Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Dňa 25.6.2013 sa v sídle Krajskej organizácie cestovného ruchu Severovýchod Slovenska v Prešove (KOCR Severovýchod Slovenska) uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov Oblastných organizácií cestovného ruchu (OOCR) a zástupcov organizácií zaoberajúcich sa cykloturistikou. Stretnutie bolo zamerané na rozvoj cykloturistiky v Prešovskom kraji s dôrazom na značenie cykloturistických trás. Na tomto pracovnom stretnutí sa zúčastnili aj zástupcovia Mesta Bardejov. 

           Nosnou témou stretnutia bola problematika budovania a značenia cyklotrás, ktorej sa venoval predseda Slovenského cykloklubu RNDr. Juraj Hlatký, CSc., ktorý zároveň informoval aj o strategickom dokumente „Národná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR“ schválenom vládou SR.  Na stretnutí odzneli aj informácie zástupcov OOCR k danej téme.

           Veľký záujem vyvolala diskusia na tému výberu cyklotrás (značenie) za jednotlivé regióny zo zdrojov KOCR Severovýchod Slovenska. Ide najmä o otázku preznačenia niektorých úsekov cyklotrás v Prešovskom kraji. Na tento účel vyčlenila táto organizácia pre svojich členov na prerozdelenie čiastku 25 000 €. Financovanie preznačenia cyklotrás sa bude realizovať zo zdrojov KOCR Severovýchod Slovenska  a OOCR. Jednotlivé OOCR  by mali v termíne do 9.7.2013 zaslať na KOCR Severovýchod Slovenska svoje zámery v oblasti preznačenia jestvujúcich schválených cyklotrás príp. predložiť návrhy na schválenie a vyznačenie cyklotrás nových.

Najblišie udalosti

19 apr 2023
19:00 - 22:00
Panikári

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám