Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

advent 2014V nedeľu 1. decembra zapálením prvej sviečky sa začal advent – očakávanie príchodu Spasiteľa. Pomenovanie tohto obdobia slovom advent pochádza z latinského slova adventus, čo znamená príchod. Kresťania tento príchod vnímajú dvojako a to príchod Ježiša Krista na zem ako posledný príchod, na ktorý sa cirkev  v tomto období sústredí a historický príchod, na ktorý sa pripravuje až v poslednom adventnom týždni.

Takáto príprava je najmä v  v pokání, sebazapieraní a väčšej zbožnosti. Toto obdobie dostalo aj názov „malý pôst“. Očakávanie ľudstva na príchod Spasiteľa v katolíckej cirkvi si pripomínajú rannými omšami, tkz. „rorátami“.

Táto adventná tradícia začala niekedy v 4. storočí, kedy sa zaviedla trojtýždňová predvianočná príprava. Až neskôr cirkev začiatkom 10. storočia rozhodla o tom, že advent bude trvať štyri adventné nedele, ktoré symbolizovali 4 000 rokov, na ktoré sa vtedy odhadovala história ľudstva pred Kristom. V tomto „tichom“ období platil zákaz pre hlučné zábavy a svadby, ktorý sa dodržiava až do dnešných dní...

Najblišie udalosti

21 jún 2024
10:00 - 22:00
Rolandové hry 2024

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám