Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Bardejove, ktoré sa uskutočnilo dňa 26.9.2013 poslanci schválili okrem iného aj  investičnú akciu „Rekonštrukcia mestského futbalového štadióna“. Táto investícia bude realizovaná v rámci projektu, ktorý je súčasťou zmluvy medzi Slovenským futbalovým zväzom a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, za finančnej spoluúčasti Mesta Bardejov vo výške 40% nákladov - 500 tis. EUR.

Štát prostredníctvom Slovenského futbalového zväzu podporí investíciu sumou 750 tis. EUR. Poslanci zároveň schválili aj investičný zámer výstavby atletického štadióna na území nášho mesta, ktorého parametre budú zodpovedať oficiálnym štandardom pre usporiadanie atletických súťažných podujatí.

         Vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní dňa 27.02.2013 schválila uznesenie, podľa ktorého sa majú zabezpečiť v štátnom rozpočte finančné prostriedky v objeme 4,5 mil. eur ročne pre kapitolu Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR za účelom rekonštrukcie, modernizácie a budovania futbalových štadiónov.  Uvedená finančná čiastka sa v štátnom rozpočte vyčlení každoročne do 31.3. príslušného roka až do roku 2022. Modernizácia resp. rekonštrukcia sa bude týkať 21 slovenských štadiónov. Medzi schválené mestá, ktoré sú zahrnuté do programu finančnej podpory patrí i Mesto Bardejov.

         Úlohou Mesta Bardejov v rámci projektu bude zabezpečiť výstavbu základovej konštrukcie na osadenie tribún, ktoré zabezpečí Slovenský futbalový zväz a vybudovanie technickej infraštruktúry a sociálneho zázemia, čo predstavuje 40% spolufinancovanie nákladov projektu vo výške 500 tis. EUR tak , aby boli splnené infraštrukturálne kritéria UEFA pre štadióny kategórie 2.

        Zrekonštruovaný futbalový štadión v Bardejove sa bude v súlade so zmluvou o spolupráci uzatvorenou medzi Slovenským futbalovým zväzom a Mestom Bardejov po dobu 20 rokov bezodplatne využívať pre potreby reprezentačných družstiev SR vo všetkých vekových kategóriách. 

         Po ukončení projektu budeme mať v Bardejove k dispozícii moderný futbalový stánok zodpovedajúci medzinárodnom parametrom, ktorým sa zvýši komfort a bezpečnosť divákov. Výsledok projektu by sa mal prejaviť v zlepšení kvalitatívnych podmienok pre mužstvá všetkých vekových kategórii, rozšírení kvality sociálneho zázemia a zároveň v zlepšení podmienok pre všestranné využitie štadióna na organizáciu nielen športových ale aj spoločensko-kultúrnych podujatí.

Najblišie udalosti

19 apr 2023
19:00 - 22:00
Panikári
12 máj 2023
19:00 - 22:00
Tublatanka 40rokov
17 apr 2023
19:00 - 22:00
PACHO – Zbojník z Hybe
12 mar 2023
18:00 - 21:00
Galavečer ocenených

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám