Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Vo štvrtok 21. novembra sa zišli na svojom v poradí už 20. zasadnutí v tomto volebnom období. Prerokovali dôležité návrhy zmien a doplnkov Všeobecne záväzných nariadení Mesta Bardejov a to – č. 118/2011 o určení náležitostí miestnych daní, č. 60/2004 o určení náležitostí miestneho poplatku za komunálne

odpady a drobné stavebné odpady, č. 48/2003 o zbere a likvidácii komunálneho a drobného stavebného odpadu a o zákaze požívania alkoholických nápojov na vymedzených verejne prístupných miestach.

           

Okrem iného tiež prerokovali a schválili návrhy nakladania s majetkom mesta a nájom nehnuteľného majetku mesta.

Najblišie udalosti

21 jún 2024
10:00 - 22:00
Rolandové hry 2024

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám