Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

V súlade so zákonom č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov rozhodla Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov dňa 14.8.2013 o zrušení veterinárnych opatrení pre

katastrálne územie mesta Bardejov. Veterinárne opatrenia boli nariadené dňa 7.5.2013 v súvislosti s výskytom nebezpečného

nákazlivého ochorenia – besnoty u voľne žijúcich zvierat a besnoty u domácich zvierat.          

         Nariadené veterinárne opatrenia boli splnené a počas pozorovacej doby (tri mesiace) sa v ohnisku nákazy nevyskytol žiaden ďalší prípad besnoty domácich alebo voľne žijúcich zvierat.

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám