Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

späť

2024

- Certifikát pre mesto Bardejov od organizácie NATUR-PACK, a.s.

- Medzinárodný týždeň povedomia o komposte

- Informačný spravodaj - ALCHÝMIA TRIEDENIA KOMUNÁLNEHO ODPADU

- Triedenie odpadov šetrí prírodu aj financie občanov mesta


- Nálepky s harmonogramom triedeného zberu vrátane zberu BIO pre rodinné domy (zmena frekvencie zberu zmesových komunálnych odpadov)

2023

- Informačný portál www.akotriedit.sk pripravil aj pre mesto Bardejov tím OZV NATUR-PACK, a.s.
- Nálepky s harmonogramom triedeného zberu vrátane zberu BIO pre rodinné domy

2022

- Certifikát pre mesto Bardejov od organizácie ENVI - PAK, a.s.
- Certifikát pre mesto Bardejov od organizácie NATUR-PACK, a.s.
- Informačný spravodaj - Začíname triediť biologicky rozložiteľný komunálny odpad v KBV
- Nálepky s harmonogramom triedeného zberu vrátane zberu BIO pre rodinné domy v meste
- Nálepky s harmonogramom triedeného zberu vrátane zberu BIO pre rodinné domy v prímestských častiach

2021

- Informačný spravodaj - Začíname triediť biologicky rozložiteľný komunálny odpad v KBV
- Certifikát pre mesto Bardejov od organizácie ENVI - PAK, a.s.
- Informačný spravodaj - Začíname triediť biologicky rozložiteľný kuchynský odpad v IBV
- Príprava zálohového systému pre nápojové plastové fľaše a plechovky, ktorého spustenie je naplánované na 1. 1. 2022
- ENVI-PAK- náučné video - stláčanie odpadu, zmenšenie odpadu min. o polovicu
- Nálepky s harmonogramom triedeného zberu vrátane zberu BIO pre rodinné domy
- Harmonogram zberu komunálnych odpadov

staršie

2020 - ENVI-PAK- náučné video - plasty
- ENVI-PAK- náučné video - papier
- ENVI-PAK enviroinmentálne vzdeláva deti a mládež
- Certifikát pre mesto Bardejov od organizácie ENVI - PAK, a.s.
- Triedením skla šetríme prírodné zdroje. Revyklovať sa dá donekonečna
- Nálepky s harmonogramom triedeného zberu vrátane zberu BIO pre rodinné domy
- Harmonogram zberu komunálnych odpadov
2019 - Nálepka s harmonogramom triedeného zberu vrátane BIO pre rodinné domy
- Informačný spravodaj - Triednime biologicky rozložiteľný odpad (BIO)
- Manuál nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Bardejov
- Nálepka s harmonogramom triedeného zberu pre rodinné domy
2018 - SKLO - náučný materiál
- VZOR štítku pre Označenie zberných nádob na triedený zber (plasty, kovy a VKM spoločne)
- Informačný leták - triedený zber
- HRA - doba rozkladová
- TRIEĎME ODPADY S NATUR–PACKom!
- Manuál nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Bardejov
- Ako postaviť kontajnerové stojisko?
- Nálepka s harmonogramom triedeného zberu pre rodinné domy
2017 - VZOR štítkov pre Označenie zberných nádob na triedený zber
- Nálepka s harmonogramom triedeného zberu pre rodinné domy
- Harmonogram zberu komunálnych odpadov, vrátane tiedených odpadov
2016 - Nálepka s harmonogramom triedeného zberu pre rodinné domy
- Harmonogram zberu komunálnych odpadov, vrátane tiedených odpadov
2015 - Nálepka s harmonogramom triedeného zberu pre rodinné domy
- Harmonogram zberu komunálnych odpadov, vrátane tiedených odpadov
2014 - Nálepka pre rodinné domy s harmonogramom separovaného zberu
- Harmonogram zberu KO a separovaných zložiek
2013 - Nálepka pre rodinné domy s harmonogramom separovaného zberu
2012 - Projekt ekonomického zvýhodnenia občana pri aktívnom separovaní komunálneho odpadu-zverejňovanie výsledkov prostredníctvom internetu
- Zber šatstva a textilu už aj v Bardejove - oznam
- Informačný spravodaj 2/2012
- Nálepka pre rodinné domy s harmonogramom separovaného zberu
- Harmonogram separovaného zberu Mesto Bardejov
- Harmonogram separovaného zberu v mikroregióne Bardejov
2011 - Informačný spravodaj
- Harmonogram separovaného zberu od rodinných domov
- Harmonogram separovaného zberu v meste
- Harmonogram separovného zberu v mikroregióne Bardejov
2010 - Harmonogramy separovaného zberu od rodinných domov
- Harmonogram separovaného zberu pre mikroregión Bardejov
2009 - Harmonogram separovaného zberu
- Informačný spravodaj
2008 - Ekonomický prínos pre obyvateľov zapoojených do separovaného zberu od 1.4.2008
2007 - Harmonogram sepaovaného zberu od rodinných domov
- Informačný spravodaj
2006 - Informačný spravodaj
2005 - Informačný spravodaj
2003 - Informačný spravodaj
2002 - Informačný spravodaj
2001 - Informačný spravodaj

 

 Aktualizoval: Milan Klimek, 2024-05-31, 08:45, milan.klimek@bardejov.sk

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám