Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Oznam Východoslovenskej distribučnej, a. s.:

Vážený zákazník,
v zmysle ustanovenia § 31 ods. 2, písm. t) zákona C. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že pre odberné miesto:

časť mesta Bardejov - ulica B. S. Timravy

bude v termíne

22. august 2013 v čase od 8,00, hod. do 14,00 hod.

26. august 2013 v čase od 8,00, hod. do 16,00 hod.

27. august 2013 v čase od 8,00, hod. do 16,00 hod.

28. august 2013 v čase od 8,00, hod. do 16,00 hod.

prerušená distristribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätie.

Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu.

Najblišie udalosti

21 jún 2024
10:00 - 22:00
Rolandové hry 2024

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám