Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Po roku bol piatok, 4.októbra t.r. opäť slávnostným dňom nielen pre Komunitnú nadáciu Bardejov, ale aj pre tých Bardejovčanov, ktorí získali ocenenie za svoj prínos ku skrášľovaniu nášho mesta tým, že si príkladne udržujú a skrášľujú prostredie okolo svojich domov a organizácií. O 16,00 hod. v amfiteátri na Rhodyho ulici  za  doprovodu hudobníkov  hudobnej skupiny The Cardinals bol „ Čistý Bardejov 2013 “

správcom nadácie Jozefom Jarinom i predsedom jej správnej rady Vladimírom Savčinským slávnostne vyhodnotený. Následne si víťazi súťaže O najkrajšie okolie prevzali ceny z rúk primátora mesta Borisa Hanuščaka, Vladimíra Savčinského a Jozefa Jarinu. Vyhodnotenia sa zúčastnili aj členovia Správnej rady komunitnej nadácie Andrej Havrilla a Ján Fotta i viceprimátor mesta Peter Prokopovič a  vedúci mestského oddelenia kultúry Martin Choma. Podujatie moderované Mgr. Jurajom Bochňom ukončili  pôsobivým vystúpením krynickí tanečníci break dance, spolupracujúci so Súkromnou ZUŠ Kesel.

         Program Čistý Bardejov je realizovaný v rámci strategického plánu ekonomicko – sociálneho rozvoja mesta a  pozostáva z grantového programu, motivačnej súťaže O najkrajšie okolie a z reštrikčnej časti zameranej na vyhľadávanie tzv. hyzdičov mesta. Vyhodnotený najväčší hyzdič získava každoročne  putovnú „ cenu “ Bodliak mesta. Za rok 2013 toto ocenenie získal, na základe vyhodnotenia študentov Obchodnej akadémie a Súkromného gymnázia z  9 „ kandidátov – hyzdičov “ objekt nedostavanej plavárne na Vinbargu, ktorého vlastníkom aj investorom je Mesto Bardejov.

         Vyhodnocovanie súťaže O najkrajšie okolie je každoročne uskutočňované hodnotiacimi komisiami zostavenými  z členov Správnej rady KNBJ a jej grantovej komisie, poslancov Mestského zastupiteľstva a študentov bardejovských stredných škôl.

V kategórii rodinných domov boli ocenení:

    1. miesto - rodina Jozefa Studeného, Pri štadióne 6, Bardejovská Nová Ves

    2. miesto - rodina MUDr. Vasiľa Kalista, Bernolákova 2

    3. miesto - rodina JUDr. Jána Božíka, Kuzmányho 14

v kategórii bytových domov:

1.      miesto - obyvatelia bytového domu na ul. Komenského 21

2.      miesto - obyvatelia bytového domu na Vinbargu, ul. L. Novomeského 10

3.      miesto - obyvatelia bytového domu na ul. Sázavského 9

v kategórii organizácií:

1.        miesto – DATEX, Pod kalváriou 9, majiteľ Peter Javorík

2.        miesto – Sochársky ateliér, Štefánikova ul., majiteľ Akad. sochár Martin Kutný

3.        miesto – VODOTERM, Duklianska 1377, majiteľ František Šiba

        Finančnými darcami a podporovateľmi programu Čistý Bardejov 2013 boli: XAWAX-personálna agentúra, firma Anavek – Jaroslav Greš Vaľa, Hobby/bj – Vladimír Kažimír a StavComp – Ing. Milan Surgent. Technickú pomoc pri realizácii podujatia poskytlo oddelenie kultúry MsÚ.

Najblišie udalosti

19 apr 2023
19:00 - 22:00
Panikári
12 máj 2023
19:00 - 22:00
Tublatanka 40rokov
17 apr 2023
19:00 - 22:00
PACHO – Zbojník z Hybe
12 mar 2023
18:00 - 21:00
Galavečer ocenených

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám