Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

konf vyzvy prilezitosti sk-pl cezhr spoluprPrešovská univerzita v Prešove zorganizovala v dňoch 28. – 29.11.2013 medzinárodnú konferenciu s názvom „Výzvy a príležitosti pre rozvoj slovensko – poľskej cezhraničnej spolupráce“. K uvedenej téme na konferencii odznelo celkom 5 príhovorov a 14 vystúpení  a to v dvoch paneloch - panel I: Sociálno-ekonomický a regionálny rozvoj slovensko - poľských prihraničných regiónov a panel II: Multispektrálna inštitucionálna spolupráca.

         Konferencie sa zúčastnili zástupcovia Prešovskej univerzity, Rzeszowskej univerzity, Karpatského euroregiónu Poľsko so sídlom v Rzeszowe, Žilinského a Prešovského samosprávneho kraja, Pravoslávnej cirkvi, Prešovskej regionálnej komory, Mesta Prešov, Mesta Vranov nad Topľou, Podolínca a samozrejme aj nášho mesta.

          Rozsiahly príhovor v úvode mal veľvyslanec Poľskej republiky na Slovensku p. Tomasz CHŁOŃ, ktorý podrobil dôkladnej analýze vzťahy oboch susedných štátov vo viacerých rovinách a aj kriticky, napr. v oblasti dopravného spojenia medzi oboma štátmi. Ďalej uviedol, že obchodné vzťahy so Slovenskom a Českom na jednej strane dosiahli s Poľskom vyšší objem, ako obchodné vzťahy USA – Poľsko.

        Prvú prednášku mal Prof. PaedDr. Jaroslav VENCÁLEK, CSc., Inštitút politológie, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, ktorý sa prezentoval témou „Génius Bardejova a jeho okolia ako časti Šarišského regiónu vo vzťahu k potenciálu rozvoja cestovného ruchu v slovensko-poľskom pohraničí“. Bolo veľmi príjemné počuť cca hodinovú prednášku českého profesora z Ostravy, hosťujúceho na Prešovskej univerzite v Prešove, na pôde ktorej aj pripravuje komplexnú analýzu potenciálu poľsko – slovenského pohraničia, v ktorej „oslavuje“ výnimočnosť Bardejova.

         Naše mesto sa na konferencii prezentovalo témou „Spolupráca Mesta Bardejov s poľskými partnermi na projektovej úrovni“. Mesto Bardejov buď ako vedúci partner, alebo ako partner žiadateľa, od roku 2006 až po súčasnosť, zrealizovalo 5 projektov v oblasti cezhraničnej spolupráce v celkovej hodnote 547 701 €, z toho dotácia činila 517 820 €. Jednalo sa o nasledovné projekty:

  1. „Rozvoj hraničného regiónu spoločnou propagáciou a zriadením  Poľsko – Slovenského domu v Bardejove“, „Bardejov – historický, romantický, multikultulárny“, „Poľsko – slovenský genofondový sad, zachovanie pôvodných odrôd ovocných stromov pohraničia“, „Spoznávajme poľsko-slovenské pohraničie zo sedla bicykla” (cyklotrasa Bardejov – Jaslo) a „Cyklotrasa Bardejov – Krynica-Zdrój“.

       Ďalšie 2 projekty, ktorých celková predpokladaná hodnota je 165 491 €, z toho dotácia 156 074 €, sú tesne pred ich realizáciou:

  1. „Spoznávajme poľsko-slovenské pohraničie zo sedla bicykla – II. (vnútromestská cyklotrasa)“ a „Umelecké námestia pohraničia – Bardejov a Krosno“.

Najblišie udalosti

19 apr 2023
19:00 - 22:00
Panikári
12 máj 2023
19:00 - 22:00
Tublatanka 40rokov
17 apr 2023
19:00 - 22:00
PACHO – Zbojník z Hybe
12 mar 2023
18:00 - 21:00
Galavečer ocenených

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám