Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Ďalšie plánované rokovanie členov MsR v Bardejove sa uskutoční už vo štvrtok 13. júna 2013.

Okrem iného prerokujú návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta, návrh nakladania s majetkom mesta, návrh na II. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2013.

Na prerokovanie je  pripravený  aj návrh na založenie obchodnej

spoločnosti pre správu mestských lesov, návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2013 a ďalšie návrhy, ktoré po odporúčaní členov Mestskej rady budú ďalej predložené na schválenie poslancom Mestského zastupiteľstva v Bardejove, ktoré sa uskutoční 26. júna 2013.

Najblišie udalosti

30 apr 2024
19:00 - 21:00
OTVORENIE FONTÁN
01 máj 2024
14:00 - 21:00
MAJÁLES
23 feb 2024
08:00 - 17:00
Muzikál KUBO

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám