Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Aj pri príležitosti Svetového dňa prevencie týrania, zneužívania, zanedbávania a šikanovania detí, ktorý bol vyhlásený na 19. novembra pripravila mestská samospráva v spolupráci s Mestskou políciou v Bardejove, Okresným riaditeľstvom Policajného zboru v Bardejove, Centrom pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie ďalšiu zo série zaujímavých

prednášok pre žiakov II. stupňa základných škôl.

Počas dvoch dní 14. a 21. novembra 2013 v priestoroch Centra voľného času v Bardejove budú prednášať policajti a psychológovia pre žiakov základných škôl o týraní, syndróme CAN, pod ktorým sa rozumie telesné týranie – ublíženie dieťaťu alebo nezabránenie ublíženiu, či utrpeniu dieťaťa, citové alebo psychické týranie, pohlavné zneužívanie, akékoľvek zanedbávanie dieťaťa alebo nedostatok starostlivosti, systémové týranie, ponižovanie, týranie spôsobené systémom, ktorý bol založený na pomoc a ochranu detí a ich rodín.

Deti sú voči týraniu bezbranné, nevedia a nedokážu sa voči tyranom postaviť.V tomto smere ide hlavne o psychiku dieťaťa, kedy si samo nepomôže, ak mu nie je nápomocný dospelý. Záchranou môžu byť pedagógovia v škole, príbuzní alebo susedia, ale tí si často tieto deti nevšímajú alebo nechcú všimnúť.

A práve tu  je častokrát dôležitá a rozhodujúca prevencia, ktorá určitou mierou zabráni, aby sa dieťaťu ubližovalo.

-ev-

Najblišie udalosti

23 feb 2024
08:00 - 17:00
Muzikál KUBO
23 feb 2024
08:00 - 17:00
MDŽ - OSLAVY SVIATKU ŽIEN
09 feb 2024
11:00 - 17:00
Vivodzeňe kačura
14 feb 2024
19:00 - 21:00
Valentínsky večer
08 feb 2024
08:00 - 17:00
JOZEF PETEJA - USMEJME SA

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám