Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

späť

Do pôsobnosti komisie patrí najmä:
- oblasť výchovy a vzdelávania detí a mládeže a oblasť telesnej kultúry,
- vytváranie podmienok pre záujmovú a športovú činnosť,
- príprava, prerokovanie a kontrola VZN v oblasti školstva a telesnej kultúry,
- spracovanie a posudzovanie návrhov, projektov a koncepcií v oblasti vzdelávania a telesnej kultúry, vytvárania podmienok pre aktívne využívanie voľného času občanov,
- príprava športových podujatí miestneho, regionálneho a medzinárodného významu,
- vyjadruje sa k žiadostiam a návrhom na zaradenie, vyradenie a zmenám v sieti škôl a školských zariadení na území mesta,
- je iniciatívnym orgánom pri presadzovaní finančného krytia k predloženým návrhom a investičným zámerom v MsR a MsZ,
- partnerská spolupráca miest v oblasti školstva, telesnej kultúry a športu.

 Mgr. Slavomír Krok Mgr. Slavomír Krok
predseda komisie
   
Mgr. Peter Demjanovič člen poslanec
Vladislav Novák člen poslanec
Ing. Daniel Rohaľ člen poslanec
Ing. Peter Simko člen poslanec
Mgr. Martin Šmilňák člen poslanec
Peter Cingeľ člen neposlanec
Peter Tej člen neposlanec
Mgr. Tomáš Kravec člen neposlanec
Mgr. Martin Sisák člen neposlanec
Ing. Lukáš Ondeček člen neposlanec
   
Mgr. Marcela Bercelová sekretár

 

Zasadnutia komisie 2024

Dátum zasadnutia
Pozvánka a materiály
Uznesenia
číslo
dokument
 11.06.2024  pdf 3/2024 pdf
 16.04.2024  pdf 2/2024 pdf
 16.01.2024  pdf 1/2024 pdf

 

Zasadnutia komisie 2023

Dátum zasadnutia
Pozvánka a materiály
Uznesenia
číslo
dokument
 15.11.2023  pdf 7/2023 pdf
 03.10.2023  pdf 3/2023-6/2023 pdf

 

Aktualizoval: Ing. Michal Jurečko, 2024-06-13, 07:28, michal.jurecko@bardejov.sk

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám