Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

uzavierka cesty jarmokV súvislosti s konaním 42. ročníka Bardejovského jarmoku bude dňa 20. 08. 2013 (utorok) v čase od 09.00 hod. do 09.00 hod. dňa 27. 08. 2013 (utorok) vykonaná úplná uzávierka štátnej cesty I/77 v Bardejove, v úseku od križovatky ul. Štefánikova, T. Ševčenku a Mlynská – prieťah ul. Dlhý rad, po križovatku

ciest I/77 a II/545 (ul. Dlhý rad, Slovenska a Krátky rad).


Náhradná obchádzková trasa úseku cesty I/77 bude vyznačená prenosnými dopravnými značkami a povedie po miestnych komunikáciách nasledovne:
- v smere od Starej Ľubovne do Prešova a opačne obchádzková trasa povedie z cesty I/77 ul. Štefániková po ul. Mikulovská – ul. Ťačevská – na cestu II/545 ul. kpt. Nálepku v Bardejove,

- v smere od Starej Ľubovne do Svidníka a opačne obchádzková trasa

povedie z cesty I/77 ul. Štefánikova po ul. T. Ševčenku – ul. Nábrežná – ul. Kúpeľná na cestu I/77 ul. Slovenská v Bardejove.

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bardejove preto žiada vodičov, ktorí budú prechádzať uvedeným úsekom, aby venovali zvýšenú pozornosť vedeniu motorového vozidla a rešpektovali prenosné dopravné značenie na obchádzkových trasách.

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám