Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Komunitná nadácia Bardejov implementuje medzinárodný projekt „ Od aktívneho občianstva k Euroobčianstvu“

         V dňoch 23. – 25. októbra 2013 sa päť mladých ľudí – zástupcov aktívnych neziskových organizácií, traja zástupcovia bardejovskej miestnej samosprávy, vrátane primátora mesta a správca komunitnej nadácie zúčastnili v slovinskom Maribore medzinárodného workshopu zameraného na mladých ľudí a ich aktívnu účasť na miestnom verejnom živote v svojich mestách. Workshop organizovala Komunitná nadácia Bardejov v spolupráci s miestnou samosprávou v Maribore – oddelením Európskeho hlavného mesta mladých Maribor 2013. Táto trojdňová medzinárodná aktivita je súčasťou projektu

komunitnej nadácie podporeného agentúrou Európskej komisie v rámci programu Európa pre občanov. Cieľom projektu je poskytnúť príležitosť občanom partnerských miest v projekte spolupodieľať sa na vytváraní viac prepojenej Európy, rozvíjať občianstvo EÚ cez výmenu skúsenosti a spoznávanie jej kultúrnej rozmanitosti. Z hľadiska trvaloudržateľnosti projektu je špecifickým cieľom projektu vytvárať siete medzi súčasnými a potenciálnymi partnermi.

         Projektovými partnermi sú miestne samosprávy z miest: Krynica - Poľsko, Přerov – Česká republika, Amata – Lotyšsko, Montemarciano – Taliansko, Maribor – Slovinsko a Lugoj – Rumunsko. Cieľovými skupinami v projekte sú miestne neziskové organizácie pracujúce s mladými ľuďmi a seniormi, miestne samosprávy a verejnosť. Projektom sa usiluje Komunitná nadácia Bardejov využiť výhodu EÚ – otvorené hranice medzi jej členskými krajinami a eliminovať prekážky - stále existujúce bariéry a hranice v mysliach jej obyvateľov cez spoznávanie sa a neskôr cez následnú spoluprácu jednotlivcov i organizácií na základe svojich slobodných záujmov. Hlavnými oblasťami spolupráce je zainteresovávanie mladých ľudí do verejného života a aktívne starnutie svojich obyvateľov.

         Na Mariborskom workshope odzneli aj tri prezentácie bardejovských účastníkov. Prvú prezentáciu uskutočnil zástupca MsÚ Bardejov, Ing. Miloš Mikula zameranú na informovanie účastníkov o podmienkach, ktoré vytvára miestna samospráva v Bardejove na zainteresovávanie mladých ľudí do verejného života v meste. Druhou prezentáciou bola prednáška Ing. Jozefa Jarinu, ako koordinátora projektu, o EÚ a jej úspechoch v oblasti skvalitňovania života mladých ľudí v spoločnej Európe. Tretím príspevkom odovzdávala študentka Denisa Mihoková skúsenosti účastníkom zo 6 krajín EÚ z činnosti neformálnej skupiny Mladí filantropi pri Komunitnej nadácii Bardejov, ako sami mladí dobrovoľníci KNBJ spravujú grantový program zameraný na podporu verejne prospešných aktivít mladých ľudí v Bardejove.

         Druhému pracovnému dňu dominovala debata všetkých účastníkov zameraná na výmenu ich názorov a pripomienok k podmienkam na zapájanie sa do aktívneho verejného života v svojich mestách i k súčasnému životu v spoločnej Európe. Svoju účasť na workshope využil aktívne aj primátor mesta, MUDr. Boris Hanuščak, ktorý pri neformálnom rozhovore so zástupkyňou partnerského talianskeho mesta Montemarciano, Serenou Sartini,  odovzdal pozdravy predošlému starostovi mesta i súčasnej starostke a avizoval jej pozvanie do Bardejova v priebehu budúceho roka.

        Nasledujúce projektové aktivity budú: workshop pre seniorov vo februári 2014 v Přerove a Dní Európskych partnerstiev v júni 2014 v Bardejove a Krynici. Projekt má svoju vlastnú web stránku www.activeeurocitizenship.eu.

 

 logo eu fond reg rozv  logo eu commission

 

 od aktivneho obcianstva k euroobcianstvu 1

Text: Debata účastníkov workshopu v hoteli City Maribor k potrebám mladých ľudí pre ich aktívne zapájanie do verejného života v svojich mestách.

od aktivneho obcianstva k euroobcianstvu 2

Text: Zástupca úradu miestnej samosprávy Bardejov – Miloš Mikula prezentuje na workshope podmienky, ktoré bardejovská samospráva vytvára pre zapájanie sa mladých do miestneho verejného života.

 

 od aktivneho obcianstva k euroobcianstvu 3

Text: Denisa Mihoková, členka skupiny Mladých filantropov pri Komunitnej nadácii Bardejov počas workshopovej prezentácie o aktivitách Mladých filantropov v Bardejove.

 od aktivneho obcianstva k euroobcianstvu 4

Text: Bardejovskí účastníci workshopu v Maribore.

Najblišie udalosti

19 apr 2023
19:00 - 22:00
Panikári
12 máj 2023
19:00 - 22:00
Tublatanka 40rokov
17 apr 2023
19:00 - 22:00
PACHO – Zbojník z Hybe
12 mar 2023
18:00 - 21:00
Galavečer ocenených

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám