Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Prednedávnom dostali obyvatelia Bardejova a jeho mestských častí do schránok oznámenia o čase a mieste konania volieb do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa uskutočnia 9. novembra 2013. Bardejovská samospráva v súvislosti s voľbami zostavuje a vedie stály zoznam voličov oprávnených hlasovať v jednotlivých volebných okrskoch. Nachádzajú sa v ňom občania SR,

ktorý majú na území mesta trvalý pobyt a najneskôr v deň konania volieb dovŕšili 18 rokov veku. Do zoznamu voličov sa dopíšu aj cudzinci, ktorí majú trvalý pobyt v meste a najneskôr v deň volieb dovŕšili 18 rokov veku.    

         Zoznam voličov odovzdá mesto v dvoch rovnopisoch okrskovým volebným komisiám najneskôr dve hodiny pred začatím hlasovania. Do zoznamu voličov dopíše v deň volieb okrsková volebná komisia voliča na základe rozhodnutia súdu a  taktiež voliča, ktorý preukáže, že má trvalý pobyt v mieste, ktoré patrí do volebného okrsku a nie je zapísaný v zozname voličov.

         Mesto je povinné v úradných hodinách umožniť občanovi nahliadnuť do stáleho zoznamu voličov. Mesto Bardejov dáva túto možnosť občanom vo svojej  podateľni v budove Mestského úradu v Bardejove na Radničnom námestí 16. Každý občan, ktorý spĺňa podmienky zapísania do zoznamu voličov a nenachádza sa v ňom, alebo zistí v doručenom oznámení o čase a mieste konania volieb chybu, je oprávnený požiadať o dopísanie do zoznamu voličov, prípadne o vykonanie opravy údajov. Svoju požiadavku môže občan zaslať aj e-mailom na adresu: podatelna@bardejov.sk.

         Mesto je povinné žiadosti o doplnenie údajov alebo vykonanie opravy v zozname voličov v prípade jej opodstatnenosti vyhovieť, inak je povinné do troch dní písomne oznámiť voličovi dôvody, pre ktoré žiadosti nemôže vyhovieť. Voličovi v takomto prípade zostáva ešte možnosť obrátiť sa na Okresný súd v Bardejove s návrhom na vydanie rozhodnutia o vykonaní opravy alebo o doplnení stáleho zoznamu voličov.                           

          Mesto Bardejov priebežne rieši podania voličov k stálemu zoznamu voličov na podateľni Mestského úradu v Bardejove, Radničné námestie 16 v úradných hodinách.   

Úradné hodiny podateľne:

Pondelok: 8.00 - 16.00

Utorok: 8.00 - 16.00

Streda: 8.00 - 16.30

Štvrtok: 7.30 – 15.30

Piatok: 7.30 - 15.00

Najblišie udalosti

19 apr 2023
19:00 - 22:00
Panikári
12 máj 2023
19:00 - 22:00
Tublatanka 40rokov
17 apr 2023
19:00 - 22:00
PACHO – Zbojník z Hybe
12 mar 2023
18:00 - 21:00
Galavečer ocenených

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám