Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

V dňoch 24. - 28. júna 2013 sa uskutočnil ďalší ročník Európskeho týždňa udržateľnej energie. V jeho priebehu sa v rôznych častiach Európy konali stovky podujatí zameraných predovšetkým na problematiku znižovania energetickej spotreby a využívanie obnoviteľných zdrojov energií. Toto podujatie si kladie za cieľ oboznámiť občanov, podnikateľov a verejné orgány s riešeniami na zníženie spotreby energie a aktivitami zameranými na energetickú efektívnosť a obnoviteľné zdroje energie. Európsky týždeň udržateľnej energie je najväčším európskym fórom na tému budúcnosti obnoviteľnej energie.

         Prešovský samosprávny kraj (PSK) ako územný koordinátor Dohovoru primátorov a starostov a zakladateľ Energetického klastra Prešovského kraja sa aj v tomto roku zapojil do Európskeho týždňa udržateľnej energie. Do podujatia Energetický deň sa v Prešovskom kraji zapojilo spolu60 kultúrnych, sociálnych a školských organizácií v pôsobnosti krajskej samosprávy.

         V rámci Európskeho týždňa udržateľnej energie sa 25. júna 2013 uskutočnil Energetický deň PSK spojený s pracovným workshopom Udržateľná energia v Prešovskom kraji. Na tomto workshope sa zúčastnili aj zástupcovia nášho mesta.

          Účastníci workshopu za zaoberali okrem iného aj energetickou efektívnosťou budov, energetickým auditom firiem a aktivitami Energetického klastra PSK, ktorý vznikol presne pred rokom. V budove úradu PSK boli prezentačné stánky zamerané na energetickú efektívnosť vo verejných a súkromných budovách, meranie a vyhodnocovanie úspor elektrickej energie, malé vodné elektrárne i osvetľovacie LED technológie.

Najblišie udalosti

07 okt 2023
19:00 - 22:00
KLIMAKTÉRIUM 1
28 sep 2023
19:00 - 21:00
SILNÉ REČI - STAND UP
14 nov 2023
18:00 - 21:00
Na srdci mi hraj
07 sep 2023
08:00 - 17:00
Výstava Naiva Art Kult_ Srbsko

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám