Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Je všeobecne známe, že poľsko - slovenský prihraničný región má nesmierne bohatý potenciál v podobe kultúrneho dedičstva (pamiatky, história) a prírodného dedičstva (nenarušená príroda, liečivé pramene). Rovnako samozrejme sa tiež dlhodobo konštatuje, že tento potenciál nie je dostatočne využívaný nielen v oblasti poznávacieho cestovného ruchu, ale ani pre turistické, športové či rekreačné aktivity. Faktom ale je, že  cykloturistika, hlavne v poslednom období, sa stáva moderným a veľmi rýchlo sa rozširujúcim druhom športu, ktorý si vo verejnosti získava stále

väčšiu a väčšiu popularitu a záujem takmer všetkých vekových kategórií. Pre tento druh športu  príroda poľsko - slovenského pohraničia, s neustále sa meniacim reliéfom krajiny a svojou pestrosťou, ponúka priam  unikátne a mimoriadne vhodné podmienky. Aj napriek tomu, že na oboch stranách hranice aktívne vyvíjajú činnosť rôzne neformálne amatérske či poloprofesionálne skupiny cyklistov, výrazne absentuje proces ich pribúdania a prepájania, ktorý je pomalý a komplikovaný.

Takto boli definované východiská pre projekt „Cyklotrasa Bardejov – Krynica-Zdrój“, ktorého realizácia začala v mesiaci marec 2013 a teraz sa blíži k svojmu záveru.

Zámerom uvedeného projektu bolo preto lepšie využitie existujúcich možností  poľsko - slovenského prihraničného regiónu pre rozvoj poznávacieho turizmu. Cieľom vyznačiť cyklotrasu  medzi partnerskými mestami Bardejov a Krynica – Zdrój a tým prepojiť jestvujúce cyklotrasy na slovenskej strane (napr. "Karpatská cyklistická cesta", „Na križovatke kultúr“) s existujúcimi cyklotrasami na strane poľskej (napr. "Na styku kultur", "Beskidskie Muzea" a ďalšie). V rámci projektu sa malo tiež osadiť 6 ks informačných tabúľ, vybudovať priľahlú drobnú infraštruktúru t.j. 5 ks odpočívadiel a 5 ks exteriérových fitnes prvkov a vydať propagačná príručka k cyklotrase v poľskej a slovenskej mutácii.

A aký bol priebeh realizácie projektu ... ?

Vedúcim partnerom v projekte bolo Mesto Bardejov, domácimi partnermi boli obce Zlaté, Sveržov a Kurov, cezhraničným partnerom Gmina Krynica – Zdrój. Projekt bol resp. ešte stále je komplementárny čo znamená, že poľský partner, Gmina Krynica – Zdrój, realizuje podobný projekt značenia cyklotrasy na poľskej strane, až po spoločnú štátnu hranicu, kde sa obidve cyklotrasy stretnú. Z hľadiska obsahu projekt nemal za cieľ stavebne budovať nové cestné teleso cyklotrasy, čo je proces finančne náročný, ale vyznačiť cyklotrasu po existujúcich komunikáciách. Veľmi dôležité boli úvodné projektové aktivity a to „vypracovanie zjednodušenej projektovej dokumentácie cyklotrasy“ a „schvaľovací proces pre cyklotrasu“. Mimoriadne komplikovaný a časovo náročný bol schvaľovací proces, ktorého výsledkom bolo vydanie rozhodnutia Slovenským cykloklubom so sídlom v Piešťanoch dňa 22.6. 2013.

Pre cyklotrasu boli schválené nasledovné parametre:

  • evidenčné číslo cykloturistickej trasy: 2892
  •  dĺžka cykloturistickej trasy Bardejov – št. hranica SK/PL (Kurovské sedlo): 23,2 km
  • farba cykloturistickej trasy: modrá
  • určenie: MTB trasa.

Ak všetko pôjde podľa harmonogramu v piatok, 27.09.2013 o 10.00 hod., sa uskutoční posledná projektová aktivita, ktorou je „záverečné vyhodnotenie projektu“. Vyhodnotenie sa uskutoční v priestoroch  v Poľsko – slovenského domu v Bardejove a aj priamo v teréne.

Aj touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k úspešnej realizácii projektu.

___________________________________________________________________________

„Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013“

loga

 

cyklo bj kryn info tab

cyklo bj kryn tab trasa

 

cyklo bj kryn profil trasy

Najblišie udalosti

30 apr 2024
19:00 - 21:00
OTVORENIE FONTÁN
01 máj 2024
14:00 - 21:00
MAJÁLES
23 feb 2024
08:00 - 17:00
Muzikál KUBO

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám