Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

 hl papier primator

V  Bardejove:  29. 10. 2021

 

 

P R O G R A M

na XXXIX. zasadnutie mestskej rady, ktoré sa uskutoční
11. 11. 2021 (štvrtok) o 9,00 hod.
formou videokonferencie

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Návrh nájmu nehnuteľného majetku  mesta
 3. Návrh nakladania s majetkom mesta (grafická príloha)
 4. Plnenie programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií  za I. - III. štvrťrok 2021
 5. Plnenie rozpočtu a hospodárskych úloh, rozbor pohľadávok a záväzkov za I. – III. štvrťrok 2021
  1. m. p. Bapos
  2. ZUŠ M. Vileca
 6. Informácia o výsledku kontroly NKÚ plnenia opatrení ku kontrole majetkových účastí v obchodných spoločnostiach v pôsobnosti Mesta Bardejov
 7. Rôzne
 8. Záver
 MUDr. Boris Hanuščak, v.r.
primátor mesta

 

 

 

 tel.: (00 421) 054/ 4862 127,    fax: (00 421)054/ 472 24 76
----------------------------------------------------------------------------------------------

 IČO: 321 842,  DIČ: 2020622923, e-mail: primator@bardejov.sk

 

Najblišie udalosti

19 apr 2023
19:00 - 22:00
Panikári
12 máj 2023
19:00 - 22:00
Tublatanka 40rokov
17 apr 2023
19:00 - 22:00
PACHO – Zbojník z Hybe
12 mar 2023
18:00 - 21:00
Galavečer ocenených

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám