Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Na svete žije oproti minulosti oveľa viac starších ľudí. Starnutie je  prirodzené obdobie života a je  dokázané, že ľudia s optimisticky ladenou povahou sa  na toto obdobie  pozerajú s určitým nadhľadom a humorom. Žijú ak nie dlhšie, tak určite plnohodnotnejšie a príjemnejšie. Logicky prichádza do popredia otázka kvality života starších ľudí.   Najoptimistickejšia vízia hovorí o tom, že sa stále viac bude predlžovať aktívna časť života seniorov.

Táto vízia by mala byť i konečným cieľom.                                                        

         Snahou Mesta Bardejov je, aby sa toto obdobie našich starších spoluobčanov nestalo stereotypným, ale aby neustále pociťovali našu spolupatričnosť a záujem.   Chceme, aby svoje oddychové roky prežili aktívne a kvalitne v príjemnom a dôstojnom prostredí.

         Práve počas Mesiaca úcty k starším dostanú seniori v Bardejove niekoľko darčekov. Ukončili sme projekty na rekonštrukciu zariadení pre seniorov. Cieľom projektov  bolo zvýšenie kvality poskytovaných služieb v sociálnej oblasti prostredníctvom rekonštrukcie, rozširovania, modernizácie a budovania zariadení sociálnych služieb, a to   pobytovo-oddychovej časti v Zariadení pre seniorov  „Čergov“ a výstavbou SENIORCENTRA v Zariadení pre seniorov „TOPĽA“.

        V Zariadení pre seniorov „Čergov“ pribudlo sedemnásť nových ubytovacích jednotiek pre  klientov. Seniori získali nové priestory na záujmovú,  spoločenskú činnosť,  rehabilitáciu a využívať môžu aj novú kaplnku. Nový šat dostali aj objekty denných centier (bývalé kluby dôchodcov) v Dlhej Lúke a Bardejovskej Novej Vsi. Denné centrá  majú slúžiť pre  záujmové, kultúrne, športové,  a spoločenské aktivity seniorov, na stretávanie a  udržiavanie sociálnych kontaktov  pre asi dvesto klientov.  Vytvorili sme tak podmienky  pre udržanie a zlepšenie duševnej  a fyzickej  kondície seniorov,  pre kvalitné trávenie voľného času,   udržiavanie kontaktov s inými seniormi, občanmi mesta a príbuznými, tak v zariadeniach pre seniorov, ako aj v denných centrách. 

           V areáli Zariadenia pre seniorov „TOPĽA“ mesto postavilo vskutku ojedinelé dielo – SENIORCENTRUM. Bude sídlom denného stacionára -  denná škôlka pre seniorov, ale svoje zázemie tu nájdu aj ostatní starší obyvatelia. Vytvorili sme priestory pre rehabilitáciu, relaxáciu, rôzne druhy terapií, spoločné aktivity klientov a dôchodcov z mesta . Seniori tu nájdu možnosti pre športové aktivity, telocvičňu s rôznymi cvičebnými pomôckami, stolný tenis, biliard i tanec. Využívať môžu knižnicu, čitáreň, počítače, klubové priestory. K dispozícii je veľká spoločenská miestnosť. Možnosť využívať novú budovu pre voľno-časové aktivity klientov, návštevníkov a seniorov mesta zabezpečí sociálnu integráciu klientov a humanizáciu podmienok zariadenia pre seniorov.

         Ďalšou aktivitou, ktorá sa rozbieha práve v týchto dňoch je projekt vzdelávania seniorov „Aktívni seniori“  financovaný z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Vzdelávanie. Mesto získalo na projekt nenávratný finančný príspevok.  Každý Bardejovčan, ktorý dovŕšil 50. rok svojho života  patrí do cieľovej skupiny a môže sa prihlásiť na výučbu v ľubovoľných moduloch z ponuky podľa vlastného výberu. V projekte je naplánovaných 7 rôznych druhov učebných programov, ktoré sa líšia zameraním, obsahom, formou ale aj hodinovou dotáciou.  Samotné vzdelávacie aktivity sa budú rozbiehať postupne.

         Mesiac úcty k starším v Bardejove vyvrcholí  koncertom pre  seniorov, ktorý sa uskutoční 25. októbra  o 18. hod v Športovej hale Mier. Folklórny súbor Raslavičan a vtipný rozprávač  Joško Joška  tvoria ďalšie kvety pomyselnej kytice, ktorou mesto Bardejov vzdáva hold svojim seniorom.

         Taký je teda Október - Mesiac úcty k starším v Bardejove.   Je nielen vyjadrením vďaky za všetko, čo seniori počas svojho aktívneho života vykonali, ale  je predovšetkým oslavou   životnej múdrosti,  ľudského umu, životom overených hodnôt a skúseností.

Najblišie udalosti

19 apr 2023
19:00 - 22:00
Panikári
12 máj 2023
19:00 - 22:00
Tublatanka 40rokov
17 apr 2023
19:00 - 22:00
PACHO – Zbojník z Hybe
12 mar 2023
18:00 - 21:00
Galavečer ocenených

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám