Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

V súlade so zákonom č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov rozhodla Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov dňa 14.8.2013 o zrušení veterinárnych opatrení pre

katastrálne územie mesta Bardejov. Veterinárne opatrenia boli nariadené dňa 7.5.2013 v súvislosti s výskytom nebezpečného

nákazlivého ochorenia – besnoty u voľne žijúcich zvierat a besnoty u domácich zvierat.          

         Nariadené veterinárne opatrenia boli splnené a počas pozorovacej doby (tri mesiace) sa v ohnisku nákazy nevyskytol žiaden ďalší prípad besnoty domácich alebo voľne žijúcich zvierat.

Najblišie udalosti

21 jún 2024
10:00 - 22:00
Rolandové hry 2024

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám