Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Začiatkom mája 2013 boli v Bardejove na ulici Tehelná zaznamenané dva prípady výskytu besnoty a to u kuny lesnej a  psa. Mesto bolo vyhlásené ako ohnisko besnoty. Regionálna veterinárna a  potravinová správa Bardejov (RVPS Bardejov) nariadila pre mesto Bardejov veterinárne opatrenia za účelom zabezpečenia kontroly a zabránenia šírenia tohto akútneho vírusového ochorenia, ktoré je prenosné aj na človeka.

         Situácia je momentálne pod kontrolou a vývoj je pozitívny. Na základe vypracovaného harmonogramu prebehla vakcinácia proti besnote podľa jednotlivých lokalít.  Riziko však stále predstavujú nezaočkované psy. Situáciu neustále monitorujú zamestnanci RVPS Bardejov, zamestnanci m.p. BAPOS Bardejov  a  príslušníci Mestskej polície Bardejov. V rámci bardejovskej samosprávy už niekoľkokrát zasadal Krízový štáb mesta Bardejov, ktorý operatívne rieši všetky vzniknuté problémy. Primátor mesta vydal na zabezpečenie realizácie opatrení RVPS Bardejov dva príkazy, na základe ktorých boli určené konkrétne úlohy, termíny a zodpovedné osoby.  Nariadené veterinárne opatrenia naďalej platia a o ich zrušení rozhodne RVPS Bardejov po uplynutí pozorovacej doby za týchto podmienok:

a) ak sa v priebehu 3 mesiacov nevyskytol žiaden ďalší prípad besnoty domácich alebo voľne žijúcich zvierat,

b) ak sa v ohnisku nenachádzalo žiadne vnímavé zviera a 

c) ak bola vykonaná záverečná dezinfekcia.

          Upozorňujeme obyvateľov mesta, že pre nich naďalej platí povinnosť hlásiť každý prípad expozície ľudí a zvierat, zmeny správania sa domácich zvierat, uhynutia voľne žijúcich zvierat na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Bardejov, tel. č. 054 488 19 10, resp. 054 474 87 25.

Najblišie udalosti

19 apr 2023
19:00 - 22:00
Panikári
12 máj 2023
19:00 - 22:00
Tublatanka 40rokov
17 apr 2023
19:00 - 22:00
PACHO – Zbojník z Hybe
12 mar 2023
18:00 - 21:00
Galavečer ocenených

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám