona pdfikona pdfikona pdf  UKONČENÁ
  05.04.2022  

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta

pozemok  parc. C KN 4869/717 o výmere 480 m2, t.t.p., okraj záhradkárskej osady ,,Strelnica" v k.ú. Bardejov.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc., 2022-04-05, anna.babejova@bardejov.sk

 ikona pdfikona pdfikona pdf  UKONČENÁ
  05.04.2022  

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta

pozemok  parc. C KN 4869/716 o výmere 480 m2, t.t.p., okraj záhradkárskej osady ,,Strelnica" v k.ú. Bardejov.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc., 2022-04-05, anna.babejova@bardejov.sk

 ikona pdfikona pdfikona pdf  UKONČENÁ
  05.04.2022  

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta

pozemok  parc. C KN 4869/715 o výmere 480 m2, t.t.p., okraj záhradkárskej osady ,,Strelnica" v k.ú. Bardejov.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc., 2022-04-05, anna.babejova@bardejov.sk

 ikona pdfikona pdfikona pdf  UKONČENÁ
  05.04.2022  

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta

pozemok  parc. C KN 4869/714 o výmere 578 m2, t.t.p., okraj záhradkárskej osady ,,Strelnica" v k.ú. Bardejov.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc., 2022-04-05, anna.babejova@bardejov.sk

 ikona pdf

ikona pdfikona pdf

 UKONČENÁ
  05.04.2022  

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta

pozemok  parc. C KN 4869/713 o výmere 444 m2, t.t.p., okraj záhradkárskej osady ,,Strelnica" v k.ú. Bardejov.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc., 2022-04-05, anna.babejova@bardejov.sk

 ikona pdfikona pdfikona pdf

 UKONČENÁ
  15.03.2022

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľného majetku mesta  na ul. Ľ. Štúra v k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí  31.03.2022.

Zverejnil: Monika Beňová, 2022-03-15, monika.benova@bardejov.sk
pdf  UKONČENÉ
  15.03.2022

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľného majetku mesta  na ul.  Andraščíková/Štefánikova  v k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí  31.03.2022.

Zverejnil: Monika Beňová, 2022-03-15, monika.benova@bardejov.sk
pdf  UKONČENÉ
  15.03.2022

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľného majetku mesta  na ul. Kutuzovova  v k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí  31.03.2022.

Zverejnil: Monika Beňová, 2022-03-15, monika.benova@bardejov.sk
pdf  UKONČENÉ
  15.03.2022

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľného majetku mesta  na ul. Kutuzovova  v k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí  31.03.2022.

Zverejnil: Monika Beňová, 2022-03-15, monika.benova@bardejov.sk
pdf  UKONČENÉ
  15.03.2022

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľného majetku mesta - zámene pozemkov  v k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí  31.03.2022.

Zverejnil: Monika Beňová, 2022-03-15, monika.benova@bardejov.sk
pdf  UKONČENÉ
  15.03.2022

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľného majetku mesta v bývalej ZO SZZ Šibeňa Hora  v k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí  31.03.2022.

Zverejnil: Monika Beňová, 2022-03-15, monika.benova@bardejov.sk
pdf  UKONČENÉ
  15.03.2022

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľného majetku mesta na ul. Kúpeľná  v k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí  31.03.2022.

Zverejnil: Monika Beňová, 2022-03-15, monika.benova@bardejov.sk
pdf  UKONČENÉ
  15.03.2022

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľného majetku mesta - nebytové priestory k bl. B-10 na sídl. Vinbarg  v k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí  31.03.2022.

Zverejnil: Monika Beňová, 2022-03-15, monika.benova@bardejov.sk
pdf  UKONČENÉ
  15.03.2022

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľného majetku mesta na ul. Přerovská 3,4  v k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí  31.03.2022.

Zverejnil: Monika Beňová, 2022-03-15, monika.benova@bardejov.sk
pdf  UKONČENÉ
  15.03.2022

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľného majetku mesta  v k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí  31.03.2022.

Zverejnil: Monika Beňová, 2022-03-15, monika.benova@bardejov.sk
pdf  UKONČENÉ
  15.03.2022

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľného majetku mesta  v k.ú. Bardejovská Nová Ves,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí  31.03.2022.

Zverejnil: Monika Beňová, 2022-03-15, monika.benova@bardejov.sk
pdf  UKONČENÉ
  15.03.2022

OZNÁMENIE O ZÁMERE  ZRIADENIA VECNÉHO BREMENA NA NEHNUTEĽNOM MAJETKU MESTA

O zriadení vecného bremena  v k.ú. Bardejov, ul. Dlhý rad,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí  31.03.2022.

Zverejnil: Monika Beňová, 2022-03-15, monika.benova@bardejov.sk
pdf  UKONČENÉ
  15.03.2022

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme nehnuteľného majetku - nebytových priestorov v objekte HPP na ul. Duklianska v k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí  31.03.2022.

Zverejnil: Monika Beňová, 2022-03-15, monika.benova@bardejov.sk
pdf  UKONČENÉ
  15.03.2022

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme nehnuteľného majetku - nebytových priestorov v objekte HPP na ul. Duklianska v k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí  31.03.2022.

Zverejnil: Monika Beňová, 2022-03-15, monika.benova@bardejov.sk
pdf  UKONČENÉ
  9.3.2022

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta

a to pozemku parc. C KN 4731/8 o výmere 442 m2, t.t.p., v záhradkárskej lokalite Strelnica/Kira sever, v k.ú. Bardejov.

Zverejnil: Monika Beňová, 2022-03-09, monika.benova@bardejov.sk
pdfpdfpdf  UKONČENÁ
  9.3.2022

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľného majetku mesta  na Kacvinská v k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí  31.03.2022.

Zverejnil: Monika Beňová, 2022-03-09, monika.benova@bardejov.sk
pdf  UKONČENÉ
  9.3.2022

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľného majetku mesta  na ul. J. Jesenského v k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí  31.03.2022.

Zverejnil: Monika Beňová, 2022-03-09, monika.benova@bardejov.sk
pdf  UKONČENÉ
  9.3.2022

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľného majetku mesta  na Kamenec v k.ú. Dlhá Lúka,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí  31.03.2022.

Zverejnil: Monika Beňová, 2022-03-09, monika.benova@bardejov.sk
pdf  UKONČENÉ
  9.3.2022

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľného majetku mesta  na ul. Priemyselná v k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí  31.03.2022.

Zverejnil: Monika Beňová, 2022-03-09, monika.benova@bardejov.sk
pdf  UKONČENÉ
  9.3.2022

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľného majetku mesta  za zníženú kúpnu cenu na ul. Tehelná v k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí  31.03.2022.

Zverejnil: Monika Beňová, 2022-03-09, monika.benova@bardejov.sk
pdf  UKONČENÉ
  9.3.2022

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľného majetku mesta  za zníženú kúpnu cenu na ul. Kukorelliho/Pod Vinbargom v k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí  31.03.2022.

Zverejnil: Monika Beňová, 2022-03-09, monika.benova@bardejov.sk
pdf  UKONČENÉ
  9.3.2022

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľného majetku mesta  v záhradkárskej lokalite Mníchovský potok v k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí  31.03.2022.

Zverejnil: Monika Beňová, 2022-03-09, monika.benova@bardejov.sk
pdf  UKONČENÉ
  9.3.2022

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľného majetku mesta na ul. Duklianska v k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí  31.03.2022.

Zverejnil: Monika Beňová, 2022-03-09, monika.benova@bardejov.sk
pdf  UKONČENÉ
  9.3.2022

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľného majetku mesta na ul. Duklianska v k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí  31.03.2022.

Zverejnil: Monika Beňová, 2022-03-09, monika.benova@bardejov.sk
pdf  UKONČENÉ
  9.3.2022

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Dlhá Lúka,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí  31.03.2022.

Zverejnil: Monika Beňová, 2022-03-09, monika.benova@bardejov.sk
pdf  UKONČENÉ
  9.3.2022

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme nehnuteľného majetku mesta  na ul. Pod papierňou v k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí  31.03.2022.

Zverejnil: Monika Beňová, 2022-03-09, monika.benova@bardejov.sk
pdf  UKONČENÉ
  9.3.2022

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme nehnuteľného majetku mesta  na ul. Gorkého v k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí  31.03.2022.

Zverejnil: Monika Beňová, 2022-03-09, monika.benova@bardejov.sk
pdf  UKONČENÉ
  9.3.2022

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme nehnuteľného majetku mesta  na ul. Priemyselná v k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí  31.03.2022.

Zverejnil: Monika Beňová, 2022-03-09, monika.benova@bardejov.sk
pdf  UKONČENÉ
  9.3.2022

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme nehnuteľného majetku mesta  v záhradkárskej lokalite "Koligrund" v k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí  31.03.2022.

Zverejnil: Monika Beňová, 2022-03-09, monika.benova@bardejov.sk
pdf  UKONČENÉ
  9.2.2022

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľnosti na ul. Pod papierňou v k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 24.2.2022.

Zverejnil: Monika Beňová, 2022-02-09, monika.benova@bardejov.sk
pdf  UKONČENÉ
  9.2.2022

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľnosti na ul. Pod papierňou v k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 24.2.2022.

Zverejnil: Monika Beňová, 2022-02-09, monika.benova@bardejov.sk
pdf  UKONČENÉ
  14.01.2022

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta a to predaj

pozemku -  novovytvorenej parely č. C KN 4886/430 o výmere 19 m2, v k.ú. Bardejov.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc. , 2022-01-14,  anna.babejova@bardejov.sk
pdfpdfpdf UKONČENÁ
  14.01.2022

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta a to predaj

pozemku -  novovytvorenej parely č. C KN 4886/431 o výmere 19 m2, v k.ú. Bardejov.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc. , 2022-01-14,  anna.babejova@bardejov.sk
pdfpdfpdf  UKONČENÁ
  14.01.2022

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta a to predaj

pozemku -  novovytvorenej parely č. C KN 4886/432 o výmere 19 m2, v k.ú. Bardejov.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc. , 2022-01-14,  anna.babejova@bardejov.sk
pdf pdfpdf  UKONČENÁ
  05.01.2022

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta a to predaj

bytu – garsónky , Pod papierňou 56, číslo bytu 56, na 9. poschodí v spoluvlastníckom podiele 1/1,  evidovaného na LV 9950 , na parcele CKN 6501 v obytnom bloku C/2, súp. č. 1484 , v k. ú. Bardejov.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc. , 2022-01-05,  anna.babejova@bardejov.sk
pdfpdfpdf   UKONČENÉ
  24.11.2021

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľnosti na ul. Kukorelliho/Pod Vinbargom v k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 9.12.2021.

Zverejnil: Monika Beňová, 2021-11-24, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  24.11.2021

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľnosti  na Bardejovskej Zábave v k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 9.12.2021.

Zverejnil: Monika Beňová, 2021-11-24, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  24.11.2021

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme nehnuteľného majetku mesta  na ul. Rhodyho v k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí  9.12.2021.

Zverejnil: Monika Beňová, 2021-11-24, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  24.11.2021

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme nehnuteľného majetku mesta  na ul. Družstevná v k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí  9.12.2021.

Zverejnil: Monika Beňová, 2021-11-24, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  23.11.2021

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľnosti v extraviláne k.ú. Bardejov, lokalita Líščie diery,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 9.12.2021.

 Zverejnil: Monika Beňová, 2021-11-23, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  23.11.2021

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľnosti na sídl. Poštárka v k.ú. Bardejov

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 9.12.2021.

 Zverejnil: Monika Beňová, 2021-11-23, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  23.11.2021

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľnosti v záhradkárskej lokalite k.ú. Dlhá Lúka

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 9.12.2021.

 Zverejnil: Monika Beňová, 2021-11-23, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  23.11.2021

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľnosti na ul. Přerovská v k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 9.12.2021.

 Zverejnil: Monika Beňová, 2021-11-23, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  23.11.2021

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľnosti na ul. Štefánikova v k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 9.12.2021.

 Zverejnil: Monika Beňová, 2021-11-23, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  23.11.2021

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľnosti na ul. Kamenec v k.ú. Dlhá Lúka,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 9.12.2021.

 Zverejnil: Monika Beňová, 2021-11-23, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  23.11.2021

OZNÁMENIE O ZÁMERE  ZRIADENIA BEZODPLATNÉHO VECNÉHO BREMENA NA  NEHNUTEĽNOM MAJETKU MESTA

O zriadení  bezodplatného vecného bremena na ul. Ťačevská v k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí 9.12.2021.

Zverejnil: Monika Beňová, 2021-11-23, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  23.11.2021

OZNÁMENIE O ZÁMERE  ZRIADENIA BEZODPLATNÉHO VECNÉHO BREMENA NA  NEHNUTEĽNOM MAJETKU MESTA

O zriadení  bezodplatného vecného bremena v k.ú. Bardejov, ZO Koligrunt,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí 9.12.2021.

Zverejnil: Monika Beňová, 2021-11-23, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  23.11.2021

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme nehnuteľného majetku mesta  na ul. Pod papierňou v k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí  9.12.2021.

Zverejnil: Monika Beňová, 2021-11-23, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  23.11.2021

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme nehnuteľného majetku mesta  na sídl. Vinbarg v k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí  9.12.2021.

Zverejnil: Monika Beňová, 2021-11-23, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  23.11.2021

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme nehnuteľného majetku mesta  na ul. Štefánikova v k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí  9.12.2021.

Zverejnil: Monika Beňová, 2021-11-23, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  16.11.2021

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta a to predaj

pozemku novovytvorenej parely č. C KN 4979/60 o výmere 2000 m2, v k.ú. Bardejov.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc. , 2021-11-16,  anna.babejova@bardejov.sk
pdfpdfpdf UKONČENÉ
  28.09.2021

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme nehnuteľného majetku mesta - zmena výmery v prenájme jednotlivých nebytových priestorov v MHPP na ul. Duklianska  v k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí  14.10.2021.

Zverejnil: Monika Beňová, 2021-09-28, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  28.09.2021

OZNÁMENIE O ZÁMERE  ZRIADENIA VECNÉHO BREMENA NA  NEHNUTEĽNOM MAJETKU MESTA

O zriadení  vecného bremena za jednorázovú odplatu na ul. Tehelná v k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí 14.10.2021.

Zverejnil: Monika Beňová, 2021-09-28, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  28.09.2021

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme nehnuteľného majetku mesta - pozemku parc. C KN 4988/36 na ul. Štefánikova  v k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí  14.10.2021.

Zverejnil: Monika Beňová, 2021-09-28, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  28.09.2021

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľností - zámene pozemkov na ul. Ľ. Štúra a pri OC Kaufland v k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 14.10.2021.

 Zverejnil: Monika Beňová, 2021-09-28, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  28.09.2021

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľnosti na ul. Přerovská v k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 14.10.2021.

 Zverejnil: Monika Beňová, 2021-09-28, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  28.09.2021

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľnosti  - predaj časti pozemku z parc. C KN 5256/12 na ul. Ľ. Štúra v k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 14.10.2021.

 Zverejnil: Monika Beňová, 2021-09-28, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  28.09.2021

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľnosti  parc. C KN 990/8 a C KN 990/10 na ul. Miškovského v k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 14.10.2021.

 Zverejnil: Monika Beňová, 2021-09-28, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  28.09.2021

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľnosti  časti pozemku z parc. C KN  4262/69 na ul. Kutuzovova v k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 14.10.2021.

 Zverejnil: Monika Beňová, 2021-09-28, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  28.09.2021

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľnosti v záhradkárskej lokalite Mníchovský potok, predaj časti pozemku z parc. E KN 3983 o výmere cca 370 m2 v k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 14.10.2021.

 Zverejnil: Monika Beňová, 2021-09-28, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  28.09.2021

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľnosti - predaj novovytvorenej parc. C KN 526/7 na ul. Jesenského v k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 14.10.2021.

 Zverejnil: Monika Beňová, 2021-09-28, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  28.09.2021

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľnosti - predaj novovytvorenej parc. C KN 526/8 a C KN 526/9 na ul. Jesenského v k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 14.10.2021.

 Zverejnil: Monika Beňová, 2021-09-28, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  28.09.2021

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľnosti  za zníženú kúpnu cenu  za odkúpenie pozemkov na ul. Tehelná v k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 14.10.2021.

 Zverejnil: Monika Beňová, 2021-09-28, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  17.09.2021

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta a to predaj

pozemku novovytvorenej parely č. C KN 4979/60 o výmere 2000 m2, v k.ú. Bardejov.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc. , 2021-09-17, anna.babejova@bardejov.sk
pdfpdfpdf UKONČENÉ
  09.08.2021

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta a to predaj

pozemku parc. C KN 1564/51 o výmere 20 m2, v k.ú. Bardejov.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc. , 2021-08.09, anna.babejova@bardejov.sk
pdfpdfpdf UKONČENÉ
  09.08.2021

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta a to predaj

pozemku parc. C KN 1564/52 o výmere 20 m2, v k.ú. Bardejov.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc. , 2021-08.09, anna.babejova@bardejov.sk
pdfpdfpdf UKONČENÉ
  09.08.2021

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta a to predaj

pozemku parc. C KN 1564/53 o výmere 20 m2, v k.ú. Bardejov.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc. , 2021-08.09, anna.babejova@bardejov.sk
pdfpdfpdf UKONČENÉ
  09.08.2021

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta a to predaj

pozemku parc. C KN 1564/54 o výmere 20 m2, v k.ú. Bardejov.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc. , 2021-08.09, anna.babejova@bardejov.sk
pdfpdfpdf UKONČENÉ
  09.08.2021

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta a to predaj

pozemku parc. C KN 1564/55 o výmere 20 m2, v k.ú. Bardejov.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc. , 2021-08.09, anna.babejova@bardejov.sk
pdfpdfpdf UKONČENÉ
  09.08.2021

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta a to predaj

pozemku parc. C KN 1564/56 o výmere 20 m2, v k.ú. Bardejov.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc. , 2021-08.09, anna.babejova@bardejov.sk
pdfpdfpdf UKONČENÉ
  09.08.2021

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta a to predaj

pozemku parc. C KN 1564/57 o výmere 21 m2, v k.ú. Bardejov.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc. , 2021-08.09, anna.babejova@bardejov.sk
pdfpdfpdf UKONČENÉ
  09.08.2021

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta a to predaj

pozemku parc. C KN 1564/58 o výmere 21 m2, v k.ú. Bardejov.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc. , 2021-08.09, anna.babejova@bardejov.sk
pdfpdfpdf UKONČENÉ
  09.08.2021

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta a to predaj

pozemku parc. C KN 1564/59 o výmere 21 m2, v k.ú. Bardejov.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc. , 2021-08.09, anna.babejova@bardejov.sk
pdfpdfpdf UKONČENÉ
  09.08.2021

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta a to predaj

pozemku parc. C KN 1564/60 o výmere 21 m2, v k.ú. Bardejov.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc. , 2021-08.09, anna.babejova@bardejov.sk
pdfpdfpdf UKONČENÉ
  09.08.2021

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta a to predaj

pozemku parc. C KN 1564/61 o výmere 21 m2, v k.ú. Bardejov.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc. , 2021-08.09, anna.babejova@bardejov.sk
pdfpdfpdf UKONČENÉ
  09.08.2021

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta a to predaj

pozemku parc. C KN 1564/62 o výmere 26 m2, v k.ú. Bardejov.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc. , 2021-08.09, anna.babejova@bardejov.sk
pdfpdfpdf UKONČENÉ
  09.08.2021

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta a to predaj

pozemku parc. C KN 1564/63 o výmere 22 m2, v k.ú. Bardejov.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc. , 2021-08.09, anna.babejova@bardejov.sk
pdfpdfpdf UKONČENÉ
  09.08.2021

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta a to predaj

pozemku parc. C KN 1564/64 o výmere 22 m2, v k.ú. Bardejov.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc. , 2021-08.09, anna.babejova@bardejov.sk
pdfpdfpdf UKONČENÉ
  09.08.2021

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta a to predaj

pozemku parc. C KN 1564/65 o výmere 32 m2, v k.ú. Bardejov.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc. , 2021-08.09, anna.babejova@bardejov.sk
pdfpdfpdf UKONČENÉ
  09.08.2021

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľnosti - budovy "Štvorhrannej bašty",

č.s. 3105 na pozemku parc. C KN 1077 v k.ú. Bardejov na ul. Rhodyho.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc., 2021-08-09, anna.babejova@bardejov.sk
pdfpdf UKONČENÉ
  19.07.2021

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej  zmluvy na opredaj  nehnuteľného majetku mesta 

- novovytvorenej parcely CKN 3698/29 o výmere 6000 m2  v k.ú. Bardejov.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc., 2021-07-19, anna.babejova@bardejov.sk
pdfpdfpdf UKONČENÉ
  09.06.2021

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí  24.6.2021.

Zverejnil: Monika Beňová, 2021-06-09, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  09.06.2021

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí  24.6.2021.

Zverejnil: Monika Beňová, 2021-06-09, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  08.06.2021

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejovská Nová Ves,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí  24.6.2021.

Zverejnil: Monika Beňová, 2021-06-08, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  08.06.2021

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí  24.6.2021.

Zverejnil: Monika Beňová, 2021-06-08, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  08.06.2021

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí  24.6.2021.

Zverejnil: Monika Beňová, 2021-06-08, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  08.06.2021

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí  24.6.2021.

Zverejnil: Monika Beňová, 2021-06-08, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  08.06.2021

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí  24.6.2021.

Zverejnil: Monika Beňová, 2021-06-08, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  08.06.2021

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí  24.6.2021.

Zverejnil: Monika Beňová, 2021-06-08, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  08.06.2021

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí  24.6.2021.

Zverejnil: Monika Beňová, 2021-06-08, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  08.06.2021

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí  24.6.2021.

Zverejnil: Monika Beňová, 2021-06-08, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  08.06.2021

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí  24.6.2021.

Zverejnil: Monika Beňová, 2021-06-08, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  08.06.2021

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí  24.6.2021.

Zverejnil: Monika Beňová, 2021-06-08, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  08.06.2021

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľného majetku mesta - zámene pozemkov v k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí  24.6.2021.

Zverejnil: Monika Beňová, 2021-06-08, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  08.06.2021

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľného majetku mesta - zámene pozemkov v k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí  24.6.2021.

Zverejnil: Monika Beňová, 2021-06-08, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  08.06.2021

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľného majetku mesta - zámene pozemkov v k.ú. Dlhá Lúka,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí  24.6.2021.

Zverejnil: Monika Beňová, 2021-06-08, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  08.06.2021

OZNÁMENIE O ZÁMERE  ZRIADENIA VECNÉHO BREMENA NA NEHNUTEĽNOM MAJETKU MESTA

O zriadení vecného bremena za jednorázovú odplatu v k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí  24.6.2021.

Zverejnil: Monika Beňová, 2021-06-08, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  08.06.2021

OZNÁMENIE O ZÁMERE  ZRIADENIA VECNÉHO BREMENA NA NEHNUTEĽNOM MAJETKU MESTA

O zriadení vecného bremena za jednorázovú odplatu v k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí  24.6.2021.

Zverejnil: Monika Beňová, 2021-06-08, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  08.06.2021

OZNÁMENIE O ZÁMERE  ZRIADENIA VECNÉHO BREMENA NA NEHNUTEĽNOM MAJETKU MESTA

O zriadení bezodplatného vecného bremena v k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí  24.6.2021.

Zverejnil: Monika Beňová, 2021-06-08, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  08.06.2021

OZNÁMENIE O ZÁMERE  ZRIADENIA VECNÉHO BREMENA NA NEHNUTEĽNOM MAJETKU MESTA

O zriadení vecného bremena v k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí  24.6.2021.

Zverejnil: Monika Beňová, 2021-06-08, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  08.06.2021

OZNÁMENIE O ZÁMERE  ZRIADENIA VECNÉHO BREMENA NA NEHNUTEĽNOM MAJETKU MESTA

O zriadení vecného bremena v k.ú. Dlhá Lúka,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí  24.6.2021.

Zverejnil: Monika Beňová, 2021-06-08, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  08.06.2021

OZNÁMENIE O ZÁMERE  ZRIADENIA VECNÉHO BREMENA NA NEHNUTEĽNOM MAJETKU MESTA

O zriadení vecného bremena v k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí  24.6.2021.

Zverejnil: Monika Beňová, 2021-06-08, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  08.06.2021

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme nehnuteľného majetku mesta za znížené nájomné v k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí  24.6.2021.

Zverejnil: Monika Beňová, 2021-06-08, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  08.06.2021

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme nehnuteľného majetku mesta za znížené nájomné v k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí  24.6.2021.

Zverejnil: Monika Beňová, 2021-06-08, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  08.06.2021

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí  24.6.2021.

Zverejnil: Monika Beňová, 2021-06-08, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  08.06.2021

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí  24.6.2021.

Zverejnil: Monika Beňová, 2021-06-08, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  08.06.2021

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Dlhá Lúka,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí  24.6.2021.

Zverejnil: Monika Beňová, 2021-06-08, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  08.06.2021

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí  24.6.2021.

Zverejnil: Monika Beňová, 2021-06-08, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  08.06.2021

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí  24.6.2021.

Zverejnil: Monika Beňová, 2021-06-08, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  08.06.2021

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí  24.6.2021.

Zverejnil: Monika Beňová, 2021-06-08, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  08.06.2021

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí  24.6.2021.

Zverejnil: Monika Beňová, 2021-06-08, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  08.06.2021

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Dlhá Lúka,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí  24.6.2021.

Zverejnil: Monika Beňová, 2021-06-08, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  08.06.2021

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov,

bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí  24.6.2021.

Zverejnil: Monika Beňová, 2021-06-08, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  25.05.2021

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

O najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľnosti

- budovy "Štvorhrannej bašty", č.s. 3105 na pozemku parc. C KN 1077 v k.ú. Bardejov na ul. Rhodyho

Zverejnil: Monika Beňová, 2021-05-25, monika.benova@bardejov.sk
pdfpdfpdf UKONČENÉ
  19.04.2021

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

O najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta a to predaj

pozemku parc. E KN 4257/2 o výmere 297 m2 , v k.ú. Bardejov.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc., 2021-04-19, anna.babejova@bardejov.sk
pdfpdfpdf UKONČENÉ
  10.03.2021

OZNÁMENIE O ZÁMERE ZRIADENIA VECNÉHO BREMENA NA NEHNUTEĽNOM MAJETKU MESTA

O zriadení vecného bremena na nehnuteľnom majetku mesta v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí 25.3.2021.

Zverejnil: Monika Beňová, 2021-03-10, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  10.03.2021

OZNÁMENIE O ZÁMERE ZRIADENIA VECNÉHO BREMENA NA NEHNUTEĽNOM MAJETKU MESTA

O zriadení vecného bremena na nehnuteľnom majetku mesta v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí 25.3.2021.

Zverejnil: Monika Beňová, 2021-03-10, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  10.03.2021

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí 25.3.2021.

Zverejnil: Monika Beňová, 2021-03-10, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  10.03.2021

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí 25.3.2021.

Zverejnil: Monika Beňová, 2021-03-10, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  10.03.2021

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí 25.3.2021.

Zverejnil: Monika Beňová, 2021-03-10, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  10.03.2021

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí 25.3.2021.

Zverejnil: Monika Beňová, 2021-03-10, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  10.03.2021

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí 25.3.2021.

Zverejnil: Monika Beňová, 2021-03-10, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  02.12.2020

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí 17.decembra 2020.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc., 2020-12-02, anna.babejova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  02.12.2020

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí 17.decembra 2020.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc., 2020-12-02, anna.babejova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  02.12.2020

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí 17.decembra 2020.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc., 2020-12-02, anna.babejova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  02.12.2020

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí 17.decembra 2020.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc., 2020-12-02, anna.babejova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  02.12.2020

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí 17.decembra 2020.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc., 2020-12-02, anna.babejova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  02.12.2020

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí 17.decembra 2020.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc., 2020-12-02, anna.babejova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  02.12.2020

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí 17.decembra 2020.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc., 2020-12-02, anna.babejova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  02.12.2020

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí 17.decembra 2020.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc., 2020-12-02, anna.babejova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  02.12.2020

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí 17.decembra 2020.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc., 2020-12-02, anna.babejova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  02.12.2020

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí 17.decembra 2020.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc., 2020-12-02, anna.babejova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  10.11.2020

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejovská Nová Ves,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí 26.novembra 2020.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc., 2020-11-10, anna.babejova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  06.11.2020

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

O najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov

v budove "Severnej bašty" č. s. 3219 a časti pozemku - parcely CKNč. 761/1 v k. ú. Bardejov na ulici Dlhý rad v Bardejove za účelom zriadenia multifunkčného priestoru pre kultúrne aktivity spojené s poskytovaním občerstvenia

Zverejnil: Anna Babejová, Bc., 2020-11-06, anna.babejova@bardejov.sk
pdfpdfpdf UKONČENÉ
  14.10.2020

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

O najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta a to predaj

pozemku parc. E KN 511/1 o výmere 10710 m2 a EKN 511/3 o výmere 3015 m2, v k.ú. Bardejovská Nová Ves.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc., 2020-10-14, anna.babejova@bardejov.sk
pdfpdfpdf UKONČENÉ
  09.10.2020

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

O najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta a to predaj

nebytových priestorov na 1. nadzemnom podlaží budovy Detskej polikliniky na ul. Partizánska vedených na liste vlastníctva č. 9947 v k.ú. Bardejov

Zverejnil: Anna Babejová, Bc., 2020-10-09, anna.babejova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  09.10.2020

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

O najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta a to predaj

nebytových priestorov na 1. podzemnom podlaží budovy Detskej polikliniky na ul. Partizánska vedených na liste vlastníctva č. 9947 v k.ú. Bardejov

Zverejnil: Anna Babejová, Bc., 2020-10-09, anna.babejova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  16.09.2020

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU VODOVODNÉHO A KANALIZAČNÉHO POTRUBIA

O prevode vodovodného a kanalizačného potrubia na hnuteľnom majetku mesta v k.ú. DL a BNV,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí 1.októbra 2020.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc., 2020-09-16, anna.babejova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  16.09.2020

OZNÁMENIE O ZÁMERE ZRIADENIA VECNÉHO BREMENA NA NEHNUTEĽNOM MAJETKU MESTA

O zriadení vecného bremena na nehnuteľnom majetku mesta v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí 1.októbra 2020.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc., 2020-09-16, anna.babejova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  16.09.2020

OZNÁMENIE O ZÁMERE ZRIADENIA VECNÉHO BREMENA NA NEHNUTEĽNOM MAJETKU MESTA

O zriadení vecného bremena na nehnuteľnom majetku mesta v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí 1.októbra 2020.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc., 2020-09-16, anna.babejova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  16.09.2020

OZNÁMENIE O ZÁMERE ZRIADENIA VECNÉHO BREMENA NA NEHNUTEĽNOM MAJETKU MESTA

O zriadení vecného bremena na nehnuteľnom majetku mesta v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí 1.októbra 2020.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc., 2020-09-16, anna.babejova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  16.09.2020

OZNÁMENIE O ZÁMERE ZRIADENIA VECNÉHO BREMENA NA NEHNUTEĽNOM MAJETKU MESTA

O zriadení vecného bremena na nehnuteľnom majetku mesta v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí 1.októbra 2020.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc., 2020-09-16, anna.babejova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  16.09.2020

OZNÁMENIE O ZÁMERE ZRIADENIA VECNÉHO BREMENA NA NEHNUTEĽNOM MAJETKU MESTA

O zriadení vecného bremena na nehnuteľnom majetku mesta v k.ú. Bardejovská Nová Ves,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí 1.októbra 2020.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc., 2020-09-16, anna.babejova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  16.09.2020

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMNU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí 1.októbra 2020.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc., 2020-09-16, anna.babejova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  16.09.2020

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMNU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí 1.októbra 2020.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc., 2020-09-16, anna.babejova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  16.09.2020

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMNU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí 1.októbra 2020.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc., 2020-09-16, anna.babejova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  16.09.2020

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMNU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí 1.októbra 2020.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc., 2020-09-16, anna.babejova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  16.09.2020

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMNU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí 1.októbra 2020.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc., 2020-09-16, anna.babejova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  16.09.2020

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMNU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí 1.októbra 2020.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc., 2020-09-16, anna.babejova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  16.09.2020

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí 1.októbra 2020.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc., 2020-09-16, anna.babejova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  16.09.2020

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí 1.októbra 2020.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc., 2020-09-16, anna.babejova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  16.09.2020

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Dlhá Lúka

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí 1.októbra 2020.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc., 2020-09-16, anna.babejova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  16.09.2020

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí 1.októbra 2020.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc., 2020-09-16, anna.babejova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  16.09.2020

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí 1.októbra 2020.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc., 2020-09-16, anna.babejova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  16.09.2020

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejovská Nová Ves

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí 1.októbra 2020.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc., 2020-09-16, anna.babejova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  16.09.2020

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí 1.októbra 2020.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc., 2020-09-16, anna.babejova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  16.09.2020

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí 1.októbra 2020.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc., 2020-09-16, anna.babejova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  16.09.2020

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí 1.októbra 2020.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc., 2020-09-16, anna.babejova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  16.09.2020

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí 1.októbra 2020.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc., 2020-09-16, anna.babejova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  16.09.2020

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí 1.októbra 2020.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc., 2020-09-16, anna.babejova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  10.08.2020

PONUKA - PREDAJ ŠTVORSEDADIEL Z KINA ŽRIEDLO

V súvislosti s prebiehajúcou rekonštrukciou Kina Žriedlo v Bardejovských Kúpeľoch ponúkame na predaj pôvodné štvorsedadlá, ktoré budú nahradené novými.

Vzhľadom k pôvodnému konštrukčnému riešeniu je predmetom ponuky predaja 4 – sedadlový set, vo veľmi zachovalom stave, za 40 eur. Celkovo je k dispozícii 72 setov, vrátane spájacích sedadiel, ktorých hodnota je 5 eur. Náklady na dopravu znáša kupujúci. V prípade záujmu píšte na email: kultura@bardejov.sk Prípadne volajte telefonicky Po - Pia: 054 472 3013

Zverejnil: Ľuboš Antony, Ing., 2020-08-10, lubos.antony@bardejov.sk
pdf  UKONČENÉ
  10.07.2020

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

O najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku mesta a to časť

pozemku parc. C KN 1565/6 o výmere cca 120 m2, v k.ú. Bardejov.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc., 2020-07-08, anna.babejova@bardejov.sk
pdfpdf UKONČENÉ
  08.07.2020

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

O najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta a to predaj

pozemku parc. E KN 511/1 o výmere 10710 m2 a EKN 511/3 o výmere 3015 m2, v k.ú. Bardejovská Nová Ves.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc., 2020-07-08, anna.babejova@bardejov.sk
pdfpdf UKONČENÉ
  29.06.2020

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

O najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta a to predaj

pozemku parc. E KN 5024 o výmere 1380 m2, v k.ú. Bardejov, časť Bardejovské Kúpele.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc., 2020-06-29, anna.babejova@bardejov.sk
pdfpdf UKONČENÉ
  03.06.2020

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí v mesiaci jún 2020.

Zverejnil: Monika Beňová, 2020-06-03, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  03.06.2020

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí v mesiaci jún 2020.

Zverejnil: Monika Beňová, 2020-06-03, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  22.04.2020

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme nebytových priestorov v Hnedom priemyselnom parku v Bardejove,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 14.05.2020.

Zverejnil: Monika Beňová, 2020-05-14, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  11.03.2020

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

V OBJEKTE "MESTSKÝ HNEDÝ PRIEMYSELNÝ PARK V BARDEJOVE"

na ul. Duklianska v k.ú. Bardejov na kancelárie.

Zverejnil: Monika Beňová, 2020-03-11, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  11.03.2020

OZNÁMENIE O ZMENE STAVEBNÍKA A VLASTNÍKA BUDÚCEJ NADSTAVBY NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

na časti Domu služieb na ul. Dlhý rad v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 26.3.2020.

Zverejnil: Monika Beňová, 2020-03-11, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  10.03.2020

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O zriadení vecného bremena na majetku mesta v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 26.3.2020.

Zverejnil: Monika Beňová, 2020-03-10, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  10.03.2020

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O zriadení vecného bremena na majetku mesta v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 26.3.2020.

Zverejnil: Monika Beňová, 2020-03-10, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  10.03.2020

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O zriadení bezodplatného vecného bremena na majetku mesta v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 26.3.2020.

Zverejnil: Monika Beňová, 2020-03-10, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  10.03.2020

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 26.3.2020.

Zverejnil: Monika Beňová, 2020-03-10, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  10.03.2020

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 26.3.2020.

Zverejnil: Monika Beňová, 2020-03-10, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  10.03.2020

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 26.3.2020.

Zverejnil: Monika Beňová, 2020-03-10, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  10.03.2020

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 26.3.2020.

Zverejnil: Monika Beňová, 2020-03-10, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  10.03.2020

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 26.3.2020.

Zverejnil: Monika Beňová, 2020-03-10, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  10.03.2020

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 26.3.2020.

Zverejnil: Monika Beňová, 2020-03-10, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  10.03.2020

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O zriadení vecného bremena na majetku mesta v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 26.3.2020.

Zverejnil: Monika Beňová, 2020-03-10, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  10.03.2020

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov - zmena a doplnenie uzn. MsZ č. 118/2017 zo dňa 7.12.2017

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 26.3.2020.

Zverejnil: Monika Beňová, 2020-03-10, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  10.03.2020

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov - zmena a doplnenie uzn. MsZ č. 86/2019 zo dňa 12.12.2019

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 26.3.2020.

Zverejnil: Monika Beňová, 2020-03-10, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  10.03.2020

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 26.3.2020.

Zverejnil: Monika Beňová, 2020-03-10, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  10.03.2020

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov - zmena a doplnenie uznesenia MsZ č. 59/2019 zo dňa 3.10.2019

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 26.3.2020.

Zverejnil: Monika Beňová, 2020-03-10, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  10.03.2020

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 26.3.2020.

Zverejnil: Monika Beňová, 2020-03-10, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  10.03.2020

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 26.3.2020.

Zverejnil: Monika Beňová, 2020-03-10, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  10.03.2020

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 26.3.2020.

Zverejnil: Monika Beňová, 2020-03-10, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  10.03.2020

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 26.3.2020.

Zverejnil: Monika Beňová, 2020-03-10, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  10.03.2020

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 26.3.2020.

Zverejnil: Monika Beňová, 2020-03-10, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  10.03.2020

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 26.3.2020.

Zverejnil: Monika Beňová, 2020-03-10, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  10.03.2020

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 26.3.2020.

Zverejnil: Monika Beňová, 2020-03-10, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  10.03.2020

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 26.3.2020.

Zverejnil: Monika Beňová, 2020-03-10, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  26.11.2019

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 12.12.2019.

Zverejnil: Monika Beňová, 2019-11-26, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  26.11.2019

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 12.12.2019.

Zverejnil: Monika Beňová, 2019-11-26, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  26.11.2019

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 12.12.2019.

Zverejnil: Monika Beňová, 2019-11-26, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  26.11.2019

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 12.12.2019.

Zverejnil: Monika Beňová, 2019-11-26, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  20.11.2019

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme časti pozemku na sídl. Poštárka v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 12.12.2019.

Zverejnil: Monika Beňová, 2019-11-20, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  20.11.2019

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme časti pozemku na sídl. Vinbarg, ul. J. Grešáka v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 12.12.2019.

Zverejnil: Monika Beňová, 2019-11-20, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  20.11.2019

OZNÁMENIE O ZÁMERE ZRIADENIA VECNÉHO BREMENA NA NEHNUTEĽNOM MAJETKU MESTA v k.ú. Bardejov,

Doplnenie uznesenia MsZ č. 59/2019 zo dňa 3.10.2019, v bode B/VIII-27,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 12.12.2019.

Zverejnil: Monika Beňová, 2019-11-20, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  20.11.2019

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľného majetku mesta - zámena pozemkov na ul. Ľ. Štúra v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 12.12.2019.

Zverejnil: Monika Beňová, 2019-11-20, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  20.11.2019

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľného majetku mesta - časti pozemku z parc. C KN 1266/11, časti pozemku z parc. C KN 1149/44 v k.ú. Dlhá Lúka,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 12.12.2019.

Zverejnil: Monika Beňová, 2019-11-20, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  20.11.2019

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľného majetku mesta - pozemku parc. C KN 1149/32 a C KN 1149/31 v k.ú. Dlhá Lúka,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 12.12.2019.

Zverejnil: Monika Beňová, 2019-11-20, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  20.11.2019

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľného majetku mesta - pozemkov pod budovami a okolo budov v bývalom areáli v.d. Snaha v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 12.12.2019.

Zverejnil: Monika Beňová, 2019-11-20, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  20.11.2019

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľného majetku mesta - pozemku parc. C KN 3697/3 na ul. Ľ. Štúra v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 12.12.2019.

Zverejnil: Monika Beňová, 2019-11-20, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  20.11.2019

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľného majetku mesta - pozemku parc. C KN 4988/39 na ul. Štefánikova v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 12.12.2019.

Zverejnil: Monika Beňová, 2019-11-20, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  20.11.2019

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme časti pozemku na Bardejovskej Zábave v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 12.12.2019.

Zverejnil: Monika Beňová, 2019-11-20, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  20.11.2019

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme časti pozemku na sídl. Obrancov mieru, pri objekte AB č.s. 2756 v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 12.12.2019.

Zverejnil: Monika Beňová, 2019-11-20, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  10.09.2019

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľného majetku mesta - časti budovy kotolne (okrem garáží) a pozemkov v bývalom areáli skleníkov v k.ú. Bardejovská Nová Ves,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 26.09.2019.

Zverejnil: Monika Beňová, 2019-09-10, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  10.09.2019

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľného majetku mesta - zmena a doplnenie uznesenia MsZ č. 18/2019 zo dňa 28.3.2019, bod A.II.-8, v lokalite Družba v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 26.09.2019.

Zverejnil: Monika Beňová, 2019-09-10, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  04.09.2019

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľného majetku mesta - časti pozemku z parc. C KN 3638/56 na ul. Kukorelliho v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 26.09.2019.

Zverejnil: Monika Beňová, 2019-09-04, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  04.09.2019

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľného majetku mesta - časti pozemku z parc. E KN 4862/4 v záhradkárskej lokalite Popova hora v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 26.09.2019.

Zverejnil: Monika Beňová, 2019-09-04, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  04.09.2019

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme priestoru na streche budovy Zimného štadióna na ul. Kutuzovova v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 26.09.2019.

Zverejnil: Monika Beňová, 2019-09-04, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  04.09.2019

OZNÁMENIE O ZÁMERE ZRIADENIA BEZODPLATNÉHO VECNÉHO BREMENA NA MAJETKU MESTA

O zriadení bezodplatného vecného bremena na majetku Mesta Bardejov v súvislosti s realizáciou stavby "Bardejov, Úprava VN V461 medzi MTR STS a MTR OSP" v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 26.09.2019.

Zverejnil: Monika Beňová, 2019-09-04, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  04.09.2019

OZNÁMENIE O ZÁMERE ZRIADENIA BEZODPLATNÉHO VECNÉHO BREMENA NA MAJETKU MESTA

O zriadení bezodplatného vecného bremena na majetku Mesta Bardejov v súvislosti s realizáciou stavby "V229 - úprava VN prípojky od BR-AO po UV S12" v k.ú. Bardejovská Nová Ves,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 26.09.2019.

Zverejnil: Monika Beňová, 2019-09-04, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  04.09.2019

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme časti pozemku na sídl. Vinbarg v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 26.09.2019.

Zverejnil: Monika Beňová, 2019-09-04, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  04.09.2019

OZNÁMENIE O ZÁMERE ZRIADENIA VECNÉHO BREMENA NA MAJETKU MESTA

O zriadení vecného bremena na majetku Mesta Bardejov v súvislosti s realizáciou stavby "Bardejov, Dubová - VN, TS, NN" v k.ú. Bardejovská Nová Ves,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 26.09.2019.

Zverejnil: Monika Beňová, 2019-09-04, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  04.09.2019

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme časti pozemkov v k.ú. Bardejovská Nová Ves za účelom realizácie oddychového parku,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 26.09.2019.

Zverejnil: Monika Beňová, 2019-09-04, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  04.09.2019

OZNÁMENIE O ZÁMERE ZRIADENIA VECNÉHO BREMENA NA MAJETKU MESTA

O zriadení vecného bremena na majetku Mesta Bardejov v súvislosti s realizáciou stavby "SHOWROOM SELMANI" v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 26.09.2019.

Zverejnil: Monika Beňová, 2019-09-04, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  04.09.2019

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme nebytových priestorov v Hnedom priemyselnom parku v Bardejove,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 26.09.2019.

Zverejnil: Monika Beňová, 2019-09-04, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  04.09.2019

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme nebytových priestorov v Hnedom priemyselnom parku v Bardejove, zmena a doplnenie uznesení MsZ,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 26.09.2019.

Zverejnil: Monika Beňová, 2019-09-04, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  04.09.2019

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme nebytových priestorov v Hnedom priemyselnom parku v Bardejove, zmena a doplnenie uznesení MsZ,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 26.09.2019.

Zverejnil: Monika Beňová, 2019-09-04, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  12.06.2019

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme nehnuteľnosti a to časti pozemku parc. EKN 5151/1 v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 27.06.2019.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc., 2019-06-12, anna.babejova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  12.06.2019

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme nehnuteľnosti - zriadení vecného bremena na časti pozemku parc. EKN 1066 v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 27.06.2019.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc., 2019-06-12, anna.babejova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  12.06.2019

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO A HNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenajme nehnuteľného a hnuteľného majetku v k. ú. Komarov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 27.06.2019.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc., 2019-06-12, anna.babejova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  12.06.2019

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenajme nehnuteľnosti časti pozemku CKN 4988/1 o výmere cca 4660 m2,za účelom zriadenia dočasného priestoru pre uloženie veľkokapacitných kontajnerov v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 27.06.2019.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc., 2019-06-12, anna.babejova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  11.06.2019

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľnosti a to pozemku parcela CKN 3701/175 v k. ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 27.06.2019.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc., 2019-06-11, anna.babejova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  11.06.2019

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU HNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode hnuteľného majetku mesta - plynárenské zariadenie na ulici Štefánikova v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 27.06.2019.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc., 2019-06-11, anna.babejova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  11.06.2019

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľného majetku mesta - časti spoločných priestorov - chodba na prízemí v budove Detskej polikliniky na ulici Partizánska v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 27.06.2019.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc., 2019-06-11, anna.babejova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  11.06.2019

OZNÁMENIE O ZÁMERE ZRIADENIA VECNÉHO BREMENA NA MAJETKU MESTA

O zriadení bezodplatného vecného bremena na majetku Mesta Bardejov v súvislosti s realizáciou stavby, preložka VN vedenia na ulici Homolkova a Ťačevska. v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 27.06.2019.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc., 2019-06-11, anna.babejova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  11.06.2019

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU HNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode hnuteľného majetku mesta - plynárenské zariadenie na ulici Kutuzovova v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 27.06.2019.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc., 2019-06-11, anna.babejova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  11.06.2019

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľnosti - nebytových priestorov v HPP v Bardejove,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 27.06.2019.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc., 2019-06-11, anna.babejova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  11.06.2019

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenajme nehnuteľnosti a to časti pozemku CKN 526/3 o výmere cca 66 m2, pre súkromné účely v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 27.06.2019.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc., 2019-06-11, anna.babejova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  09.05.2019

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU HNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenajme hnuteľného majetku mesta - plynárenské zariadenie v areáli HPP na ul. Duklianska v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 27.05.2019.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc., 2019-05-09, anna.babejova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  09.05.2019

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenajme nehnuteľnosti novovytvorenej parcely CKN 2070/161, za účelom zriadenia parkovacích plôch pre pacientov polikliniky ČK plus v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 27.05.2019.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc., 2019-05-09, anna.babejova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  09.05.2019

OZNÁMENIE O ZÁMERE ZRIADENIA BEZODPLATNÉHO VECNÉHO BREMENA NA MAJETKU MESTA

O zriadení bezodplatného vecného bremena na majetku Mesta Bardejov - právo prechodu pre spoločnosť LYPOS,a.s. v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 27.05.2019.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc., 2019-05-09, anna.babejova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  20.03.2019

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme časti pozemku z parc. E KN 1066 v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 28.03.2019.

Zverejnil: Monika Beňová, 2019-03-20, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  12.03.2019

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľnosti - predaj časti pozemku z parc. E KN 4735/1, časť pozemku z parc. E KN 4149/5 v k.ú. Zlaté,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 28.03.2019.

Zverejnil: Monika Beňová, 2019-03-12, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  12.03.2019

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľnosti - predaj časti pozemku z parc. E KN 4735/1, časti pozemku z parc. E KN 4735/3 v k.ú. Zlaté,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 28.03.2019.

Zverejnil: Monika Beňová, 2019-03-12, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  12.03.2019

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľnosti - predaj novovytvorenej parc. C KN 1028/2, C KN 1143/8, C KN 1143/9 v k.ú. Zlaté,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 28.03.2019.

Zverejnil: Monika Beňová, 2019-03-12, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  12.03.2019

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľnosti - predaj novovytvorenej parc. C KN 3752/2 o výmere 17 m2 na ul. Tehelná v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 28.03.2019.

Zverejnil: Monika Beňová, 2019-03-12, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  12.03.2019

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľnosti - predaj časti pozemku z parc. C KN 4643/3 a časti pozemku z parc. E KN 2625/1 v k.ú. Bardejov, časť Mihaľov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 28.03.2019.

Zverejnil: Monika Beňová, 2019-03-12, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  12.03.2019

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme časti pozemku z parc. C KN 3810/26 v priestore parkoviska v Hnedom priemyselnom parku v Bardejove,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 28.03.2019.

Zverejnil: Monika Beňová, 2019-03-12, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  07.03.2019

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľnosti - súhlas s použitím výmery 814,75 m2 vo vlastníctve mesta v obvode projektu JPU do spoločného zariadenia a opatrenia v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 28.03.2019.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc., 2019-03-07, anna.babejova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  07.03.2019

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenajme nehnuteľnosti - časť pozemku, parc. C KN 2070/46 o výmere cca 80 m2 v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 28.03.2019.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc., 2019-03-07, anna.babejova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  07.03.2019

OZNÁMENIE O ZÁMERE ZRIADENIA BEZODPLATNÉHO VECNÉHO BREMENA NA NEHNUTEĽNOM MAJETKU MESTA

O zriadeni bezodplatného vecného bremena v súvislosti s realizáciou stavby, Bardejov, ul. Partizánska - rozšírenie kanalizácie", k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 28.03.2019.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc., 2019-03-07, anna.babejova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  07.03.2019

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľnosti - predaj časti pozemku z parc. C KN 3910 v k.ú. Bardejov, časť Bardejovské Kúpele

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 28.03.2019.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc., 2019-03-07, anna.babejova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  07.03.2019

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľnosti - predaj pozemku parc. C KN 1863/19 o výmere 454 m2 v k.ú. Bardejovská Nová Ves,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 28.03.2019.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc., 2019-03-07, anna.babejova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  07.03.2019

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľnosti - predaj pozemkov v bývalom areáli v. d. SNAHA Bardejov, prístupová komunikácia, v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 28.03.2019.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc., 2019-03-07, anna.babejova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  07.03.2019

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľnosti - predaj pozemku parc. C KN 1654/3 o výmere 124 m2 v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 28.03.2019.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc., 2019-03-07, anna.babejova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  07.03.2019

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľnosti - predaj časti pozemku z parc. E KN 1304/2 o výmere 191 m2 v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 28.03.2019.

Zverejnil: Anna Babejová, Bc., 2019-03-07, anna.babejova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  01.03.2019

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľnosti - predaj parc. C KN 1149/34 o výmere 37 m2, parc. C KN 1149/33 o výmere 9 m2 v k.ú. Dlhá Lúka,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 28.03.2019.

Zverejnil: Monika Beňová, 2019-03-01, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  01.03.2019

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľnosti - predaj novovytvorenej parc. C KN 2697/7 o výmere 66 m2 na ul. Mičkova v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 28.03.2019.

Zverejnil: Monika Beňová, 2019-03-01, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  01.03.2019

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľnosti - predaj časti pozemku z parc. E KN 3538/8 (C KN 1653/12) na ul. Štefánikova v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 28.03.2019.

Zverejnil: Monika Beňová, 2019-03-01, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  01.03.2019

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľnosti - predaj pozemku parc. C KN 3697/7 o výmere 211 m2 za rodinným domom a záhradou na ul. Ľ. Štúra v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 28.03.2019.

Zverejnil: Monika Beňová, 2019-03-01, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  01.03.2019

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľnosti - predaj pozemku parc. C KN 1895 o výmere 19 m2 pod existujúcou stavbou garáže v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 28.03.2019.

Zverejnil: Monika Beňová, 2019-03-01, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  26.02.2019

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme časti pozemku z parc. C KN 1159/16 o výmere cca 196 m2 v areáli Strednej priemyselnej školy technickej na ul. Komenského v k.ú. Bardejov, za účelom vybudovania detského ihriska k CMŠ bl. Vasiľa Hopka v Bardejove,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 28.03.2019.

Zverejnil: Monika Beňová, 2019-02-26, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  26.02.2019

OZNÁMENIE O ZÁMERE ZRIADENIA BEZODPLATNÉHO VECNÉHO BREMENA NA MAJETKU MESTA

O zriadení bezodplatného vecného bremena na majetku Mesta Bardejov v súvislosti s realizáciou stavby "Bardejovské Kúpele - úprava NN siete" v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 28.03.2019.

Zverejnil: Monika Beňová, 2019-02-26, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  26.02.2019

OZNÁMENIE O ZÁMERE ZRIADENIA BEZODPLATNÉHO VECNÉHO BREMENA NA MAJETKU MESTA

O zriadení bezodplatného vecného bremena na majetku Mesta Bardejov v súvislosti s realizáciou stavby "Bardejov - ul. Nábrežná, Fučíkova, Štefánikova, T. Ševčenku - úprava NN káblovej siete" v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 28.03.2019.

Zverejnil: Monika Beňová, 2019-02-26, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  26.02.2019

OZNÁMENIE O ZÁMERE ZRIADENIA BEZODPLATNÉHO VECNÉHO BREMENA NA MAJETKU MESTA

O zriadení bezodplatného vecného bremena na majetku Mesta Bardejov v súvislosti s realizáciou stavby "Bardejovské Kúpele - zriadenie DTS, VN, NN vedenia" v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 28.03.2019.

Zverejnil: Monika Beňová, 2019-02-26, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  30.08.2018

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľnosti - predaj pozemku parc. C KN 4279/30 o výmere 58069 m2, kultúra pozemku - vodná plocha v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 12.09.2018.

Zverejnil: Monika Beňová, 2018-08-30, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  30.08.2018

OZNÁMENIE O ZÁMERE ZRIADENIA BEZODPLATNÉHO VECNÉHO BREMENA NA MAJETKU MESTA

O zriadení bezodplatného vecného bremena na majetku Mesta Bardejov v súvislosti s realizáciou stavby "Rozšírenie plynárenského zariadenia" k hlavnej stavbe Hnedý priemyselný park v Bardejove,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 12.09.2018.

Zverejnil: Monika Beňová, 2018-08-30, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  30.08.2018

OZNÁMENIE O ZÁMERE ZRIADENIA BEZODPLATNÉHO VECNÉHO BREMENA NA MAJETKU MESTA

O zriadení bezodplatného vecného bremena na majetku Mesta Bardejov v súvislosti s realizáciou stavby "Rozšírenie verejného vodovodu" k hlavnej stavbe Hnedý priemyselný park v Bardejove,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 12.09.2018.

Zverejnil: Monika Beňová, 2018-08-30, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  30.08.2018

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme časti pozemku z parc. C KN 40/7 a časti pozemku z parc. C KN 40/9 na ul. Mlynská v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 12.09.2018.

Zverejnil: Monika Beňová, 2018-08-30, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  20.07.2018

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme nebytových priestorov v objekte "SOS - Bardejovské Kúpele"

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí v mesiaci september 2018.

Zverejnil: Anna Babejová, 2018-07-20, anna.babejova@bardejov.sk
pdfwordword UKONČENÉ
  06.07.2018

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľnosti - predaj časti pozemku pod stavbou kioskovej trafostanice s príslušenstvom pri realizácii stavby "Úpravy vedení v súvislosti so stavbou Revitalizácia nábrežia rieky Topľa v Bardejove, Severná časť 1. etapa", Rekonštrukcia letného mestského kúpaliska v Bardejove - 1. etapa,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na mimoriadnom zasadnutí dňa 23.07.2018.

Zverejnil: Monika Beňová, 2018-07-06, monika.benova@bardejov.sk
word UKONČENÉ
  06.07.2018

OZNÁMENIE O ZÁMERE ZRIADENIA BEZODPLATNÉHO VECNÉHO BREMENA NA MAJETKU MESTA

O zriadení bezodplatného vecného bremena na majetku Mesta Bardejov v súvislosti s realizáciou stavby "Úpravy vedení v súvislosti so stavbou Revitalizácia nábrežia rieky Topľa v Bardejove, Severná časť 1. etapa, Rekonštrukcia letného mestského kúpaliska v Bardejove - 1. etapa,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na mimoriadnom zasadnutí dňa 23.07.2018.

Zverejnil: Monika Beňová, 2018-07-06, monika.benova@bardejov.sk
word UKONČENÉ
  06.07.2018

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme nehnuteľností: pozemku parc. C KN 1565/2, parc. C KN 1565/6, parc. C KN 1565/7 na ul. T. Ševčenku / Toplianska v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na mimoriadnom zasadnutí dňa 17.07.2018.

Zverejnil: Monika Beňová, 2018-07-06, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  05.06.2018

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľností - predaj časti pozemkov pod stavbami kioskových trafostaníc s príslušenstvom pri realizácii stavby "Úpravy vedení v súvislosti so stavbou Revitalizácia nábrežia rieky Topľa v Bardejove, Severná časť 1. etapa",

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 20.06.2018.

Zverejnil: Monika Beňová, 2018-06-05, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  05.06.2018

OZNÁMENIE O ZÁMERE ZRIADENIA BEZODPLATNÉHO VECNÉHO BREMENA NA MAJETKU MESTA

O zriadení bezodplatného vecného bremena na majetku Mesta Bardejov v súvislosti s realizáciou stavby "Úpravy vedení v súvislosti so stavbou Revitalizácia nábrežia rieky Topľa v Bardejove, Severná časť 1. etapa,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 20.06.2018.

Zverejnil: Monika Beňová, 2018-06-05, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  05.06.2018

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme nebytových a školských priestorov v objekte Základnej školy na sídl. Vinbarg v k.ú. Bardejov, pre Deutsch-Slowakische Akademien, a.s., Školská 5, Brezno,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 20.06.2018.

Zverejnil: Monika Beňová, 2018-06-05, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  05.06.2018

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme nebytových a školských priestorov v objekte Základnej školy na sídl. Vinbarg v k.ú. Bardejov, pre Newport Group, a.s., Lazaretská 23, Bratislava,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 20.06.2018.

Zverejnil: Monika Beňová, 2018-06-05, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  04.06.2018

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľnosti - predaj časti pozemku z parc. E KN 5664/14 vo výmere cca 990 m2 na ul. Štefánikovej v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 20.06.2018.

Zverejnil: Monika Beňová, 2018-06-04, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  04.06.2018

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme nehnuteľností - pozemkov vo vlastníctve Mesta Bardejov na výkon práva poľovníctva v k.ú. Bardejov, v k.ú. Zlaté, Poľovníckemu združeniu Družba Bardejov, v zmysle zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení na dobu 15 rokov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 20.06.2018.

Zverejnil: Monika Beňová, 2018-06-04, monika.benova@bardejov.sk
pdfpdfpdfpdf UKONČENÉ
  04.06.2018

OZNÁMENIE O ZÁMERE ZRIADENIA VECNÉHO BREMENA NA MAJETKU MESTA

O zriadení vecného bremena na majetku Mesta Bardejov v súvislosti s realizáciou stavby "Bardejov, Dlhá Lúka, VN,TS,NN" v k.ú. Dlhá Lúka,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 20.06.2018.

Zverejnil: Monika Beňová, 2018-06-04, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  04.06.2018

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme nehnuteľnosti časti pozemku z parc. E KN 1814/325 v k.ú. Richvald,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 20.06.2018.

Zverejnil: Monika Beňová, 2018-06-04, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  04.06.2018

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme nehnuteľnosti časti pozemku z parc. E KN 1066 v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 20.06.2018.

Zverejnil: Monika Beňová, 2018-06-04, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  04.06.2018

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľnosti - predaj pozemku parc. C KN 3815/52 o výmere 100 m2 na ul. Gróner v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 20.06.2018.

Zverejnil: Monika Beňová, 2018-06-04, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  30.05.2018

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme nehnuteľnosti - nebytových priestorov v objekte SOS Bardejovské Kúpele,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 20.06.2018.

Zverejnil: Monika Beňová, 2018-05-30, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  30.05.2018

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme nehnuteľnosti - nebytových priestorov v objekte SOS Bardejovské Kúpele,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 20.06.2018.

Zverejnil: Monika Beňová, 2018-05-30, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  30.05.2018

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU A PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľnosti - predaj pozemku parc. C KN 349/17 o výmere 9 m2, prenájme nehnuteľnosti časti pozemku z parc. E KN 817/8 o výmere cca 32 m2 na ul. Kúpeľná v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 20.06.2018.

Zverejnil: Monika Beňová, 2018-05-30, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  23.05.2018

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

O najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta a to predaj

pozemku parc. C KN 2138/2 o výmere 1325 m2, parc. C KN 2136/2 o výmere 447 m2 na ul. Starý Blich v k.ú. Bardejov.

do 08.06.2018 do 15.00 hod.

Zverejnil: Monika Beňová, 2018-05-23, monika.benova@bardejov.sk
pdfwordword UKONČENÉ
  23.05.2018

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

O najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta a to predaj

časti pozemku z parc. E KN 1354 evidovanej na LV č. 11832 v k.ú. Bardejov a to novovytvorenej parc. C KN 5916/13 o výmere 359 m2, na ul. Pod Šibeňou horou k.ú. Bardejov.

do 08.06.2018 do 15.00 hod.

Zverejnil: Monika Beňová, 2018-05-23, monika.benova@bardejov.sk
pdfwordword UKONČENÉ
  23.05.2018

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme nehnuteľnosti - prenájom budovy Krytej plavárne s.č. 2974 postavenej na parc. C KN 1976 a pozemkov parc. C KN 1976 o výmere 1374 m², parc. C KN 1975/12 o výmere 139 m², na ul. Wolkerovej v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 20.06.2018.

Zverejnil: Monika Beňová, 2018-05-23, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  23.05.2018

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľnosti - predaj pozemku parc. C KN 3995/2 o výmere 726 m2, parc. C KN 3994 o výmere 274 m2 v Bardejovských Kúpeľoch v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 20.06.2018.

Zverejnil: Monika Beňová, 2018-05-23, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  23.05.2018

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme nehnuteľnosti - prenájom časti pozemku z parc. C KN 2770/1 - novovytvorenej parc. C KN 2770/35 o výmere 73 m2 na sídl. Poštárka v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 20.06.2018.

Zverejnil: Monika Beňová, 2018-05-23, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  22.05.2018

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľnosti - predaj pozemku parc. C KN 716/45 o výmere 237 m2 na ul. Dlhá v k.ú. Dlhá Lúka,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 20.06.2018.

Zverejnil: Monika Beňová, 2018-05-22, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  22.05.2018

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľnosti - predaj pozemku parc. C KN 716/43 o výmere 324 m2 na ul. Dlhá v k.ú. Dlhá Lúka,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 20.06.2018.

Zverejnil: Monika Beňová, 2018-05-22, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  22.05.2018

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľnosti - predaj novovytvorenej parc. C KN 3701/200 o výmere 35 m2 na ul. Tehelná v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 20.06.2018.

Zverejnil: Monika Beňová, 2018-05-22, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  22.05.2018

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme nehnuteľnosti - prenájom objektu Rybárskej bašty s príslušenstvom a pozemkami na Radničnom námestí v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 20.06.2018.

Zverejnil: Monika Beňová, 2018-05-22, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  22.05.2018

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľnosti - predaj časti pozemku z parc. C KN 1147/25 a pozemku parc. C KN 1147/27 v k.ú. Dlhá Lúka,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 20.06.2018.

Zverejnil: Monika Beňová, 2018-05-22, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  22.05.2018

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľnosti - predaj pozemku parc. C KN 3420/60, parc. C KN 3420/62, parc. C KN 3420/88, v bývalom areáli v.d. Snaha Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 20.06.2018.

Zverejnil: Monika Beňová, 2018-05-22, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  22.05.2018

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O rozšírenie prenájmu nebytových priestorov v "Hnedom priemyselnom parku" v Bardejove,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 20.06.2018.

Zverejnil: Monika Beňová, 2018-05-22, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  22.05.2018

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme nehnuteľnosti - prenájom časti pozemku z parc. C KN 1159/16 o výmere cca 100 m2 v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 20.06.2018.

Zverejnil: Monika Beňová, 2018-05-22, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  19.04.2018

OZNÁMENIE O ZÁMERE ZRIADENIA ODPLATNÉHO VECNÉHO BREMENA NA MAJETKU MESTA

O zriadení odplatného vecného bremena na majetku mesta, časť parc. C KN 609/2, parc. C KN 618/1 a parc. C KN 574/1 evidovaných na LV č. 6279 v k.ú. Bardejov, v prospech SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na mimoriadnom zasadnutí dňa 26.4.2018.

Zverejnil: Monika Beňová, 2018-04-19, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  23.02.2018

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme nehnuteľnosti - prenájom pozemku - novovytvorenej parc. C KN 1975/13 o výmere 4990 m2 v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 12.3.2018.

Zverejnil: Monika Beňová, 2018-02-23, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  23.02.2018

OZNÁMENIE O ZÁMERE ZRIADENIA VECNÉHO BREMENA NA MAJETKU MESTA

Zriadenie bezodplatného vecného bremena na majetku Mesta Bardejov v súvislosti s realizáciou stavby: "Bardejov - ul. Gróner - zriadenie TS, úprava NN a DP",

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 12.3.2018.

Zverejnil: Monika Beňová, 2018-02-23, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  23.02.2018

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme nehnuteľnosti - prenájom časti pozemku z parc. E KN 5479/1 na ul. kpt. Nálepku v k.ú. Bardejov za účelom zriadenia 2 parkovacích miest,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 12.3.2018.

Zverejnil: Monika Beňová, 2018-02-23, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  23.02.2018

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme nehnuteľnosti - prenájom časti pozemku z parc. C KN 3701/1 o výmere cca 122 m2 pri rodinnom dome č.s. 2684 na ul. Tehelná v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 12.3.2018.

Zverejnil: Monika Beňová, 2018-02-23, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  23.02.2018

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľnosti - predaj časti pozemku z parc. C KN 1655/1 o výmere cca 20 m2 na sídl. IBV v k.ú. Bardejovská Nová Ves,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 12.3.2018.

Zverejnil: Monika Beňová, 2018-02-23, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  23.02.2018

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľnosti - zámene pozemkov v lokalite Postajok v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 12.3.2018.

Zverejnil: Monika Beňová, 2018-02-23, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  23.02.2018

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľnosti - Predaj časti pozemku z parc. C KN 5184/2 vo výmere cca 177 m2 v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 12.3.2018.

Zverejnil: Monika Beňová, 2018-02-23, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  23.02.2018

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľnosti - Predaj pozemku parc. C KN 2665/14 o výmere 291 m2, v k.ú. Bardejov,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 12.3.2018.

Zverejnil: Monika Beňová, 2018-02-23, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  23.02.2018

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľnosti - Predaji časti pozemku z parc. C KN 1149/16 o výmere 27 m2 - novovytvorená parc. C KN 1149/41, predaj pozemku parc. C KN 1149/29 o výmere 10 m2 v k.ú. Dlhá Lúka,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 12.3.2018.

Zverejnil: Monika Beňová, 2018-02-23, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  15.01.2018

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

O najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy na prenájom časti pozemkov na umiestnenie prístreškov na autobusových zastávkach, na umiestnenie a prevádzkovanie reklamných zariadení, stavieb pre reklamu a reklám na pozemkoch vo vlastníctve mesta.

do 31.01.2018 do 15.00 hod.

Zverejnil: Monika Beňová, 2018-01-15, monika.benova@bardejov.sk
pdfwordword UKONČENÉ
  21.11.2017

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA - PREDĹŽENIE DOBY NÁJMU O 1 ROK

Predĺženie doby nájmu o 1 rok na prenájom pozemkov na ul. Dlhý rad v k.ú. Bardejov.

Zverejnil: Monika Beňová, 2017-11-21, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  21.11.2017

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA - ZRIADENIE BEZODPLATNÉHO VECNÉHO BREMENA

Zriadenie bezodplatného vecného bremena na majetku Mesta Bardejov v súvislosti s realizáciou stavby:"Bardejovská Nová Ves - Zriadenie MTR pri MŠ a VN prípojky".

Zverejnil: Monika Beňová, 2017-11-21, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  21.11.2017

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA - ZRIADENIE BEZODPLATNÉHO VECNÉHO BREMENA

Zriadenie bezodplatného vecného bremena na majetku Mesta Bardejov v súvislosti s realizáciou stavby:"V459-Bardejov-Úprava na VN vedení, výstavba VN kábla".

Zverejnil: Monika Beňová, 2017-11-21, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  20.11.2017

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

O najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta - prevod parcely CKN č. 1618/36 o výmere 223 m², zastavaná plocha, evidovaného na LV č. 6279, v k.ú. Bardejov

do 05.12.2017 do 15:00

Zverejnil: Stanislav Šimco, Ing., 2017-11-20, stanislav.simco@bardejov.sk
pdfword UKONČENÉ
  06.10.2017

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O zámere prevodu nehnuteľného majetku Mesta Bardejov - Predaj novovytvorenej parc. C KN 3698/25 vo výmere 62 m2,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí 24.10.2017

Zverejnil: Monika Beňová, 2017-10-06, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  05.10.2017

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O zámere prevodu nehnuteľného majetku Mesta Bardejov -zámenou pozemkov v Bardejovských Kúpeľoch,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí 24.10.2017

Zverejnil: Monika Beňová, 2017-10-05, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  05.10.2017

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O zámere prenajať nehnuteľný majetok Mesta Bardejov - Prenájom časti pozemku z parc. C KN 5167/114 o výmere cca 15 m2, za účelom zriadenia terasy.

Zverejnil: Monika Beňová, 2017-10-05, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  05.10.2017

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O zámere prevodu nehnuteľného majetku Mesta Bardejov - Prevod majetku podľa osobitného zreteľa zvýšením základného imania spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s.r.o. formou nepeňažného vkladu,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí 24.10.2017

Zverejnil: Monika Beňová, 2017-10-05, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  05.10.2017

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľnosti - Predaji pozemkov na ulici Mičkova,

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí 24.10.2017

Zverejnil: Monika Beňová, 2017-10-05, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  05.10.2017

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľnosti - Predaji časti pozemkov o výmere 135 m2

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí 24.10.2017

Zverejnil: Monika Beňová, 2017-10-05, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  04.09.2017

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O zámere prenajať nehnuteľný majetok Mesta Bardejov -  Prevod majetku podľa osobitného zreteľa zvýšením základného imania spoločnosti BARDTERM, s.r.o. formou nepeňažného vkladu

Zverejnil: Monika Beňová, 2017-09-04, 15:13, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  28.08.2017

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O zámere prenajať nehnuteľný majetok Mesta Bardejov - Prenájom nebytových priestorov v „Hnedom priemyselnom parku“ v Bardejove

Zverejnil: Monika Beňová, 2017-08-28, 12:21, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  28.08.2017

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O zámere prenajať nehnuteľný majetok Mesta Bardejov - Prenájom časti pozemku z parc. E KN 2467/2 evidovanej na LV č. 11832 a časti pozemku z parc. E KN 2469/2 evidovanej na LV č. 15749

Zverejnil: Monika Beňová, 2017-08-28, 12:18, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  28.08.2017

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O zámere prenajať nehnuteľný majetok Mesta Bardejov - Prenájom časti pozemku za účelom preložky vodovodu a kanalizácie, preložky káblov VN a NNVSD a.s., preložky káblov SLOVAK TELEKOM a.s., preložky plynu, ktoré sú súčasťou stavby „Polyfunkčná budova Dlhý rad Bardejov“

Zverejnil: Monika Beňová, 2017-08-28, 12:15, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  28.08.2017

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O zámere prenajať nehnuteľný majetok Mesta Bardejov - Prenájom časti pozemku z parc. E  KN 5479/1 evidovanej na  LV č.  11832 na ul. kpt. Nálepku v k.ú. Bardejov“

Zverejnil: Monika Beňová, 2017-08-28, 11:45, monika.benova@bardejov.sk
pdf UKONČENÉ
  24.08.2017

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľnosti - Predaji   časti pozemku z parc. E KN 3512/2 vo výmere cca 7-8 m2

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 19.09.2017.

Zverejnil: Monika Beňová, 2017-08-24, 10:30, monika.benova@bardejov.sk
pdf  UKONČENÉ
  24.08.2017

OZNÁMENIE O ZÁMERE  PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľnosti - Predaji pozemku parc. C KN  2697/4 vo výmere 28 m2, parc. C KN 2697/5 vo výmere 16 m2,  parc. C KN 2697/6 vo výmere 4 m2

bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 19.09.2017.

Zverejnil: Monika Beňová, 2017-08-24, 10:30, monika.benova@bardejov.sk
pdf  UKONČENÉ

 

24.08.2017

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme nehnuteľnosti - o dlhodobom prenájme časti pozemku cca 24 m2 z parc. C KN 1982 bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí 19. septembra 2017.

Zverejnil: Monika Beňová, 2017-08-24,10:30, monika.benova@bardejov.sk

  ikona pdf  UKONČENÉ
24.08.2017

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme nehnuteľnosti - o dlhodobom prenájme časti pozemku cca cca 25 m2 z parc. C KN 2070/143 bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí 19. septembra 2017.

Zverejnil: Monika Beňová, 2017-08-24,10:30, monika.benova@bardejov.sk

  ikona pdf  UKONČENÉ
24.08.2017

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme nehnuteľnosti - o dlhodobom prenájme časti pozemku cca cca 25 m2 z parc. C KN 1997/18 bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí 19. septembra 2017.

Zverejnil: Monika Beňová, 2017-08-24,10:30, monika.benova@bardejov.sk

  ikona pdf  UKONČENÉ
24.08.2017

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľnosti - Predaji pozemkov v ochrannom pásme vodného zdroja HM-2 bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí 19. septembra 2017.

Zverejnil: Monika Beňová, 2017-08-24,10:30, monika.benova@bardejov.sk

  ikona pdf  UKONČENÉ
24.08.2017

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme nehnuteľnosti - Prenájom časti pozemku z parc.  E KN 1698, evidovaného na LV č. 1106 v k.ú. Dlhá Lúka vo výmere 1 m2  bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí 19. septembra 2017.

Zverejnil: Monika Beňová, 2017-08-24,10:30, monika.benova@bardejov.sk

  ikona pdf  UKONČENÉ
10.07.2017

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O  prenájme plynárenského zariadenia bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí 19.09. 2017.

Zverejnil : Anna Babejová, Bc., 2017-07-10, anna.babejova@bardejov.sk

  ikona pdf   UKONČENÉ
08.06.2017

 OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O  prenájme areálu futbalového štadióna s príslušenstvom bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí 22. júna 2017.

Zverejnil : Anna Babejová, Bc., 2017-06-08, anna.babejova@bardejov.sk
  ikona pdf  UKONČENÉ 
06.06.2017

 OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O  prenájme pozemku - zriadení vecného bremena bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí 22. júna 2017.

Zverejnil: Monika Beňová, 2017-06-06,16:15, monika.benova@bardejov.sk

   ikona pdf UKONČENÉ 
06.06.2017

 OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme nebytových priestorov na II. NP vo výmere 57,26 m2  po bývalej predajni obuvi  v objekte SOS Bard. Kúpele bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí 22. júna 2017. 

Zverejnil: Monika Beňová, 2017-06-06,16:12, monika.benova@bardejov.sk

   ikona pdf UKONČENÉ 
06.06.2017

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľnosti  bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí 22. júna 2017.

Zverejnil: Monika Beňová, 2017-06-06,16:09, monika.benova@bardejov.sk

  ikona pdf UKONČENÉ 
06.06.2017

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O dlhodobom prenájme pozemku bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí 22. júna 2017.

Zverejnil: Monika Beňová, 2017-06-06,16:06, monika.benova@bardejov.sk

  ikona pdf UKONČENÉ 
06.06.2017

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľnosti  bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí 22. júna 2017.

Zverejnil: Monika Beňová, 2017-06-06,16:03, monika.benova@bardejov.sk

  ikona pdf UKONČENÉ 
06.06.2017

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľnosti  - predaji pozemku,  bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí 22. júna 2017.

Zverejnil: Monika Beňová, 2017-06-06,16:00, monika.benova@bardejov.sk

  ikona pdf UKONČENÉ 
06.06.2017

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľnosti  - spoluvlastníckeho podielu,  bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí 22. júna 2017.

Zverejnil: Monika Beňová, 2017-06-06,15:57, monika.benova@bardejov.sk

  ikona pdf  UKONČENÉ
06.06.2017

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme nehnuteľnosti  - nebytových priestorov na II. NP vo výmere 42,18 m2  po bývalom  fotoateliéri  v objekte SOS Bard. Kúpele,  bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí 22. júna 2017.

Zverejnil: Monika Beňová, 2017-06-06,15:54, monika.benova@bardejov.sk

  ikona pdf UKONČENÉ 
10.05.2017

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA 

O prenájme nehnuteľnosti  - pozemkov v areáli ZŠ na ulici Komenského,  bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí v mesiaci máj 2017.

Zverejnil : Anna Babejová, Bc., 2017-05-10, anna.babejova@bardejov.sk
  ikona pdf UKONČENÉ
09.05.2017

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľnosti  bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí v mesiaci máj 2017.

Zverejnil : Anna Babejová, Bc., 2017-05-09, anna.babejova@bardejov.sk

  ikona pdf  UKONČENÉ
 09.05.2017

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA 

O prenájme nehnuteľnosti - nebytových priestorov v HPP,  bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí v mesiaci máj 2017.

Zverejnil : Anna Babejová, Bc., 2017-05-09, anna.babejova@bardejov.sk

  ikona pdf   UKONČENÉ
28.04.2017  OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta a to  pozemok parcela CKN 2665/5 v k. ú. Bardejov, o ktorom bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom mimoriadnom zasadnutí v mesiaci máj 2017.

Zverejnil : Anna Babejová, Bc., 2017-04-28, anna.babejova@bardejov.sk

do 16.05.2017

do 15.00 hod.

ikona pdf

ikona pdf

 UKONČENÉ
15.03.2017   

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme nehnuteľnosti – nebytových priestorov v HPP za znížené nájomné, bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 30.3.2017.

Zverejnil: Monika Beňová, 2017-03-15, 15:04, monika.benova@bardejov.sk

  ikona pdf  UKONČENÉ 
15.03.2017

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme nehnuteľnosti – nebytových priestorov v HPP za znížené nájomné, bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 30.3.2017.

Zverejnil: Monika Beňová, 2017-03-15, 09:10, monika.benova@bardejov.sk

  ikona pdf   UKONČENÉ
15.03.2017

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme nehnuteľnosti – nebytových priestorov v HPP za znížené nájomné, bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 30.3.2017.

Zverejnil: Monika Beňová, 2017-03-15, 09:10, monika.benova@bardejov.sk

   ikona pdf UKONČENÉ 
14.03.2017

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme nehnuteľnosti bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na  svojom zasadnutí v mesiaci marec 2017.                                                  Zverejnil : Anna Babejová, Bc., 2017-03-14, anna.babejova@bardejov.sk

  ikona pdf UKONČENÉ 
14.03.2017

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľnosti bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na  svojom zasadnutí v mesiaci marec 2017.                                                  Zverejnil : Anna Babejová, Bc., 2017-03-14, anna.babejova@bardejov.sk
  ikona pdf UKONČENÉ 
14.03.2017

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme nehnuteľnosti bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na  svojom zasadnutí v mesiaci marec 2017.                                                  Zverejnil : Anna Babejová, Bc., 2017-03-14, anna.babejova@bardejov.sk

  ikona pdf UKONČENÉ 
09.03.2017

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme nehnuteľnosti bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na  svojom zasadnutí v mesiaci marec 2017.                                                  Zverejnil : Anna Babejová, Bc., 2017-03-09, anna.babejova@bardejov.sk 
  ikona pdf UKONČENÉ 
09.03.2017

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme nehnuteľnosti bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na  svojom zasadnutí v mesiaci marec 2017.                                                  Zverejnil : Anna Babejová, Bc., 2017-03-09, anna.babejova@bardejov.sk 
  ikona pdf UKONČENÉ 
09.03.2017

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme nehnuteľnosti bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na  svojom zasadnutí v mesiaci marec 2017.                                                  Zverejnil : Anna Babejová, Bc., 2017-03-09, anna.babejova@bardejov.sk 
  ikona pdf UKONČENÉ 
09.03.2017

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme nehnuteľnosti bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na  svojom zasadnutí v mesiaci marec 2017.                                                  Zverejnil : Anna Babejová, Bc., 2017-03-09, anna.babejova@bardejov.sk 
  ikona pdf UKONČENÉ 
09.03.2017

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme nehnuteľnosti bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na  svojom zasadnutí v mesiaci marec 2017.                                                  Zverejnil : Anna Babejová, Bc., 2017-03-09, anna.babejova@bardejov.sk 
  ikona pdf UKONČENÉ 
09.03.2017

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľnosti bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na  svojom zasadnutí v mesiaci marec 2017.                                                  Zverejnil : Anna Babejová, Bc., 2017-03-09, anna.babejova@bardejov.sk 
  ikona pdf UKONČENÉ 
09.03.2017

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľnosti bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na  svojom zasadnutí v mesiaci marec 2017.                                                  Zverejnil : Anna Babejová, Bc., 2017-03-09, anna.babejova@bardejov.sk 
  ikona pdf UKONČENÉ 
09.03.2017

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľnosti bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na  svojom zasadnutí v mesiaci marec 2017.                                                  Zverejnil : Anna Babejová, Bc., 2017-03-09, anna.babejova@bardejov.sk 
  ikona pdf UKONČENÉ 
09.03.2017

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľnosti bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na  svojom zasadnutí v mesiaci marec 2017.                                                  Zverejnil : Anna Babejová, Bc., 2017-03-09, anna.babejova@bardejov.sk 
  ikona pdf UKONČENÉ 
09.03.2017

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľnosti bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na  svojom zasadnutí v mesiaci marec 2017.                                                  Zverejnil : Anna Babejová, Bc., 2017-03-09, anna.babejova@bardejov.sk 
  ikona pdf UKONČENÉ 
09.03.2017

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľnosti bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na  svojom zasadnutí v mesiaci marec 2017.                                                  Zverejnil : Anna Babejová, Bc., 2017-03-09, anna.babejova@bardejov.sk 
  ikona pdf UKONČENÉ 
09.03.2017

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľnosti bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na  svojom zasadnutí v mesiaci marec 2017.                                                  Zverejnil : Anna Babejová, Bc., 2017-03-09, anna.babejova@bardejov.sk 
  ikona pdf UKONČENÉ 
09.03.2017

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľnosti bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí v mesiaci marec 2017.                                                  Zverejnil : Anna Babejová, Bc., 2017-03-09, anna.babejova@bardejov.sk 

  ikona pdf UKONČENÉ 
02.03.2017

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľnosti bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na  svojom zasadnutí v mesiaci marec 2017.                                                  Zverejnil : Anna Babejová, Bc., 2017-03-02, anna.babejova@bardejov.sk

  ikona pdf UKONČENÉ 
02.03.2017

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľnosti bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí v mesiaci marec 2017.                                                  Zverejnil : Anna Babejová, Bc., 2017-03-02, anna.babejova@bardejov.sk 
  ikona pdf UKONČENÉ 
02.03.2017

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľnosti bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí v mesiaci marec 2017.                                                  Zverejnil : Anna Babejová, Bc., 2017-03-02, anna.babejova@bardejov.sk 
  ikona pdf UKONČENÉ 
02.03.2017

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľnosti bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí v mesiaci marec 2017.                                                  Zverejnil : Anna Babejová, Bc., 2017-03-02, anna.babejova@bardejov.sk 
  ikona pdf UKONČENÉ 
02.03.2017

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľnosti bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí v mesiaci marec 2017.                                                  Zverejnil : Anna Babejová, Bc., 2017-03-02, anna.babejova@bardejov.sk 
  ikona pdf UKONČENÉ 
02.03.2017

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľnosti bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí v mesiaci marec 2017.                                                  Zverejnil : Anna Babejová, Bc., 2017-03-02, anna.babejova@bardejov.sk 
  ikona pdf UKONČENÉ 
02.03.2017

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľnosti bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí v mesiaci marec 2017.                                                  Zverejnil : Anna Babejová, Bc., 2017-03-02, anna.babejova@bardejov.sk 
  ikona pdf UKONČENÉ 
23.11.2016

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľnosti bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať nasvojom zasadnutí v mesiaci december 2016.                                       Zverejnil : Anna Babejová, Bc., 2016-11-23, anna.babejova@bardejov.sk
  ikona pdf UKONČENÉ
23.11.2016

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľnosti bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať nasvojom zasadnutí v mesiaci december 2016.                                       Zverejnil : Anna Babejová, Bc., 2016-11-23, anna.babejova@bardejov.sk
  ikona pdf UKONČENÉ 
23.11.2016

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľnosti bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať nasvojom zasadnutí v mesiaci december 2016.                                       Zverejnil : Anna Babejová, Bc., 2016-11-23, anna.babejova@bardejov.sk
  ikona pdf UKONČENÉ 
23.11.2016

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľnosti bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať nasvojom zasadnutí v mesiaci december 2016.                                       Zverejnil : Anna Babejová, Bc., 2016-11-23, anna.babejova@bardejov.sk

  ikona pdf UKONČENÉ 
23.11.2016

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľnosti bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať nasvojom zasadnutí v mesiaci december 2016.                                       Zverejnil : Anna Babejová, Bc., 2016-11-23, anna.babejova@bardejov.sk

  ikona pdf UKONČENÉ 
23.11.2016

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU  NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme nehnuteľnosti bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať nasvojom zasadnutí v mesiaci december 2016.                                       Zverejnil : Anna Babejová, Bc., 2016-11-23, anna.babejova@bardejov.sk
  ikona pdf UKONČENÉ 
23.11.2016

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU  NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme nehnuteľnosti bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať nasvojom zasadnutí v mesiaci december 2016.                                       Zverejnil : Anna Babejová, Bc., 2016-11-23, anna.babejova@bardejov.sk
  ikona pdf UKONČENÉ 
23.11.2016

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU  NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme nehnuteľnosti bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať nasvojom zasadnutí v mesiaci december 2016.                                       Zverejnil : Anna Babejová, Bc., 2016-11-23, anna.babejova@bardejov.sk 
  ikona pdf UKONČENÉ 
23.11.2016

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU  NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme nehnuteľnosti bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať nasvojom zasadnutí v mesiaci december 2016.                                       Zverejnil : Anna Babejová, Bc., 2016-11-23, anna.babejova@bardejov.sk  
  ikona pdf UKONČENÉ 
23.11.2016

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU  NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme nehnuteľnosti bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať nasvojom zasadnutí v mesiaci december 2016.                                       Zverejnil : Anna Babejová, Bc., 2016-11-23, anna.babejova@bardejov.sk   
  ikona pdf UKONČENÉ 
23.11.2016

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU  HNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prenájme hnuteľného majetku Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať nasvojom zasadnutí v mesiaci december 2016.                                       Zverejnil : Anna Babejová, Bc., 2016-11-23, anna.babejova@bardejov.sk  
  ikona pdf UKONČENÉ 
08.11.2016

 OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta a to rozostavaného objektu „Senior klub Bardejovská Zábava“ + priľahlý pozemok v k. ú. Bardejov

Zverejnil : Anna Babejová, Bc., 2016-11-08, anna.babejova@bardejov.sk

do 28.11.2016

do 15.00 hod.

ikona pdf

ikona pdf

UKONČENÁ
19.10.2016

 OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta ,bytu č.2-52 na 1. nadzemnom podlaží v bytovom dome č.s. 935 na parcele CKN 537, na ul. Nový Sad 27 v k. ú. Bardejov

Zverejnil : Anna Babejová, Bc., 2016-10-19, anna.babejova@bardejov.sk

do 7.11.2016 do 15.00 hod. ikona pdf UKONČENÁ
07.09.2016

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU  NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľnosti bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať nasvojom zasadnutí v mesiaci september 2016.                                       Zverejnil : Anna Babejová, Bc., 2016-09-07,anna.babejova@bardejov.sk     
  ikona pdf UKONČENÉ 
06.09.2016

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľnosti bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí v mesiaci september 2016.                                       Zverejnil : Anna Babejová, Bc., 2016-09-06,anna.babejova@bardejov.sk      
  ikona pdf UKONČENÉ 
06.09.2016

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľnosti bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí v mesiaci september 2016.                                       Zverejnil : Anna Babejová, Bc., 2016-09-06,anna.babejova@bardejov.sk      
  ikona pdf UKONČENÉ 
06.09.2016

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľnosti bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí v mesiaci september 2016.                                       Zverejnil : Anna Babejová, Bc., 2016-09-06,anna.babejova@bardejov.sk       
  ikona pdf UKONČENÉ 
06.09.2016

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľnosti bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí v mesiaci september 2016.                                      Zverejnil : Anna Babejová, Bc., 2016-09-06,anna.babejova@bardejov.sk         

  ikona pdf UKONČENÉ 
05.09.2016

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

Zverejnil : Anna Babejová, Bc., 2016-09-05,anna.babejova@bardejov.sk          O prenájme nehnuteľnosti  bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí v mesiaci september 2016.

  ikona pdf UKONČENÉ 
05.09.2016

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

Zverejnil : Anna Babejová, Bc., 2016-09-05,anna.babejova@bardejov.sk          O prenájme nehnuteľnosti  bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí v mesiaci september 2016.

  ikona pdf UKONČENÉ 
05.09.2016

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

Zverejnil : Anna Babejová, Bc., 2016-09-05,anna.babejova@bardejov.sk          O prevode nehnuteľnosti  bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí v mesiaci september 2016.

  ikona pdf UKONČENÉ 
05.09.2016

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

Zverejnil : Anna Babejová, Bc., 2016-09-05,anna.babejova@bardejov.sk          O prevode nehnuteľnosti  bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí v mesiaci september 2016.

  ikona pdf UKONČENÉ 
05.09.2016

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

Zverejnil : Anna Babejová, Bc., 2016-09-05,anna.babejova@bardejov.sk          O prevode nehnuteľnosti  bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí v mesiaci september 2016.

  ikona pdf UKONČENÉ 
05.09.2016

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

Zverejnil : Anna Babejová, Bc., 2016-09-05,anna.babejova@bardejov.sk          O prevode nehnuteľnosti  bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí v mesiaci september 2016.

  ikona pdf UKONČENÉ 
22.08.2016

 OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta ,časť pozemku z parcely EKN 5664/34 v k. ú. Bardejov

Zverejnil: Anna Babejová, Bc., 2016-08-22

anna.babejova@bardejov.sk

do 05.09.2016 do 15.00 hod. ikona pdf  UKONČENÁ
22.08.2016

 OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta ,časť pozemku z parcely CKN 3420/82 v k. ú. Bardejov

Zverejnil: Anna Babejová, Bc., 2016-08-22

anna.babejova@bardejov.sk

do 05.09.2016 do 15.00 hod.


ikona pdf

 UKONČENÁ
10.08.2016

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

na realizáciu "NADSTAVBY" na objekte vo vlastníctve MESTA BARDEJOV č. s. 3718, na parcele C KN 29/3, k. ú. Bardejov

Zverejnil: Stanislav Šimco, Ing., 2016-08-10, 13:10, stanislav.simco@bardejov.sk

do 30.08.2016 do 13.00 h ikona pdf  UKONČENÁ
07.06.2016

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

Zverejnil : Anna Babejová, Bc., 2016-06-07,anna.babejova@bardejov.sk          O prevode nehnuteľnosti pozemku bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí v mesiaci jún  2016.

  ikona pdf   UKONČENÉ
07.06.2016

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

Zverejnil : Anna Babejová, Bc., 2016-06-07,anna.babejova@bardejov.sk          O prevode nehnuteľnosti pozemku bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí v mesiaci jún  2016.

  ikona pdf UKONČENÉ 
07.06.2016

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

Zverejnil : Anna Babejová, Bc., 2016-06-07,anna.babejova@bardejov.sk          O prevode nehnuteľnosti pozemku bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí v mesiaci jún  2016.

  ikona pdf UKONČENÉ 
07.06.2016

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

Zverejnil : Anna Babejová, Bc., 2016-06-07,anna.babejova@bardejov.sk          O prevode nehnuteľnosti pozemku bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí v mesiaci jún  2016.

  ikona pdf UKONČENÉ 
06.06.2016

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

Zverejnil : Anna Babejová, Bc., 2016-06-06,anna.babejova@bardejov.sk          O prevode nehnuteľnosti pozemku bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí v mesiaci jún  2016.

 
  ikona pdf  UKONČENÉ 
06.06.2016

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

Zverejnil : Anna Babejová, Bc., 2016-06-06,anna.babejova@bardejov.sk          O prevode nehnuteľnosti pozemku bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí v mesiaci jún  2016.

  ikona pdf UKONČENÉ 
06.06.2016

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

Zverejnil : Anna Babejová, Bc., 2016-06-06,anna.babejova@bardejov.sk          O prevode nehnuteľnosti pozemku bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí v mesiaci jún  2016.

  ikona pdf UKONČENÉ 
06.06.2016

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

Zverejnil : Anna Babejová, Bc., 2016-06-06,anna.babejova@bardejov.sk          O prevode nehnuteľnosti pozemku bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí v mesiaci jún  2016.

  ikona pdf UKONČENÉ 
06.06.2016

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

Zverejnil : Anna Babejová, Bc., 2016-06-06,anna.babejova@bardejov.sk          O prevode nehnuteľnosti pozemku bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí v mesiaci jún  2016.

 
 
ikona pdf 
UKONČENÉ 
11.05.2016

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

Zverejnil: Ľuboš Antony, Ing., 2016-05-11, 12:50, lubos.antony@bardejov.sk

  ikona pdf  UKONČENÉ
15.03.2015

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

Zverejnil : Bc. Anna Babejová, 2016-03-15,anna.babejova@bardejov.sk          O prevode nehnuteľnosti pozemku bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí v mesiaci marec 2016.

  ikona pdf UKONČENÉ 
15.03.2015

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

Zverejnil : Bc. Anna Babejová, 2016-03-15,anna.babejova@bardejov.sk O prenájme nehnuteľnosti pozemku bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnuti v mesiaci marec 2016

  ikona pdf UKONČENÉ 
15.03.2015

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

Zverejnil: Bc. Anna Babejová, 2016-03-15,anna.babejova@bardejov.sk           O prenájme nehnuteľnosti pozemkov bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí v mesiaci marec 2016.

  ikona pdf UKONČENÉ 
02.03.2016

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

Zverejnil: Bc. Anna Babejová, 2016-03-02, anna.babejova@bardejov.sk
O prenájme nehnuteľností pozemkov bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí v mesiaci marec  2016.

  ikona pdf UKONČENÉ 
02.03.2016

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

Zverejnil: Bc. Anna Babejová, 2016-03-02, anna.babejova@bardejov.sk
O prevode nehnuteľností bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí v mesiaci marec 2016.

  ikona pdf UKONČENÉ
02.03.2016

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

Zverejnil: Bc. Anna Babejová, 2016-03-02, anna.babejova@bardejov.sk
O prevode nehnuteľností bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí v mesiaci marec 2016.

  ikona pdf UKONČENÉ 
01.03.2016

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

Zverejnil: Bc. Anna Babejová, 2016-03-01, anna.babejova@bardejov.sk
O prevode nehnuteľností bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí v mesiaci marec 2016.

  ikona pdf UKONČENÉ 
01.03.2016

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

Zverejnil: Bc. Anna Babejová, 2016-03-01, anna.babejova@bardejov.sk
O prevode nehnuteľností bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí v mesiaci marec 2016.

  ikona pdf  UKONČENÉ
01.03.2016

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

Zverejnil: Bc. Anna Babejová, 2016-03-01, anna.babejova@bardejov.sk
O prevode nehnuteľností bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí v mesiaci marec 2016.

  ikona pdf UKONČENÉ 
 01.03.2016

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

Zverejnil: Bc. Anna Babejová, 2016-03-01, anna.babejova@bardejov.sk
O prevode nehnuteľností bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí v mesiaci marec 2016.

  ikona pdf  UKONČENÉ 
 01.03.2016

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

Zverejnil: Bc. Anna Babejová, 2016-03-01, anna.babejova@bardejov.sk
O prevode nehnuteľností bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí v mesiaci marec 2016.

  ikona pdf  UKONČENÉ 
 01.03.2016

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

Zverejnil: Bc. Anna Babejová, 2016-03-01, anna.babejova@bardejov.sk
O prenájme nehnuteľností pozemkov bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí v mesiaci marec 2016.

  ikona pdf   UKONČENÉ
 01.03.2016

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

Zverejnil: Bc. Anna Babejová, 2016-03-01, anna.babejova@bardejov.sk
O prenájme nehnuteľností pozemkov bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí v mesiaci marec 2016.

  ikona pdf UKONČENÉ 
24.11.2015 OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA
O prevode nehnuteľností – zámene pozemkov bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 10. decembra 2015.
  ikona pdf  UKONČENÉ
24.11.2015 OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA
O prevode nehnuteľností – zámene pozemkov bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 10. decembra 2015.
  ikona pdf  UKONČENÉ
24.11.2015

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA
O prevode nehnuteľností – zámene pozemkov bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 10. decembra 2015.

  ikona pdf UKONČENÉ
 24.11.2015 OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA
O prevode nehnuteľností – zámene pozemkov bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 10. decembra 2015.
  ikona pdf   UKONČENÉ
03.11.2015

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA.

O prenájme nehnuteľnosti bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 19. novembra 2015.

  ikona pdf  UKONČENÉ

03.11.2015

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA.

O prevode nehnuteľnosti predaji pozemku pod miestnou komunikáciou bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 19. novembra 2015.

  ikona pdf  UKONČENÉ

08.09.2015

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA.

O prevode nehnuteľnosti bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 24.09.2015
  ikona pdf UKONČENÉ
08.09.2015

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA.

O prevode nehnuteľnosti bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 24.09.2015
  ikona pdf UKONČENÉ
08.09.2015

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA.

O prevode nehnuteľnosti bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 24.09.2015
  ikona pdf UKONČENÉ

07.09.2015


OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA.

O prevode nehnuteľnosti bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 24.09.2015
  ikona pdf UKONČENÉ

07.09.2015

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA.

O prevode nehnuteľnosti bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 24.09.2015
  ikona pdf UKONČENÉ

07.09.2015

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA.

O prevode nehnuteľnosti bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 24.09.2015
   ikona pdf UKONČENÉ

07.09.2015


OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA.

O prevode nehnuteľnosti bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 24.09.2015
   ikona pdf UKONČENÉ

07.09.2015


OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA.

O prevode nehnuteľnosti bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 24.09.2015
  ikona pdf UKONČENÉ

07.09.2015


OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA.

O prevode nehnuteľnosti bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 24.09.2015
   ikona pdf UKONČENÉ

07.09.2015


OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA.

O prevode nehnuteľnosti bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 24.09.2015
  ikona pdf UKONČENÉ
07.09.2015

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA.

O prevode nehnuteľnosti bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 24.09.2015
  ikona pdf UKONČENÉ

07.09.2015

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA.

O prevode nehnuteľnosti bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 24.09.2015
  ikona pdf UKONČENÉ

10.06.2015

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA.

O prevode nehnuteľnosti bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 24.09.2015
  ikona pdf UKONČENÉ
10.06.2015

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA.

O prevode nehnuteľnosti bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 25.06.2015
   ikona pdf UKONČENÉ

10.06.2015

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA.

O prevode nehnuteľnosti bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 25.06.2015
  ikona pdf UKONČENÉ
10.06.2015

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA.

O prevode nehnuteľnosti bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 25.06.2015
   ikona pdf UKONČENÉ

09.06.2015

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA.

O prenájme nehnuteľnosti bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 25.06.2015.

  ikona pdf UKONČENÉ
09.06.2015

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA.

O prevode nehnuteľnosti bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 25.06.2015
  ikona pdf UKONČENÉ

08.06.2015

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA.

O prevode nehnuteľnosti bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 25.06.2015
  ikona pdf UKONČENÉ
08.06.2015

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA.

O prevode nehnuteľnosti bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 25.06.2015
  ikona pdf UKONČENÉ
08.06.2015

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA.

O prevode nehnuteľnosti bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 25.06.2015
  ikona pdf UKONČENÉ

04.06.2015

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA.

O prevode nehnuteľnosti bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 25.06.2015.

   ikona pdf UKONČENÉ
04.06.2015

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRNÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA.

O prenájme nehnuteľnosti bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 25.06.2015.

   ikona pdf UKONČENÉ
04.05.2015

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA.

O prenájme nehnuteľnosti bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 25.06.2015.

  ikona pdf UKONČENÉ
04.06.2015

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA.

O prenájme nehnuteľnosti bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 25.06.2015.

   ikona pdf UKONČENÉ

04.06.2015

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA.

O prenájme nehnuteľnosti bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 25.06.2015.

  ikona pdf UKONČENÉ
04.06.2015

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA.

O prenájme nehnuteľnosti bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 25.06.2015.

  ikona pdf UKONČENÉ
13.3.2015

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA.

O prenájme nehnuteľnosti bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 26.03.2015.

  ikona pdf UKONČENÉ

11.03.2015

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA.

O prevode nehnuteľnosti bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 26.03.2015.

  ikona pdf UKONČENÉ

10.03.2015


OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA.

O prevode nehnuteľnosti bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 26.03.2015.

  ikona pdf UKONČENÉ

10.03.2015

OZNÁMENIE O ZÁMERE predaja akcii.

O prevode bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 26.03.2015.

   ikona pdf UKONČENÉ

10.03.2015

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA.

O zriadení bezodplatného vecného bremena bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 26.03.2015.

  ikona pdf UKONČENÉ

09.03.2015

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA.

O prenájme nehnuteľnosti bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 26.03.2015.

  ikona pdf UKONČENÉ
09.03.2015

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA.

O prenájme nehnuteľnosti bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 26.03.2015.

  ikona pdf UKONČENÉ
09.03.2015

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľnosti bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 26.03.2015.

  ikona pdf UKONČENÉ
09.03.2015

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľnosti bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 26.03.2015.

  ikona pdf UKONČENÉ
09.03.2015

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľnosti bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 26.03.2015.

  ikona pdf UKONČENÉ
09.03.2015

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA.

O prenájme nehnuteľnosti bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 26.03.2015.

  ikona pdf UKONČENÉ
09.03.2015

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA.

O prenájme nehnuteľnosti bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 26.03.2015.

  ikona pdf UKONČENÉ

23.02.2015

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

O prevode nehnuteľnosti bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 26.03.2015.

  ikona pdf UKONČENÉ
23.02.2015

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA.

O prenájme nehnuteľnosti bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 26.03.2015.

  ikona pdf UKONČENÉ
23.02.2015

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA.

O prenájme nehnuteľnosti bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 26.03.2015.

  ikona pdf UKONČENÉ

11.11.2014

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA.

O prenájme nehnuteľnosti bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 16.decembra 2014.

  ikona pdf UKONČENÉ
11.11.2014

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA.

O prenájme nehnuteľnosti bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 16.decembra 2014.

  ikona pdf UKONČENÉ
11.11.2014

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA.

O prenájme nehnuteľnosti bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 16.decembra 2014.

  ikona pdf UKONČENÉ
11.11.2014

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA.

O prenájme nehnuteľnosti bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 16.decembra 2014.

  ikona pdf UKONČENÉ
11.22.2014

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA.

O prenájme nehnuteľnosti bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 16.decembra 2014.

  ikona pdf UKONČENÉ

10.09.2014

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA   ikona pdf UKONČENÉ

10.9.2014

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA   ikona pdf UKONČENÉ

10.09.2014

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA   ikona pdf UKONČENÉ

10.09.2014

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA   ikona pdf UKONČENÉ

03.09.2014

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA   ikona pdf UKONČENÉ
03.09.2014 OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA   ikona pdf UKONČENÉ
03.09.2014 OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA   ikona pdf UKONČENÉ
15.7.2014

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie  kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta

13. 8. 2014

do 13.00 hod.

ikona pdf

ikona word

UKONČENÁ

15.7.2014

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie  kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta

13. 8. 2014

do 13.00 hod.

ikona pdf

ikona word

UKONČENÁ

30.06.2014

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MEST   ikona pdf UKONČENÉ
30.06.2014 OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA   ikona pdf UKONČENÉ
30.06.2014

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta .

Predaj časti pozemku z parc. C KN 3882/15 o výmere 9400m2 , kultúra pozemku – trvalý trávny porast, evidovaného na LV č. 11832 v k.ú. Bardejov.

do 14.07.2014

do 13.00 hod.

ikona pdf

ikona pdf

ikona word

UKONČENÁ

11.06.2014

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA   ikona pdf

UKONČENÉ

10.06.2014

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta

prevod parcely CKN č. 3420/11 o výmere 686 m², CKN 3420/13 o výmere 119 m2 a CKN 3420/73 o výmere 1245 m2 . Pozemky  sú evidované na LV č. 6279, v k.ú. Bardejov

- Finančná zábezpeka

- Prehlásenie

 

ikona pdf

ikona pdf

ikona word

UKONČENÁ

10.06.2014

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA   ikona pdf UKONČENÉ
10.06.2014 OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA   ikona pdf UKONČENÉ
10.06.2014 OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA   ikona pdf UKONČENÉ
10.06.2014 OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA   ikona pdf UKONČENÉ

13.05.2014

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA   ikona pdf UKONČENÉ

13.05.2014

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA   ikona pdf

UKONČENÉ

13.05.2014

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA   ikona pdf

UKONČENÉ

05.05.2014

OPAKOVANÁ OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta - Prevod nehnuteľného majetku mesta Bardejov:Areálu Letného kúpaliska v Bardejovských Kúpeľoch

- Finančná zábezpeka

- Prehlásenie

do 20.05.2014

do 15.00 hod.

ikona pdf

 

ikona pdf

ikona word

 

UKONČENÁ

14.04.2014

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA   ikona pdf

UKONČENÉ

14.04.2014 OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA   ikona pdf UKONČENÉ

09.04.2014

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU HNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA   ikona pdf

UKONČENÉ

09.04.2014

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU HNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA   ikona pdf

UKONČENÉ

09.04.2014

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

 

ikona pdf UKONČENÉ
12.3.2014 OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA   ikona pdf UKONČENÉ
12.3.2014

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

  ikona pdf UKONČENÉ
12.3.2014

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA

  ikona pdf UKONČENÉ
4.3.2014

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta

prevod parcely CKN č. 4757/238 o výmere 40 m², trvalý trávnatý porast, a parcely CKN 6270/11 o výmere 64 m2 trvalý trávnatý porast, všetko evidované na LV č. 6279, v k.ú. Bardejov

- Finančná zábezpeka


do 24.03.2014

do 15.00 hod.

ikona pdf

ikona word

UKONČENÁ

4.3.2014

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta

prevod časti parcely CKN č. 3697/1 o výmere 416 m², ostatná plocha, evidovaného na LV č. 6279, v k.ú. Bardejov

- Finančná zábezpeka

do 24.03.2014

do 15.00 hod.

ikona pdf

ikona word

UKONČENÁ

4.3.2014

OPAKOVANÁ OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta - Prevod nehnuteľného majetku mesta Bardejov: Areálu Letného kúpaliska v Bardejovských Kúpeľoch

- Finančná zábezpeka

do 24.03.2014

do 15.00 hod.

ikona pdf

ikona word

UKONČENÁ

4.3.2014

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA   ikona pdf UKONČENÉ

21.02.2014

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA   ikona pdf UKONČENÉ

21.02.2014

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA   ikona pdf

UKONČENÉ

21.02.2014

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA   ikona pdf UKONČENÉ

21.02.2014

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA   ikona pdf

UKONČENÉ

21.02.2014

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA   ikona pdf

UKONČENÉ

12.02.2014

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA   ikona pdf

UKONČENÉ

03.02.2014

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 2/2014 zo dňa 23.01.2014

predaj časti pozemku z parc. E KN 5151/1 vo výmere cca 9775 m2, kultúra pozemku – trvalý trávny porast, evidovaného na LV č. 11832 v k.ú. Bardejov.

do 21.02.2014

do 15,00 hod.

ikona pdf

ikona pdf

ikona word

UKONČENÁ

31.01.2014

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 2/2014 zo dňa 23.01.2014

Predaj areálu ,,Letného kúpaliska" Bardejovské Kúpele.

- Prehlásenie

- Finančná zábezpeka

do 21.02.2014

do 15.00 hod.

ikona pdf ikona pdf ikona word UKONČENÁ

31.01.2014

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 2/2014 zo dňa 23.01.2014

- Predaj objektu VI. MŠ Pod papierňou 2 s príslušenstvom a

pozemkov v areáli MŠ v k.ú. Bardejov

- Prehlásenie

- Finančná zábezpeka

do 21.02.2014

do 15.00 hod.

ikona pdf ikona word ikona pdf

UKONČENÁ

17.12.2013

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA   ikona pdf

UKONČENÉ

20.11.2013

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA   ikona pdf

UKONČENÉ

20.11.2013

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA   ikona pdf

UKONČENÉ

20.11.2013

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA   ikona pdf

UKONČENÉ

10.09.2013

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA   ikona pdf

UKONČENÉ

04.09.2013

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA   ikona pdf

UKONČENÉ

04.09.2013

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA   ikona pdf

UKONČENÉ

03.09.2013

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA   ikona pdf UKONČENÉ

03.09.2013

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA   ikona pdf

UKONČENÉ

03.09.2013

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA   ikona pdf

UKONČENÉ

03.09.2013

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA   ikona pdf

UKONČENÉ

03.09.2013

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA   ikona pdf

UKONČENÉ

26.08.2013

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA   ikona pdf

UKONČENÉ

26.08.2013

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA   ikona pdf UKONČENÉ

26.08.2013

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA   ikona pdf UKONČENÉ

26.08.2013

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA   ikona pdf UKONČENÉ

26.08.2013

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA   ikona pdf UKONČENÉ

26.08.2013

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA   ikona pdf UKONČENÉ

20.08.2013

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 31/2013 zo dňa 25.06.2013

- Predaj objektu VI. MŠ Pod papierňou 2 s príslušenstvom a

pozemkov v areáli MŠ v k.ú. Bardejov

- Prehlásenie

- Finančná zábezpeka

17.09.2013

do 15.00 hod.

ikona pdf

ikona pdf

ikona word

UKONČENÁ

06.06.2013

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA   ikona pdf UKONČENÉ  
06.06.2013 OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA   ikona pdf UKONČENÉ

05.06.2013

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA   ikona pdf UKONČENÉ

05.06.2013

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA   ikona pdf UKONČENÉ

05.06.2013

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA   ikona pdf UKONČENÉ  

05.06.2013

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA   ikona pdf UKONČENÉ

05.06.2013

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA   ikona pdf UKONČENÉ

05.06.2013

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA   ikona pdf UKONČENÉ

05.06.2013

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA   ikona pdf UKONČENÉ

27.05.2013

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva č.51/2012 zo dňa 27.09.2012

- Predaj pozemku v k.ú. Mokroluh

- Prehlásenie

- Finančná zábezpeka

12.06.2013

do 15.00 hod.

ikona pdf

ikona word

ikona word

 

 

 

UKONČENÁ

21.05.2013

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva č.04/2013 zo dňa 21.03.2013

- Predaj objektu VI. MŠ Pod papierňou 2 s príslušenstvom a pozemkov v areáli

MŠ v k.ú. Bardejov

- Prehlásenie

- Finančná zábezpeka

12.06.2013

do 15.00 hod.

ikona pdf

ikona word

ikona word

UKONČENÁ

15.05.2013

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta podľa uznesenia Mestského zatupiteľstva č. 4/2013 zo dňa 21.03.2013

Prevod nehnuteľného majetku - pozemkov evidovaných na LV č. 11832 :

- parc. EKN 3618/1 ovýmere 1 5519 m² , kultúra pozemku – orná pôda, k. ú. Bardejov

- parc. EKN 3700 o výmere 2 0850 m² , kultúra pozemku – orná pôda, k. ú. Bardejov

- Finančná zábezpeka

- Prehlásenie

12.06.2013

do 15.00 hod.

ikona pdf

ikona word

ikona word

UKONČENÁ

15.05.2013

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 4/2013 zo dňa 21.03.2013

Predaj areálu ,,Letného kúpaliska" Bardejovské Kúpele.

- Prehlásenie

- Finančná zábezpeka

12.06.2013

do 15.00 hod.

ikona pdf

ikona word

ikona word

 

UKONČENÁ

02.05.2013

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA   ikona pdf UKONČENÉ

02.05.2013

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA   ikona pdf UKONČENÉ

02.05.2013

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA   ikona pdf UKONČENÉ

02.05.2013

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA   ikona pdf UKONČENÉ

02.05.2013

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA   ikona pdf UKONČENÉ

02.05.2013

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA   ikona pdf UKONČENÉ

20.03.2013

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA   ikona pdf UKONČENÉ
20.03.2013 OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA   ikona pdf UKONČENÉ
20.03.2013 OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA   ikona pdf UKONČENÉ
20.03.2013 OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA   ikona pdf UKONČENÉ

20.03.2013

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA   ikona pdf UKONČENÉ

05.03.2013

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA   ikona pdf UKONČENÉ

01.03.2013

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA   ikona pdf UKONČENÉ

20.2.2013

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA   ikona pdf UKONČENÉ
20.2.2013 OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA   ikona pdf UKONČENÉ
20.2.2013 OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA   ikona pdf UKONČENÉ
20.2.2013 OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA   ikona pdf UKONČENÉ
20.2.2013 OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA   ikona pdf UKONČENÉ

25.01.2013

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva č.66/2012 zo dňa 13.12.2012

- Predaj objektu VI. MŠ Pod papierňou 2 s príslušenstvom a pozemkov v areáli

MŠ v k.ú. Bardejov

- Prehlásenie

- Finančná zábezpeka

05.03.2013

do 15.00 hod.

ikona word

ikona pdf

ikona word

UKONČENÁ

25.01.2013

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva č.66/2012 zo dňa 13.12.2012

- Predaj objektu MŠ + DJ na Kukorelliho ulica s príslušenstvom a pozemkov v

areáli MŠ vedených na LV 6279 v k.ú. Bardejov

- Prehlásenie

- Finančná zábezpeka

05.03.2013

do 15.00 hod.

ikona pdf

ikona word

ikona word

UKONČENÁ

27.11.2012

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA   ikona pdf UKONČENÉ

27.11.2012

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA   ikona pdf UKONČENÉ

27.11.2012

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA   ikona pdf UKONČENÉ

27.11.2012

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA   ikona pdf UKONČENÉ

27.11.2012

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA   ikona pdf UKONČENÉ

26.11.2012

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 51/2012 zo dňa 27.09.2012

Predaj areálu ,,Letného kúpaliska" Bardejovské Kúpele.

- Prehlásenie

- Finančná zábezpeka

10.12.2012

do 15.00 hod.

ikona pdf

ikona word

ikona word

UKONČENÁ

20.11.2012

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA  

ikona pdf

ikona pdf

UKONČENÉ

20.11.2012

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA  

 

ikona pdf

ikona pdf

UKONČENÉ

29.10.2012

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 25/2012 zo dňa 14.06.2012

Pozemok parcela č. CKN 1147/51 o výmere 750 m², ostatná plocha, evidovaného na LV č. 1106, pre k.ú. Dlhá Lúka.

- Prehlásenie

- Finančná zábezpeka

do 23.11.2012

do 15.00 hod.

ikona pdf

ikona word

ikona word

UKONČENÁ

12.09.2012

OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA   ikona pdf UKONČENÉ

12.09.2012

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA   ikona pdf UKONČENÉ

12.09.2012

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA   ikona pdf UKONČENÉ

06.09.2012

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA   ikona pdf UKONČENÉ

05.09.2012

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA   ikona pdf UKONČENÉ

05.09.2012

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA   ikona pdf UKONČENÉ

03.08.2012

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 38/2012 zo dňa 26.07.2012

Pozemky :

- parcela CKN 1755/8 o výmere 409 m2

- parcela CKN 1655/49 o výmere 1273 m2

charakterizovaných ako ostatná plocha, vedených na LV 820 v k.ú. Bardejovská Nová Ves

- Prehlásenie

- Finančná zábezpeka

do 03.09.2012

do 15.00 hod.

ikona pdfikona wordikona word UKONČENÁ

 

03.08.2012

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva č.38/2012 zo dňa 26.07.2012

- Predaj objektu MŠ + DJ na Kukorelliho ulica s príslušenstvom a pozemkov v

areáli MŠ vedených na LV 6279 v k.ú. Bardejov

- Prehlásenie

- Finančná zábezpeka

 

do 03.09.2012

do 15.00 hod.

ikona pdfikona wordikona word UKONČENÁ


03.08.2012

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva č.38/2012 zo dňa 26.07.2012

- Predaj objektu VI. MŠ Pod papierňou 2 s príslušenstvom a pozemkov v areáli

MŠ v k.ú. Bardejov

- Prehlásenie

- Finančná zábezpekado 03.09.2012

do 15.00 hod.

ikona pdfikona wordikona word UKONČENÁ
02.07.2012 OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU HNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA   Pdf_32 UKONČENÉ
22.06.2012

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 7/2012 zo dňa 29.03.2012

Pozemky :

- parcela CKN 1755/8 o výmere 409 m2

- parcela CKN 1655/49 o výmere 1273 m2

charakterizovaných ako ostatná plocha, vedených na LV 820 v k.ú. Bardejovská Nová Ves

- Prehlásenie

- Finančná zábezpeka

17.07.2012

do 15.00 hod.

 

Pdf_32

Word_32 Word_32
UKONČENÁ
22.06.2012

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj hnuteľného majetku mesta podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva č.25/2012 zo dňa 14.06.2012

- Predaj časti kovového prístrešku v areáli skleníkov v k. ú. Bardejovská Nová Ves

- Prehlásenie

- Finančná zábezpeka

17.07.2012

do 15.00 hod.

 

Pdf_32

Word_32 Word_32
UKONČENÁ
21.06.2012

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva č.25/2012 zo dňa 14.06.2012

- Predaj objektu MŠ + DJ na Kukorelliho ulica s príslušenstvom a pozemkov v

areáli MŠ vedených na LV 6279 v k.ú. Bardejov

- Prehlásenie

- Finančná zábezpeka

17.07.2012

do 15.00 hod.

Pdf_32

Word_32 Word_32
UKONČENÁ
21.06.2012

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva č.25/2012 zo dňa 14.06.2012

- Predaj objektu VI. MŠ Pod papierňou 2 s príslušenstvom a pozemkov v areáli

MŠ v k.ú. Bardejov

- Prehlásenie

- Finančná zábezpeka

17.07.2012

do 15.00 hod.

Pdf_32

Word_32 Word_32
UKONČENÁ
30.05.2012 OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA   Pdf_32 UKONČENÉ
27.05.2012 OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU HNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA   ikona pdf UKONČENÉ
25.05.2012

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj hnuteľného majetku mesta podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva č.109/2011 zo dňa 15.12.2011

- Predaj časti kovového prístrešku v areáli skleníkov v k. ú. Bardejovská Nová Ves

- Prehlásenie

- Finančná zábezpeka

12.06.2012

do 15,00 hod.

Pdf_32

Word_32 Word_32
UKONČENÁ
25.05.2012 OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA   Pdf_32 UKONČENÉ
25.05.2012 OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA   Pdf_32 UKONČENÉ
24.05.2012 OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA   Pdf_32 UKONČENÉ
23.05.2012 OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA   Pdf_32 UKONČENÉ
17.05.2012 OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA   Pdf_32 UKONČENÉ
04.05.2012

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva č.07/2012 zo dňa 29.03.2012

- Predaj objektu MŠ + DJ na Kukorelliho ulica s príslušenstvom a pozemkov v

areáli MŠ vedených na LV 6279 v k.ú. Bardejov

- Prehlásenie

- Finančná zábezpeka

28.05.2012

do 15.00 hod.

Pdf_32

Word_32 Word_32
UKONČENÁ
04.05.2012

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva č.07/2012 zo dňa 29.03.2012

- Predaj objektu VI. MŠ Pod papierňou 2 s príslušenstvom a pozemkov v areáli

MŠ v k.ú. Bardejov

- Prehlásenie

- Finančná zábezpeka

28.05.2012

do 15.00 hod.

Pdf_32

Word_32 Word_32
UKONČENÁ
07.03.2012 OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEŃÉHO MAJETKU MESTA   Pdf_32 UKONČENÉ
06.03.2012 OZNÁMENIE O ZÁMERE PREDAJA NEHNUTEŃÉHO MAJETKU MESTA PRIAMYM PREDAJOM

21.03.2012

do 14.00 hod.

Pdf_32 UKONČENÉ
06.03.2012 OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEŃÉHO MAJETKU MESTA   Pdf_32 UKONČENÉ
29.02.2012 OZNÁMENIE O ZÁMERE PREDAJA NEHNUTEŃÉHO MAJETKU MESTA PRIAMYM PREDAJOM

19.03.2012

do 15.00 hod.

Pdf_32Pdf_32 UKONČENÉ
29.02.2012 OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU NEHNUTEŃÉHO MAJETKU MESTA   Pdf_32 UKONČENÉ
16.02.2012

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva č.54/2011 zo dňa 28.06.2011

- Pozemky nachádzajúce sa v areáli bývalého družstva v k. ú. Bardejovská Nová

Ves

- Prehlásenie

- Finančná zábezpeka

19.03.2012

do 15.00 hod.

Pdf_32Word_32Word_32 UKONČENÁ
08.02.2012

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva č.54/2011 zo dňa 28.06.2011

Pozemky : - parcela CKN 4262/143 o výmere 115 m2 - parcela CKN 4262/144 o výmere 78 m2 - parcela CKN 4262/145 o výmere 81 m2,

charakterizovaných ako ostatná plocha, vedených na LV 6279 v k.ú. Bardejov

- Prehlásenie

- Finančná zábezpeka

06.03.2012

do 15.00 hod.

Pdf_32Word_32Word_32 UKONČENÁ
08.02.2012

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva č.83/2011 zo dňa 22.09.2011

- Pozemok parcela CKN 1900/525 o vymere 98 m2 - charakterizovaný ako

zastavana plocha , vedený na LV 6279 v k.ú. Bardejov

- Prehlásenie

- Finančná zábezpeka

06.03.2012

do 15.00 hod.

Pdf_32Word_32Word_32 UKONČENÁ
07.02.2012

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva č.109/2011 zo dňa 15.12.2011

- Predaj objektu MŠ + DJ na Kukorelliho ulica s príslušenstvom a pozemkov v

areáli MŠ vedených na LV 6279 v k.ú. Bardejov

- Prehlásenie

- Finančná zábezpeka

06.03.2012

do 15.00 hod.

Pdf_32Word_32Word_32 UKONČENÁ
07.02.2012

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva č.109/2011 zo dňa 15.12.2011

- Predaj objektu VI. MŠ Pod papierňou 2 s príslušenstvom a pozemkov v areáli

MŠ v k.ú. Bardejov

- Prehlásenie

- Finančná zábezpeka

06.03.2012

do 15.00 hod.

Pdf_32Word_32Word_32 UKONČENÁ
29.11.2011 OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU a PREDAJA MAJETKU PRIAMYM PREDAJOM

14.12.2011

do 14.00 hod.

Pdf_32 UKONČENÉ
23.11.2011 OZNÁMENIE O ZÁMERE PREVODU a PREDAJA MAJETKU PRIAMYM PREDAJOM

14.12.2011

do 14.00 hod.

Pdf_32Pdf_32Pdf_32 UKONČENÉ
20.10.2011

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva č.54/2011 zo dňa 28.06.2011

- Predaj objektu MŠ + DJ na Kukorelliho ulica s príslušenstvom a pozemkov v

areáli MŠ vedených na LV 6279 v k.ú. Bardejov

- Prehlásenie

- Finančná zábezpeka

30.11.2011

do 15.00 hod.

Pdf_32Word_32Word_32 UKONČENÁ
28.09.2011

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva č.54/2011 zo dňa 28.06.2011

- Predaj pozemku v k.ú. Mokroluh

- Prehlásenie

- Finančná zábezpeka

24.10.2011

do 15.00 hod.

Pdf_32Word_32Word_32 UKONČENÁ
28.09.2011

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva č.83/2011 zo dňa 22.09.2011

- Predaj objektu VI. MŠ Pod papierňou 2 s príslušenstvom a pozemkov v areáli

MŠ v k.ú. Bardejov

- Prehlásenie

- Finančná zábezpeka

24.10.2011

do 15.00 hod.

Pdf_32Word_32Word_32 UKONČENÁ
05.09.2011 OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU a PREDAJA MAJETKU PRIAMYM PREDAJOM

20.09.2011

do 13.30 hod.

Pdf_32Pdf_32Pdf_32 UKONČENÉ
24.08.2011

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva č.54/2011 zo dňa 28.06.2011

- Predaj objektu VI. MŠ Pod papierňou 2 s príslušenstvom a pozemkov v areáli

MŠ v k.ú. Bardejov

- Prehlásenie

- Finančná zábezpeka

19.09.2011

do 15.00 hod.

Pdf_32Word_32Word_32 UKONČENÁ
10.06.2011 OZNÁMENIE O ZÁMERE PRENÁJMU a PREDAJA MAJETKU PRIAMYM PREDAJOM   Pdf_32Pdf_32Pdf_32Pdf_32Pdf_32Pdf_32Pdf_32 UKONČENÉ
02.05.2011

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva č.35/2011 zo dňa 03.03.2011

- Predaj bytu na Gorlickej ulici č.16, bl.E/1, č.b. 29 , v k.ú. Bardejov

- Prehlásenie

- Finančná zábezpeka

23.05.2011

do 15,00 hod.

Pdf_32

Word_32

Word_32

UKONČENÁ
7.04.2011

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva č.35/2011 zo dňa 03.03.2011

- Predaj pozemkov lokalita ,,Moliterka II." v k.ú. Bardejov

- Prehlásenie

- Finančná zábezpeka

04.05.2011

do 15.00 hod.

Pdf_32

Word_32 Word_32
UKONČENÁ

7.04.2011

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva č.35/2011 zo dňa 03.03.2011

- Predaj pozemkov na Priemyselnej ulici v k.ú. Bardejov

- Prehlásenie

- Finančná zábezpeka

04.05.2011

do 15.00 hod.

Pdf_32

Word_32 Word_32
UKONČENÁ
31.01.2011

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva č.85/2009 zo dňa 15.10.2009

- Predaj pozemkov v celku v lokalite ,,Pod Šibeňou horou" k.ú. Bardejov

- Prehlásenie

- Finančná zábezpeka

01.03.2011

do 15.00 hod

Pdf_32

Word_32 Word_32
UKONČENÁ
25.10.2010 OZNÁMENIE O ZÁMERE PREDAJA MAJETKU PRIAMYM PREDAJOM

8.11.2010

do 11.00 hod.

Pdf_32 UKONČENÝ

11.10.2010

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva č.64/2010 zo dňa 09.09.2010

- Predaj ,, Areál Letného kúpaliska v Bardejovských Kúpeľoch" k. ú. Bardejov

- Prehlásenie

- Finančná zábezpeka

8.11.2010

do 11.00 hod.

Pdf_32

Word_32

Word_32
UKONČENÁ
11.10.2010

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva č.64/2010 zo dňa 09.09.2010

- Predaj ,, Objekt sociálneho zariadenia" k.ú. Bardejovská Nová Ves

- Prehlásenie

- Finančná zábezpeka

- Foto objektu
8.11.2010

do 11.00 hod.

Pdf_32

Word_32

Word_32

Pdf_32
UKONČENÁ
11.10.2010

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva č.64/2010 zo dňa 09.09.2010

Predaj pozemkov na Priemyselnej ulici v k.ú. Bardejov

- Prehlásenie

- Finančná zábezpeka

8.11.2010

do 11.00 hod.

Pdf_32

Word_32

Word_32

UKONČENÁ
25.08.2010 OZNÁMENIE O ZÁMERE PREDAJA MAJETKU PRIAMYM PREDAJOM
8.09.2010
do 11,00 hod

Pdf_32

UKONČENÝ
13.08.2010 OZNÁMENIE O ZÁMERE PREDAJA MAJETKU PRIAMYM PREDAJOM

27.08.2010

do 15,00 hod.

Pdf_32 UKONČENÝ
13.08.2010

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 24/2010 zo dňa 29.04.2010

Predaj pozemku na Tačevskej ulici v k.ú. Bardejov

- Finančná zábezpeka

- Prehlásenie

27.08.2010

do 15,00 hod.

Pdf_32

Word_32

Word_32

UKONČENÁ
13.08.2010

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 24/2010 zo dňa 29.04.2010

Predaj pozemkov na Slovenskej ulici v k.ú. Bardejov

- Finančná zábezpeka

- Prehlásenie

27.08.2010

do 15,00 hod.

Pdf_32

Word_32Word_32
UKONČENÁ
07.06.2010

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 24/2010 zo dňa 29.04.2010

Predaj pozemkov na Priemyselnej ulici v k.ú. Bardejov

- Prehlásenie

- Finančná zábezpeka

21.06.2010

do 15,00 hod.

Pdf_32

Word_32

Word_32
UKONČENÁ
04.06.2010

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 4/2010 zo dňa 25.02.2010

Predaj ,, Objekt sociálneho zariadenia" k.ú. Bardejovská Nová Ves

- Prehlásenie

- Finančná zábezpeka

- Foto objektu

21.06.2010

do 11,00 hod.

Pdf_32

Word_32

Word_32

Pdf_32

UKONČENÁ
19.05.2010

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 4/2010 zo dňa 25.02.2010

Predaj pozemkov v lokalite Moliterka II.

- Prehlásenie - Finančná zábezpeka

- Grafika

14.06.2010

do 11,00 hod.

Pdf_32

Word_32

Word_32 Pdf_32
UKONČENÁ
12.05.2010

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 24/2010 zo dňa 29.04.2010

Predaj areálu bývalých kasární v k.ú. Bardejov

- Prehlásenie - Finančná zábezpeka

10.06.2010

do 15,00 hod.

Pdf_32 Word_32 Word_32 UKONČENÁ
08.04.2010 OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 04/2010 zo dňa 25.02.2010 Predaj pozemku na Ťačevskej ulici. - Prehlásenie - Finančná zábezpeka

26.04.2010

11,00 hod.

Pdf_32

Word_32 Word_32
UKONČENÁ
26.03.2010 OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 04/2010 zo dňa 25.02.2010 Predaj objektu na ul. Hviezdoslavovej. - Prehlásenie - Finančná zábezpeka 20.04.2010 15,00 hod. Pdf_32 Word_32 Word_32 UKONČENÁ
26.03.2010

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 04/2010 zo dňa 25.02.2010

Predaj objektu "Stredisko obchodu a služieb " sídlisko Obrancov mieru.

- Prehlásenie - Finančná zábezpeka

20.04.2010

15,00 hod.

Pdf_32

Word_32

Word_32

UKONČENÁ
22.03.2010

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 69/2009 zo dňa 6.8.2009

Predaj areálu bývalých kasární v k.ú. Bardejov

- Prehlásenie - Finančná zábezpeka

15.04.2010

15,00 hod.

Pdf_32

Word_32

Word_32

UKONČENÁ
15.03.2010 OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 118/2009 zo dňa 17.12.2009 prevod nehnuteľného majetku - pozemok vedený na LV č. 1106 - Prehlásenie - Finančná zábezpeka  

Pdf_32

Word_32

Word_32

UKONČENÁ
09.04.2010

OZNÁMENIE O ZÁMERE PREDAJA MAJETKU PRIAMYM PREDAJOM

26.04.2010

11,00 hod

Pdf_32

UKONČENÝ
08.04.2010 OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 04/2010 zo dňa 25.02.2010 Predaj pozemku na Ťačevskej ulici. - Prehlásenie - Finančná zábezpeka

26.04.2010

11,00 hod.

Pdf_32

Word_32 Word_32
UKONČENÁ
26.03.2010 OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 04/2010 zo dňa 25.02.2010 Predaj objektu na ul. Hviezdoslavovej. - Prehlásenie - Finančná zábezpeka 20.04.2010 15,00 hod. Pdf_32 Word_32 Word_32 UKONČENÁ
26.03.2010

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 04/2010 zo dňa 25.02.2010

Predaj objektu "Stredisko obchodu a služieb " sídlisko Obrancov mieru.

- Prehlásenie - Finančná zábezpeka

20.04.2010

15,00 hod.

Pdf_32

Word_32

Word_32

UKONČENÁ
22.03.2010

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 69/2009 zo dňa 6.8.2009

Predaj areálu bývalých kasární v k.ú. Bardejov

- Prehlásenie - Finančná zábezpeka

15.04.2010

15,00 hod.

Pdf_32

Word_32

Word_32

UKONČENÁ
15.03.2010

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 118/2009 zo dňa 17.12.2009 prevod nehnuteľného majetku - pozemok vedený na LV č. 1106 - Prehlásenie - Finančná z

 

Pdf_32

Word_32

Word_32

UKONČENÁ
01.12.2009 OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta prevod nehnuteľného majetku - pozemok vedený na LV č. 6279 - Tehelná ul. - Prehlásenie - Finančná zábezpeka 15.12.2009 15.00 hod alt alt alt UKONČENÁ
30.10.2009 OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta prevod nehnuteľného majetku - pozemok vedený na LV č. 820 - parcelné č. CKN 1655/303 - Prehlásenie - Finančná zábezpeka 16.11.2009 13.00 hod alt alt alt UKONČENÁ
27.10.2009 OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta prevod nehnuteľného majetku - pozemok vedený na LV č. 6279 - Slovenska ul. - Prehlásenie - Finančná zábezpeka 16.11.2009 13.30 hod alt alt alt UKONČENÁ
27.10.2009 OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta prevod nehnuteľného majetku - pozemok vedený na LV č. 6279 - Družba - Prehlásenie - Finančná zábezpeka 16.11.2009 13.00 hod alt alt alt UKONČENÁ
27.10.2009 OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta prevod nehnuteľného majetku - pozemok vedený na LV č. 6279 - Tehelná ul. - Prehlásenie - Finančná zábezpeka 16.11.2009 13.00 hod alt alt alt UKONČENÁ
28.8.2009 Oznámenie o zámere predaja majetku priamym predajom - príloha   alt alt UKONČENÁ
21.8.2009 OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľnosti podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 69/2009 zo dňa 06.08.2009 Predaj areálu bývalých kasární v k.ú. Bardejov - Prehlásenie - Finančná zábezpeka 14.9 2009 15.00 hod alt alt alt UKONČENÁ
10.8.2009 OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta prevod nehnuteľného majetku - pozemok vedený na LV č. 6279 v rozsahu parcela č. CKN CKN 4262/35 – ostatná plocha - grafika - Prehlásenie - Finančná zábezpeka - Siete - Technické vybavenie 31.08.2009 15.00 hod alt alt alt alt alt alt UKONČENÁ
08.6.2009 OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta prevod nehnuteľného majetku - pozemok vedený na LV č. 6279 v rozsahu parcela č. CKN 4988/27 - grafika - Prehlásenie - Finančná zábezpeka 22.6.2009 15.00hod alt alt alt alt UKONČENÁ
08.6.2009 OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta prevod nehnuteľného majetku pozemok, ktorý sa nachádza v lokalite pri rieke Topľa, pokračovanie ulice Kutuzovova( smer k Združenej strednej škole na Štefánikovej ul.) zapísaného na LV č. 6279 v CKN 4262/33 - situácia sietí - technické vybavenie - CKN 4262/33 - Prehlásenie - Finančná zábezpeka 22.6.2009 15.00hod alt alt alt alt alt alt UKONČENÁ
08.6.2009 o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta prevod nehnuteľného majetku pozemok, ktorý sa nachádza v lokalite pri rieke Topľa, pokračovanie ulice Kutuzovova( smer k Združenej strednej škole na Štefánikovej ul.) zapísaného na LV č. 6279 v CKN 4262/34 - situácia sietí - technické vybavenie - CKN 4262/34 - Prehlásenie - Finančná zábezpeka 22.6.2009 15.00hod alt alt alt alt alt alt UKONČENÁ
08.6.2009 OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta prevod nehnuteľného majetku pozemok, ktorý sa nachádza v lokalite pri rieke Topľa, pokračovanie ulice Kutuzovova( smer k Združenej strednej škole na Štefánikovej ul.) zapísaného na LV č. 6279 v CKN 4262/35 - situácia sietí - technické vybavenie - CKN 4262/35 - Prehlásenie - Finančná zábezpeka 22.6.2009 15.00hod alt alt alt alt alt alt UKONČENÁ
11.5.2009 o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta prevod nehnuteľného majetku pozemok ktorý sa nachádza v lokalite Moliterka II. v Bardejove zapísaného na LV č. 6279 v rozsahu: parcela č. CKN 3653/40 parcela č. CKN 3653/41 - foto - Prehlásenie - Finančná zábezpeka 9.6.2009 15.00hod alt alt alt alt UKONČENÁ
14.4.2009 OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta prevod nehnuteľného majetku a to stavby č.s. 1591 na parc. C KN 1659/5 a pozemkov parc. C KN 1659/5 o výmere 531 m2, zastavaná plocha a parc. C KN 1659/3 o výmere 4978 m2, zastavaná plocha, na ul. Štefánikovej v k.ú. Bardejov - foto - Prehlásenie - Finančná zábezpeka 28.4.2009 15.00hod alt alt alt alt UKONČENÁ
9.4.2009 o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta prevod nehnuteľného majetku pozemok ktorý sa nachádza v lokalite Moliterka II. v Bardejove zapísaného na LV č. 6279 v rozsahu: parcela č. CKN 3653/40 parcela č. CKN 3653/41 - foto - Prehlásenie - Finančná zábezpeka 27.4.2009 15.00 alt alt alt alt UKONČENÁ
24.3.2009 OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta prevod nehnuteľného majetku lesných pozemkov a porastov rastúcich na nich v katastrálnom území Mokroluh, Zlaté, Rokytov, Tarnov, Richvald, Lukavica, Komárov, Nižná Voľa, Vyšná Voľa. - foto - Prehlásenie - Finančná zábezpeka 27.4.2009 15.00 hod alt alt alt alt alt UKONČENÁ
13.2.2009 OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta "pozemok parcela č. CKN 5896/1 o celkovej výmere 1 708 m2 - druh pozemku orná pôda" - Finančná zábezpeka 10.3.2009 15.00 hod alt alt UKONČENÁ
9.6.2008 OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku mesta "Práčovna a chemická čistiareň" - foto - Prehlásenie - Finančná zábezpeka 24.6.2008 15.00 hod alt alt alt alt UKONČENÁ
8.4.2008 Verejná Obchodná súťaž na podanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy Akcie spoločnosti Bardejovské Kúpele a.s. 22.4.2008 15.00 hod alt UKONČENÁ
1.4.2008 Verejná Obchodná súťaž na podanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na nehnuteľný majetok Mesta Bardejov a to Objekt č.s. 77, bývalá vojenská správa s príslušenstvom na ul. Stocklovej, k.ú. Bardejov - Prehlásenie - Finančná zábezpeka 22.4.2008 15.00 hod alt alt alt UKONČENÁ
29.2.2008 VÝBEROVÉ KONANIE Prevod nehnuteľného majetku (pozemku) zapísaného na LV č. 6279, k. ú. Bardejov - Prehlásenie - Finančná zábezpeka 31.3.2008 do 14.00 hod alt alt alt UKONČENÁ
8.2.2008 VÝBEROVÉ KONANIE o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľnosti podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 134/2007 zo dňa 20.12.2007 Predaj areálu bývalých kasární v k.ú. Bardejov - Prehlásenie - Finančná zábezpeka - Katastrálna mapa - LV 11832 - LV 6279 31.3 2008 do 15.00 hod alt alt alt alt alt alt UKONČENÁ
14.1.2008 Verejná Obchodná súťaž na podanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na hnuteľný majetok Mesta Bardejov a to, prevod hnuteľného majetku - kovovej konštrukcie o celkovej hmotnosti 47 957 kg, podľa špecifikácie uvedenej v bode č. 2, vlastník Mesto Bardejov. 14.2.2008 do 13.00 hod alt UKONČENÁ
11.7.2007 Verejná Obchodná súťaž na nehnuteľný majetok mesta Bardejov. Objekt -„ bývalá Detská liečebňa – Zornička, Bardejovské Kúpele, č.s. 2874 - Prehlásenie - Finančná zábezpeka 21.8.2007 do 15.00 hod alt alt alt UKONČENÁ
         
         

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám