Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Mesto Bardejov pokračuje v začatej realizácii obnovy živičných krytov mestských komunikácií.

Od 8. septembra 2013 je plánovaná obnova živičných krytov na ul. Kelllerova, vrátane úprav križovatiek Ul. Kellerova ,  Ul. Nový sad, Ul. Fučíkova, - 1 úsek, Ul. Kellerova  Ul. Kúpeľná – 2 úsek ).

Realizácia obnovy povrchov mestských komunikácií bude  pozostávať z odfrézovania existujúceho asfaltového

krytu vozoviek v jednej vrstve a z položenia nových živičných vrstiev - pokládky súvislého krytu vozovky pre teplé technológie - asfaltový betón o hrúbke    4 cm. Pritom sa budú realizovať aj ďalšie stavebno-technické opatrenia, ktoré smerujú ku kompletnej obnove vozoviek ( realizácia spojovacieho postreku pred pokládkou nového živičného krytu,  výšková úprava uličných vpustov, výšková úprava vývodov inžinierskych sietí).

Uzávierka cesty na ul. Kellerova je plánovaná v 1 úseku od 9. – 15. 9. 2013 a v 2 úseku od 16. – 22. 9. 2013.

V druhej polovici septembra bude realizovaná aj čiastočná obnova živičných krytov na ul. Bezručova a ul. Kuzmányho.

Aj touto formou Mesto Bardejov si dovoľuje požiadať všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta o pochopenie a zhovievavosť  počas realizácie tejto akcie, kde môže dôjsť  k  určitému obmedzeniu a zníženiu štandardov pri vstupe k jednotlivým nehnuteľnostiam a zároveň aj o  zvýšenú pozornosť z  hľadiska bezpečnosti cestnej premávky v  procese realizácie stavby

Najblišie udalosti

09 feb 2024
11:00 - 17:00
Vivodzeňe kačura
14 feb 2024
19:00 - 21:00
Valentínsky večer
08 feb 2024
08:00 - 17:00
JOZEF PETEJA - USMEJME SA

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám