Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

späť

Do pôsobnosti komisie patrí najmä:
- príprava rozpočtu mesta, kontrola plnenia rozpočtu a efektívneho hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami,
- záverečný účet mesta, rozbor výsledkov hospodárenia mesta a jeho hospodárstva,
- prerokovanie návrhov na prijatie úverov, emisie cenných papierov, zmeniek, poskytnutie pôžičiek,
- prerokovanie návrhov na finančné záväzky mesta,
- príprava a prerokovanie návrhov na odpredaj pohľadávok,
- prerokovanie návrhov na úpravy cien mestom poskytovaných služieb,
- prerokovanie a príprava návrhov VZN s dopadom na rozpočet mesta a ich úpravy,
- posudzovanie a príprava transformačných, privatizačných, finančných a ďalších projektov s finančnou väzbou na rozpočet mesta, resp. majetok mesta,
- prerokovanie návrhov na založenie, zrušovanie rozpočtových a príspevkových organizácií mesta a právnických osôb s účasťou mesta a kontrola ich hospodárenia.

 Ing. Peter Simko Ing. Peter Simko
predseda komisie
   
Mgr. Slavomír Krok člen poslanec
Ing. Ivan Leščišin člen poslanec
Mgr. Stanislav Soroka, MBA člen poslanec
Mgr. Martin Šmilňák člen poslanec
Ing. Peter Ždiľa člen poslanec
Dr. Ing. Artem Fecko člen neposlanec
Oliver Polyák člen neposlanec
Ing. Jozef Rohaľ člen neposlanec
Ing. Jarmila Stašová člen neposlanec
Ing. Martina Steranková člen neposlanec
   
Ing. Dagmar Mačejovská sekretár

 

Zasadnutia komisie 2024

Dátum zasadnutia
Pozvánka a materiály
Uznesenia
číslo
dokument
 11.06.2024  pdf 46/2024-54/2024 pdf
 17.04.2024  pdf 43/2024-45/2024 pdf
 16.01.2024  pdf 37/2024-42/2024 pdf

 

Zasadnutia komisie 2023

Dátum zasadnutia
Pozvánka a materiály
Uznesenia
číslo
dokument
 14.11.2023  pdf 30/2023-36/2023 pdf
 24.10.2023  pdf 27/2023-29/2023 pdf
 19.09.2023  pdf 24/2023-26/2023 pdf
 19.07.2023  pdf 22/2023-23/2023 pdf
 23.06.2023  pdf 18/2023-21/2023 pdf
 31.05.2023  pdf 13/2023-17/2023 pdf

 

Aktualizoval: Ing. Michal Jurečko, 2024-06-17, 08:13, michal.jurecko@bardejov.sk

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám