Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Bardejovské deti sa môžu tešiť z dvoch nových detských zostáv, ktoré pribudli na detskom ihrisku v areáli Promenádneho parku. Dňa 21. júna nadišiel slávnostný okamih, kedy primátor mesta MUDr. Boris Hanuščak za prítomnosti riaditeľky Tesco Stores a.s. Bardejov, Ivety Kubušovej, zástupcov partnerov projektu, zhotoviteľa a širokej verejnosti uviedol do činnosti nový kolotoč a lezeckú stenu,

ktoré tak skompletizovali detské ihrisko v tejto oddychovej zóne mesta. Slávnostnému otvoreniu predchádzali kultúrne vystúpenia detí z našich materských škôl a Centra voľného času v Bardejove. 

Projekt „Detský raj pod hradbami mesta“ s rozpočtovým nákladom 5 000 € bol jedným z 41 podporených projektov v rámci šiesteho ročníka grantovej výzvy „Tesco pre zdravšie mestá 2012“, ktorú vyhlásila spoločnosť Tesco SR v spolupráci s Nadáciou Pontis. Nadačný fond TESCO podporil projekt sumou 3 000 € a Mesto Bardejov ako prijímateľ pomoci vyčlenilo na projekt zo svojho rozpočtu sumu 2 000 €. Na realizácii projektu sa podieľala aj miestna komunita a partneri projektu - Centrum voľného času v Bardejove, BAPOS, m. p. Bardejov a Komunitná nadácia Bardejov. Zaujímavosťou je, že na projekte participovali aj zamestnanci predajne TESCO Stores, a.s. a to nie len v pracovnej dobe, ale aj vo svojom voľnom čase. Za účasti spomínaných projektových partnerov sa existujúce prvky detského mobiliáru, slúžiace ako detské ihrisko, doplnili o ďalšie dva prvky: kolotoč a zostavu - lezecká stena a hrazda s ochrannou gumovou krytinou.

          Účastníci slávnostného otvorenia „Detského raja pod hradbami mesta“ si pri pohľade na deti šantiace na detskom ihrisku určite uvedomili, že nie je nič krajšie ako úprimná detská radosť. Úspešná realizácia projektu „Detský raj pod hradbami mesta“ umožní deťom z predškolských zariadení, ale aj mladším školákom, zažiť veľa zábavy počas hier na tomto detskom ihrisku, ktoré vhodne zapadá do areálu Promenádneho parku. Vďaka doplneniu detského ihriska sa našlo zmysluplné využitie časti trávnatej plochy pri mestskom hradobnom opevnení a vytvorili sa lepšie podmienky pre rozvíjanie medzigeneračnej komunikácie detí, rodičov, starých rodičov a učiteľov. Veríme, že sa toto miesto stane pre naše deti skutočným rajom pod hradbami mesta.

 

 

Projekt podporil Nadačný fond TESCO pre zdravšie mestá v Nadácii Pontis

 

loga

 

 

 

foto3

 

 

foto1

 

foto2

 

 

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám