Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

BARDKONTAKT 2023 - Zborník prednášok
Hlavná téma konferencie: Udržateľnosť pamiatok a pamiatkových území v kontexte aktuálnych spoločenských výziev
pdf
BARDKONTAKT 2022 - Zborník prednášok
Hlavná téma konferencie: Ochrana pamiatok na Slovensku v mozaike udalostí, procesov a osobností
pdf
BARDKONTAKT 2021 - Zborník prednášok
Hlavná téma konferencie: Ochrana a perspektívy historických kúpeľných areálov - hodnoty, kontexty, perspektívy, limity ochrany pamiatok v kontexte odolnosti a rozvoja miest a regiónov UNESCO
pdf
BARDKONTAKT 2020 - Zborník prednášok
Hlavná téma konferencie: Ochrana pamiatok na križovatke perspektív - kontexty, perspektívy, limity ochrany pamiatok v zrkadle skúseností lokalít svetového dedičstva UNESCO
pdf
BARDKONTAKT 2019 - Zborník prednášok
Hlavná téma konferencie: Obnova fasád meštianskeho domu v historických jadrách v kontexte života a rozvoja obcí
BTV: https://www.youtube.com/watch?v=czq_vuolIOE
pdf
BARDKONTAKT 2018 - Zborník prednášok
Hlavná téma konferencie: Cintoríny a pamätníky v kontexte života a rozvoja obcí
BTV: https://www.youtube.com/watch?v=C-sSbY7CC1E
pdf
BARDKONTAKT 2017 - Zborník prednášok
Hlavná téma konferencie: Pamiatky a pamiatkové územia v rozvojových programoch obcí a regiónov
pdf
BARDKONTAKT 2016 - Zborník prednášok
Hlavná téma konferencie: Profesijná zodpovednosť aktérov ochrany pamiatok
pdf
BARDKONTAKT 2015 - Zborník prednášok
Hlavná téma konferencie: Nové materiály a technológie v obnove pamiatok
pdf
BARDKONTAKT 2014 - Zborník prednášok
Hlavná téma konferencie: Doprava v historických centrách
pdf
Závery z vedeckej konferencie Bardkontakt 2014 pdf
BARDKONTAKT 2013 - Zborník prednášok
Hlavná téma konferencie: Meštiansky dom - ochrana a obnova
pdf
BARDKONTAKT 2012 - Zborník prednášok
Hlavná téma konferencie: Kultúrne dedičstvo a spoločnosť
pdf
BARDKONTAKT 2011 - Zborník prednášok
Hlavná téma konferencie: Zeleň a voda v historickom centre mesta
pdf
BARDKONTAKT 2010 - Zborník prednášok
Hlavná téma konferencie: Sakrálna architektúra - ochrana a obnova
pdf
BARDKONTAKT 2009 - Zborník prednášok
Hlavná témy konferencie: I. Dokumentácia a evidencia pamiatok, II. Vzdelávanie v oblasti ochrany, obnovy, remesiel, publikácie, III. Tradičné a inovatívne koncepčné metodické psrístupy, IV. Realizácie, nové technológie a stavebné materiály
pdf
BARDKONTAKT 2008 - Zborník prednášok
Hlavná témy seminára: I. Večerný obraz mesta a osvetľovanie pamiatok, II. Prezentácia pamiatkových výskumov v pamiatkových územiach
pdf
BARDKONTAKT 2007 - Zborník prednášok
Hlavná téma seminára: Kultúrne a historické dedičstvo Višegrádskych krajín v procese realizácie aktivít o zachovanie a obnovu vzácnych hodnôt z minulosti
pdf
BARDKONTAKT 2006 - Zborník prednášok
Hlavná téma seminára: Kultúrne a historické dedičstvo miest stredoeurópskeho priestoru v procese ich sociálno-ekonomického rozvoja
pdf
BARDKONTAKT 2005 - Zborník prednášok
Hlavná téma seminára: Obchodná a trhová funkcia historických centier a ich význam a využiteľnosť v súčasnosti
pdf
BARDKONTAKT 2004 - Zborník prednášok
Hlavná téma seminára: Reštaurovanie pamiatok a krajiny
Podtéma seminára: Mobiliár v pamiatkových územiach
pdf
BARDKONTAKT 2003 - Zborník prednášok pdf
BARDKONTAKT 2002 - Zborník prednášok pdf
BARDKONTAKT 2001 - Zborník prednášok
Hlavná téma seminára: Revitalizácia historických centier miest
pdf
BARDKONTAKT 2000 - Zborník prednášok
Hlavná téma seminára: Prezentácia a uplatnenie zachovalých častí fortifikácií historických miest
pdf
BARDKONTAKT 1999 - Zborník prednášok pdf
BARDKONTAKT 1998 - Zborník prednášok pdf
BARDKONTAKT 1997 - Zborník prednášok pdf
BARDKONTAKT 1996 - Zborník prednášok pdf
BARDKONTAKT 1995 - Zborník prednášok pdf
BARDKONTAKT 1994 - Zborník prednášok pdf
BARDKONTAKT 1993 - Zborník prednášok pdf

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám