Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

V súvislosti s realizáciou projektu "Detský raj pod hradbami mesta", ktorý bol podporený Nadačným fondom Tesco pre zdravšie mestá v Nadácii Pontis, sa dňa 31.5.2013 na Mestskom úrade v Bardejove uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov partnerov uvedeného projektu (Mesto Bardejov, Centrum voľného času v Bardejove, Komunitná nadácia Bardejov, TESCO STORES SR, a.s.) so zástupcom úspešného uchádzača vo verejnom obstarávaní  (DUOMONT, s.r.o.).

          Predmetom pracovného stretnutia bolo určenie participácie jednotlivých partnerov projektu vo fáze konkrétnej realizácie diela zhotoviteľom a bezprostredne po jeho dokončení. Stavba „Detský raj pod hradbami mesta“ by mala byť zhotovená v rozpočtovom náklade 5 000 €, z toho 3 000 € predstavujú finančné prostriedky z grantu. Zvyšok finančných prostriedkov zabezpečuje Mesto Bardejov zo svojho rozpočtu.

         Účastníci pracovného stretnutia sa dohodli na predbežnom termíne ukončenia stavebnej časti projektu už k 21.6.2013. Zhotoviteľ zrealizuje výkopové práce, zabezpečí detské zostavy, osadenie prvkov a podložiek tak, aby odskúšanie detských zostáv mohlo prebehnúť 21.6.2013, kedy sa bude konať v Promenádnom parku športovo – pátracia súťaž „POKLAD RYTIERA ROLANDA“, ktorú organizuje Centrum voľného času v Bardejove spolu s BIOENERGY BARDEJOV, s.r.o., Komunitnou nadáciou Bardejov, Mestom Bardejov a Šarišským múzeom v Bardejove. 

 

         Ďalej sa účastníci stretnutia dohodli na tom, že verejnosť bude o projekte informovaná v tlači, ktorú vydáva spoločnosť TESCO STORES SR, a.s. (Naše Tesco),  prostredníctvom webového sídla Mesta Bardejov a Komunitnej nadácie Bardejov. Slávnostné ukončenie projektu v Promenádnom parku by sa malo uskutočniť za účastí detí a ich rodičov prípadne starých rodičov a širokej verejnosti. Určite by nemal chýbať nikto, kto pomohol s prípravou a realizáciou uvedeného projektu.

proj dets raj hradb

Najblišie udalosti

19 apr 2023
19:00 - 22:00
Panikári
12 máj 2023
19:00 - 22:00
Tublatanka 40rokov
17 apr 2023
19:00 - 22:00
PACHO – Zbojník z Hybe
12 mar 2023
18:00 - 21:00
Galavečer ocenených

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám