Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Od roku 2005 vždy v apríli vyhlasuje Komunitná nadácia Bardejov v spolupráci s mestskou samosprávou program Čistý Bardejov. Táto iniciatíva je súčasťou realizovaného Strategického plánu ekonomicko-sociálneho rozvoja mesta a má za úlohu aktivizovať obyvateľov mesta k aktívnejšiemu  prístupu k životnému prostrediu a skrášľovaniu akéhokoľvek prostredia na území mesta.

       „ Čistý Bardejov “ je realizovaný v troch úrovniach.

         Prvá  má motivačný charakter, spočívajúci na verejnom ocenení ( morálnom , finančnom i  materiálnom ) troch  rodín, bytových spoločenstiev a organizácií, ktoré dosiahnu svojou starostlivosťou najkrajšie upravené okolie pred svojím rodinným domom, obytným domom a organizáciou ( firmou, školou a pod. ). Ocenenia si víťazi každoročne na jeseň preberajú  z rúk primátora mesta a zástupcov KNBJ realizujúcich program Čistý Bardejov.

        Druhá úroveň programu je reštrikčného charakteru  so zameraním na vyhľadávanie tzv. „hyzdičov mesta“. Priestranstvá a objekty, ktoré  svojím vzhľadom narúšajú estetický vzhľad príslušnej časti mesta sú prostredníctvom fotodokumentácie a textu umiestňované na webovej stránke nadácie a majitelia, resp. správcovia  „hyzdičov“ sú písomne vyzývaní k odstráneniu týchto nedostatkov.

         Z tohto dôvodu  Komunitná nadácia Bardejov priebežne vyzýva všetkých Bardejovčanov, ktorým záleží na kvalitnom a estetickom prostredí svojho mesta, aby prostredníctvom fotografií zaslaných do kancelárie nadácie, resp. mailom poukázali na nedostatky v správe a údržbe  tých miest a objektov, ktoré narušujú vzhľad mesta a jeho životné prostredie. O najväčšom hyzdičovi rozhodujú študenti stredných škôl spomedzi nahlásených „ kandidátov “. Vyhodnotený najväčší hyzdič získava cenu Bodliak mesta na slávnostnom vyhodnotení, vždy na jeseň príslušného roku.

         Každý, kto sa aktívne zúčastni tohto programu prispením aspoň dvoch fotografií získava od  komunitnej nadácie tričko s logom „ Čistý Bardejov “. Touto vzájomnou spoluprácou komunitnej nadácie s aktívnymi obyvateľmi, študentmi, poslancami miestnej samosprávy i lokálnymi médiami sa podarilo prispieť k obnove niekoľko pozoruhodných objektov v meste, ako napr. mestský park s fontánou na Dlhom rade, dom Mladosť na Radničnom námestí, opravu strechy v zadnom trakte domu č. 14 na Radničnom námestí  i pravidelnejšiu údržbu dvora za Františkánskym kostolom v centre mesta.

        Tretiu úroveň tvorí grantový program Čistý Bardejov. Cieľom grantového programu je podpora akýchkoľvek občianskych aktivít, zameraných na skvalitnenie životného prostredia v mieste bydliska, verejných priestranstiev a v okolí objektov organizácií. Žiadatelia – neziskové organizácie, školy, neformálne skupiny obyvateľov  môžu získať grant do výšky 500 € , pričom prispievajú min. 10% priamych finančných nákladov a 20% nefinančných nákladov z rozpočtu projektu.

Najblišie udalosti

05 dec 2023
15:00 - 18:00
Oslavy Mikuláša 2023
07 jan 2024
19:00 - 22:00
KOLLÁROVCI a DESMOD
11 dec 2023
19:00 - 22:00
Darček
29 nov 2023
19:00 - 21:00
Vánoce s Lucii Bílou

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám