Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Kalendár udalostí

BARBARA RUCHALA - IKONY

Barbara Ruchala 2022

Už takmer 10 rokov je ikona v popredí mojej tvorby.

„Kľúčovou dierkou sa pozerám do sveta ikon... Muž, ktorý ma uviedol do sveta ikon, je Wojciech Pażucha, známy sochár a pedagóg z Nowého Sączu. Hodiny, ktorých som sa zúčastnil, vo mne vzbudili zvedavosť a záujem o tieto posvätné obrazy. Ďalšie skúsenosti som získal v Nowici počas workshopov, ktoré viedli ľvovskí ikonopisci: Oksana a Andrija Wynnyczok. Tieto workshopy organizoval p. Jan Pipka z gréckokatolíckej farnosti v Krynici Zdrój. Hľadanie odpovedí na nepríjemné otázky, rozhovory so zaujímavými ľuďmi, prehliadanie internetu, ikonografické štúdie Jarosława Charkiewicza, účasť na následných workshopoch – preložené do mojich činov “.

zdroj: priečinok "Barbara Ruchały inšpirácie s ikonou"

Moje prvé ikony som maľoval olejom na plátno, potom akrylom na dosku, teraz maľujem vaječnou temperou na ľavú stranu. Kraj, kde žijem, je známy množstvom pamiatok cirkevnej architektúry. Bohaté zbierky ikonických obrazov ma pri pohľade v kostoloch a múzeách inšpirujú a „ťahajú“ ku „karpatskej ikone“.
Ovocím tejto vášne je zbierka mnohých ikon. Získané vedomosti a zručnosti ma na jednej strane umožňujú a na druhej nejakým spôsobom zaväzujú podeliť sa o tieto skúsenosti s ostatnými. Momentálne rád vediem workshopy písania ikon pre začiatočníkov.

Maľovanie ikon je pre mňa meditácia, modlitba, plnenie záväzkov, svedectvo.

Miesto Výstavna sieň Oddelenia kultúry

Najblišie udalosti

23 feb 2024
08:00 - 17:00
Muzikál KUBO
23 feb 2024
08:00 - 17:00
MDŽ - OSLAVY SVIATKU ŽIEN
09 feb 2024
11:00 - 17:00
Vivodzeňe kačura
14 feb 2024
19:00 - 21:00
Valentínsky večer
08 feb 2024
08:00 - 17:00
JOZEF PETEJA - USMEJME SA

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám