Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

späť

Akčný plán - Zmierňovanie a prispôsobenie sa zmene klímy v meste Bardejov

- aktualizovaný akčný plán pdf

Akčný plán - fotogaléria

Akčný plán - fotogaléria

Akčný plán - fotogaléria

Akčný plán - fotogaléria

Akčný plán - fotogaléria

Akčný plán - fotogaléria

Akčný plán - fotogaléria

Nízkouhlíková stratégia Mesto Bardejov

- nízkouhlíková stratégia Mesto Bardejov pdf

- Koncepcia rozvoja Mesta Bardejov - aktualizácia v oblasti tepelnej energetiky pdf

Nízkouhlíková stratégia Mesto Bardejov - fotogaléria

Nízkouhlíková stratégia Mesto Bardejov - fotogaléria

Koncepcia Smart City Bardejov

- koncept pdf

Koncepcia Smart City Bardejov - fotogaléria

Koncepcia Smart City Bardejov - fotogaléria

Koncepcia Smart City Bardejov - fotogaléria

Program hosp. rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Bardejov 2015 - 2024

- programovacie obdobie 2015 - 2024 pdf

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Bardejov 2016 - 2025

- programovacie obdobie 2016 - 2024 pdf

Koncepcia rozvoja verejnej zelene v meste Bardejov na roky 2012 - 2020 s výhľadom do roku 2025

- koncepcia pdf

Koncepcia cestovného ruchu mesta Bardejov na obdobie 2014 - 2020

- koncepcia pdf

Koncepcia cestovného ruchu mesta Bardejov na obdobie 2014 - 2020 - fotogaléria

Koncepcia cestovného ruchu mesta Bardejov na obdobie 2014 - 2020 - fotogaléria

Koncepcia cestovného ruchu mesta Bardejov na obdobie 2014 - 2020 - fotogaléria

Koncepcia rozvoja statickej dopravy v zóne s dopravným obmedzením v meste Bardejov

- koncepcia pdf

Koncepcia rozvoja statickej dopravy v zóne s dopravným obmedzením v meste Bardejov - fotogaléria

Manažment plán lokality svetového dedičstva 2013 - 2020

- slovensky pdf

- english pdf

Manažment plán lokality svetového dedičstva 2013 - 2020 - fotogaléria

Manažment plán lokality svetového dedičstva 2013 - 2020 - fotogaléria

Manažment plán lokality svetového dedičstva 2013 - 2020 - fotogaléria

Manažment plán lokality svetového dedičstva 2013 - 2020 - fotogaléria

Manažment plán lokality svetového dedičstva 2013 - 2020 - fotogaléria

Manažment plán lokality svetového dedičstva 2013 - 2020 - fotogaléria

Bardejov 2020

- program integrovaného trvalo udržateľného rozvoja mesta na obdobie 2012 - 2020 pdf

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Bardejov do roku 2013

- komunitný plán pdf

Koncepcia cestovného ruchu mesta Bardejov na obdobie 2007 - 2013

- koncepcia pdf

Koncepcia rozvoja bývania mesta Bardejov do roku 2015 s výhľadom do roku 2019

- koncepcia pdf

Koncepcia tepelného hospodárstva v meste Bardejov

- koncepcia pdf

- príloha č. 1 pdf

- príloha č. 2 pdf

- príloha č. 3 pdf

- príloha č. 4 pdf

- príloha č. 5 pdf

- príloha č. 6 pdf

- príloha č. 7 pdf

Koncepcia rozvoja partnerských vzťahov na obdobie rokov 2008 - 2013

- koncepcia pdf

Malé obecné služby

- koncepcia pdf

Terénna sociálna práca v meste Bardejov - ideme ďalej

- koncepcia pdf

PHSR - plán

- PHSR pdf

PHSR - pre obyvateľov

- PHSR pdf

PHSR - pre podnikateľov

- PHSR pdf

PHSR - profil

- PHSR pdf

PHSR - swot

- PHSR pdf

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám