Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

späť

Na platenom parkovisku smie vodič dočasne parkovať motorovým vozidlom len na parkovacom mieste, označenom platným dopravným značením. Vodič vozidla je povinný si zakúpiť parkovaciu kartu, ktorá ho oprávňuje parkovať na príslušnom parkovacom mieste po dobu platnosti parkovacej karty a túto umiestniť za predné sklo motorového vozidla na viditeľné miesto, alebo zaplatiť prostredníctvom SMS.

Pod správnym použitím jednorazovej parkovacej karty sa rozumie vyznačenie mesiaca, dňa, hodiny a minúty odstavenia vozidla na voľné parkovacie miesto.

PARKOVACIA  KARTA  sa  môže  zakúpiť  na  predajných  miestach  označených logom 

Logo

Predajné miesta v Parkovacom obvode č. 1:
- DECEMBER s.r.o., Knihkupectvo Radosť, Radničné námestie 26, Bardejov
- Beáta Ľalíková - CINZE – Hviezdoslavova, Bardejov
- Peter Rodák - Zahrádkarske potreby, Kláštorská, Bardejov
- Viktor Kopčák - TUKAN, Stöcklova 25, Bardejov
- Bardejovská mliekáreň s.r.o., Bagetéria, Rhodyho, Bardejov
- Gran Café, Stöckolova 33, Bardejov

Predajné miesta v Parkovacom obvode č. 2:
- Paňko Igor – Pizza Rebeca , Dlhý rad 18, Bardejov
- Daniel Čudejko - MOBILLAND, Hurbanova 18, Bardejov
- Kvety Pavla, Dlhý rad 6, Bardejov
- Eva Remetová – ŠPERK, Dlhý rad 25, Bardejov
- Ivo Belejčák - TORNO, Jiráskova 15, Bardejov
- Gabriela Kinová - PMG Bazár, Hurbanova, Bardejov
- Anna Sorádová - CALLA – Športová hala, Bardejov
- W-STAVOB s.r.o., Pohostinstvo Beseda, Dlhý rad 1, Bardejov
- MaM Mobilgas, Hurbanova 9, Bardejov

Parkovacia karta PRENOSNÁ

Prenosná parkovacia karta umožňuje vozidlu dočasne parkovať na voľnom parkovacom mieste bez časového obmedzenia len v parkovacom obvode č. II. Vodič motorového vozidla je povinný umiestniť parkovaciu kartu za predné sklo motorového vozidla na viditeľné miesto.

Parkovacia karta PRENOSNÁ

Parkovacia karta NEPRENOSNÁ

Neprenosná parkovacia karta umožňuje dočasne parkovať na voľnom parkovacom mieste bez časového obmedzenia vozidlu, ktorého evidenčné číslo vozidla je na tejto parkovacej karte vyznačené len v parkovacom obvode č. II. Vodič motorového vozidla je povinný umiestniť parkovaciu kartu za predné sklo motorového vozidla na viditeľné miesto.

Parkovacia karta NEPRENOSNÁ

Parkovacia karta NEPRENOSNÁ PRE OBYVATEĽA ZÓNY

Neprenosná parkovacia karta pre obyvateľa zóny umožňuje dočasne parkovať vozidlu s evidenčným číslom vozidla, vyznačenom na tejto parkovacej karte na voľnom parkovacom mieste len na tom parkovisku zóny, ktoré je na tejto parkovacej karte vyznačené. Vodič motorového vozidla je povinný umiestniť parkovaciu kartu za predné sklo motorového vozidla na viditeľné miesto.

Parkovacia karta NEPRENOSNÁ PRE OBYVATEĽA ZÓNY

Parkovacia karta NEPRENOSNÁ PRE DÔCHODCU

Neprenosná parkovacia karta umožňuje dočasne parkovať na voľnom parkovacom mieste bez časového obmedzenia vozidlu, ktorého evidenčné číslo vozidla je na tejto parkovacej karte vyznačené len v parkovacom obvode č. II. Vodič motorového vozidla je povinný umiestniť parkovaciu kartu za predné sklo motorového vozidla na viditeľné miesto.

Parkovacia karta NEPRENOSNÁ PRE DÔCHODCU

Parkovacia karta NEPRENOSNÁ B

Neprenosná parkovacia karta umožňuje dočasne parkovať na voľnom parkovacom mieste bez časového obmedzenia vozidlu, ktorého evidenčné číslo vozidla je na tejto parkovacej karte vyznačené len v parkovacom obvode č. II. Vodič motorového vozidla je povinný umiestniť parkovaciu kartu za predné sklo motorového vozidla na viditeľné miesto.

Parkovacia karta NEPRENOSNÁ B

Parkovacia karta VYHRADZOVACIA

Na vyhradenom parkovacom mieste - označené platným dopravným značením schváleným podľa všeobecne platných právnych predpisov smie stáť vodič, ktorého vodič umiestni za predné sklo vozidla na viditeľnom mieste platnú parkovaciu kartu. Vodič motorového vozidla je povinný umiestniť parkovaciu kartu za predné sklo motorového vozidla na viditeľné miesto.

Parkovacia karta VYHRADZOVACIA

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám