Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

„Takto končí život v škôlke, príde škola nová,

a v tej škole na Vás čaká niečo krásne znova.

Vaši blízki sú dnes šťastní, srdce láskou horí,

a Váš úsmev prezrádza im, že ste žiakmi školy.“

.... tak znela pieseň z úst detí Materskej školy na Vinbargu obradnou sálou Mestského úradu v Bardejove. 34 malých absolventov si už po štvrtýkrát prevzalo 28. júna 2013 z rúk poslankyne Mestského zastupiteľstva v Bardejove p. Mgr. Evy Kučovej osvedčenie o predprimárnom vzdelávaní. Slávnostná atmosféra, dojatie rodičov a blízkych utvrdilo vedenie školy a učiteľky, že táto akcia pre rodičov a deti je hodná tradovania. Odmenou  boli rozžiarené a rozjasnené očká prítomných detí.

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám