Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

späť

Do pôsobnosti komisie patrí najmä:
- oblasť kultúry a spoločenských vecí,
- Zbor pre občianske záležitosti,
- vytváranie vhodných podmienok pre umeleckú a kultúrnu činnosť,
- príprava kalendária kultúrno-spoločenských akcií,
- príprava, prerokovanie a kontrola VZN v oblasti spoločenských vecí,
- posudzovanie návrhov a projektov v oblasti spoločenských vecí a kultúry, vytvárania podmienok pre aktívne využívanie voľného času občanov,
- príprava kultúrno-spoločenských podujatí, osláv štátnych a mestských sviatkov,
- medzinárodné kultúrne podujatia, včítane výmenných kultúrnych programov,
- partnerská spolupráca miest v oblasti kultúry a osvety,
- je iniciatívnym orgánom pri presadzovaní finančného krytia k predloženým návrhom a investičným zámerom v MsR a MsZ.

 Jakub Boruv Jakub Boruv
predseda komisie
   
Dominik Fotta člen poslanec
Ing. Daniel Rohaľ člen poslanec
Mgr. František Tkáč člen poslanec
Jozef Pasternák člen poslanec
Ing. Peter Simko člen poslanec
Ema Adamišinová člen neposlanec
Mgr. Dominik Jusko člen neposlanec
Mgr. art. Martin Juríček člen neposlanec
Mgr. Eva Kučová člen neposlanec
Mgr. Veronika Marková člen neposlanec
   
Bc. Daniela Mamrošová sekretár

 

Zasadnutia komisie 2024

Dátum zasadnutia
Pozvánka a materiály
Uznesenia
číslo
dokument
05.06.2024 pdf 10/2024 pdf 
15.05.2024   9/2024 pdf 
03.04.2024 pdf 8/2024 pdf 
27.03.2024 pdf 7/2024 pdf 
11.03.2024 pdf 6/2024 pdf 
06.03.2024 pdf 5/2024 pdf 
13.02.2024 pdf 4/2024 pdf 
07.02.2024 pdf 3/2024 pdf 
24.01.2024 pdf 2/2024 pdf 
11.01.2024 pdf 1/2024 pdf 

 

Zasadnutia komisie 2023

Dátum zasadnutia
Pozvánka a materiály
Uznesenia
číslo
dokument
06.12.2023 pdf 12/2023 pdf 
07.11.2023 pdf 11/2023 pdf 
04.10.2023 pdf 10/2023 pdf 
06.09.2023 pdf 9/2023 pdf
21.08.2023 pdf 8/2023 pdf
21.06.2023 pdf 7/2023 pdf
07.06.2023  pdf  6/2023 pdf 

 

Aktualizoval: Ing. Michal Jurečko, 2024-06-17, 15:14, michal.jurecko@bardejov.sk

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám