Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Fotografie krás prírody, histórie a kultúry poznáme všetci. Prešovský samosprávny kraj v spolupráci s Krajskou organizáciou cestovného ruchu Severovýchod Slovenska vyhlásili na fotografickú súťaž s názvom „Dovolenka v 

Prešovskom kraji“.

 Cieľom súťaže je prezentácia krás Prešovského kraja, zvyšovanie návštevnosti atraktivít v našom kraji a v neposlednom rade podpora domáceho cestovného ruchu.  Organizátori chcú „vyprovokovať“ obyvateľov nášho krásneho kraja, ale aj návštevníkov z celého Slovenska navštíviť náš kraj a objavovať jeho krásy.

Aj touto formou dokumentárnej fotografie je možné prezentovať  aktivity, netradičné miesta a zážitky pri trávení voľného času v Prešovskom kraji.

Témy, v rámci ktorých môžete zasielať fotky:

  1. Voda nás láka
  2. Za zeleňou a čerstvým vzduchom
  3. Adrenalín či iné „kafe“
  4. Objavujeme históriu a kultúru
  5. Niečo špeciálne

Podmienky súťaže:

 • Do súťaže sa môžu zapojiť amatérski aj profesionálni fotografi.
 • Fotografia zaslaná do súťaže musí byť dielom autora, ktorý ju do súťaže prihlásil.
 • Zaslaním fotografie autor automaticky súhlasí s podmienkami a pravidlami súťaže.
 • Fotografia musí súvisieť s témou súťaže.
 • Do súťaže je možné prihlásiť autorské digitálne a klasické fotografie (v elektronickej forme - oskenované).
 • Fotografie musia byť vo vysokokvalitnom rozlíšení tak, aby bolo možné fotografiu zväčšovať na formát A3 – s minimálnym rozlíšením 1600 bodov (pixelov) na dlhšej strane na 300 dpi.
 • Do súťaže môže jeden autor poslať maximálne tri fotografie.
 • Fotografie musia byť vo formáte JPG (JPEG).
 • Fotografie je potrebné zaslať elektronicky e-mailom alebo doručiť na digitálnych nosičoch CD alebo DVD.

Súťažné fotografie môžu záujemcovia poslať elektronicky na e-mail: marketing@severovychod.sk alebo doručiť (poštou, osobne) na adresu:

Krajská organizácia cestovného ruchu
Severovýchod Slovenska
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

Obálku označte heslom „FOTOSÚŤAŽ“.

Do súťaže bude zapojený každý, kto splní vyššie uvedené podmienky a uvedie nasledovné údaje:

 • meno a priezvisko autora
 • adresa autora
 • vek autora
 • názov fotografie
 • popis k fotografii – miesto a dátum vzniku

Všetky fotografie budú priebežne uverejňované na webovej stránke KOCR Severovýchod Slovenska a Prešovského samosprávneho kraja. Súťaž bude vyhodnotená pri príležitosti osláv Svetového dňa cestovného ruchu koncom septembra 2013. Z vybraných fotografií bude zostavená výstava, ktorá bude sprístupnená verejnosti na Úrade Prešovského samosprávneho kraja.

Najlepšie fotografie za každú tému budú ocenené vecnými cenami, ktoré do súťaže poskytol Prešovský samosprávny kraj, KOCR Severovýchod Slovenska a ďalší partneri.

Upozornenie:

  1. Zaslaním fotografií dáva súťažiaci súhlas k zverejneniu svojich prác.
  2. Organizátor si vyhradzuje právo na archiváciu fotografií a právo reprodukovať a publikovať fotografie s uvedením autora fotografie, bez nároku autora na honorár.

Súťaž trvá do 15. septembra 2013.

Na nápady a kreativitu fotografov sa organizátori už odteraz tešia.

Najblišie udalosti

23 feb 2024
08:00 - 17:00
Muzikál KUBO
23 feb 2024
08:00 - 17:00
MDŽ - OSLAVY SVIATKU ŽIEN
09 feb 2024
11:00 - 17:00
Vivodzeňe kačura

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám