Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Od dnes, t. j. 20. 8. 2013  začal slávnostným otvorením už 21. ročník vedeckej konferencie k  problematike mestských pamiatkových centier – BARDKONTAKT 2013 na tému „Meštiansky dom – ochrana a obnova.“

Odznie celkom 25 odborných prednášok v dvoch okruhov od zástupcov pamiatkových úradov,

univerzít, mestských úradov a projekčných organizácií.

Odborným garantom konferencie je doc. Ing. arch. Jara Lalková, PhD.  a Ing. arch. Beáta Polomová, PhD. z Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Organizačným garantom konferencie je Mesto Bardejov a záštitu nad tohtoročnou konferenciou prevzal Krajský pamiatkový úrad v Prešove. Konferenica sa realizuje s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Súčasťou konferencie je výstava s názvom „Meštiansky dom“, ktorá formou panelov premietne vývoj a typy meštianskych domov v územnom obvode Krajského pamiatkového úradu Prešov – v Prešovskom kraji. Výstava je inštalovaná v priestoroch konania konferencie v budove Mestského úradu na prízemí a je voľne prístupná verejnosti.

Po ukončení konferencie  budú výstavné panely inštalované v Športovej hale v Bardejove, kde budú do 25. augusta 2013 sprístupnené širokej verejnosti.

Vedecká konferencia je jedným z nosných sprievodných podujatí Bardejovského jarmoku, ktorý začne už vo štvrtok 22. augusta 2013 slávnostným otvorením o 16, 00 hod. na Radničnom námestí.

 

logo real fin pdp minv kult

Najblišie udalosti

21 jún 2024
10:00 - 22:00
Rolandové hry 2024

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám