Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Spoločnosť Tesco SR v spolupráci s Nadáciou Pontis vyhlásila v poradí už šiesty ročník grantovej výzvy „Tesco pre zdravšie mestá“, v rámci ktorej mohli neziskové organizácie, samosprávy, materské a základné školy žiadať o podporu na projekty. Výzva bola zameraná najmä na podporu projektov súvisiacich s revitalizáciou parkov, detských ihrísk, výsadbou zelene, budovaním cyklistických trás či recykláciou odpadu.

Nadačný Fond Tesco pre zdravšie mestá v aktuálnom programe „Tesco pre zdravšie mestá 2012“ prerozdelí v roku 2013 finančné prostriedky vo výške 115 033 EUR. Do programu sa zapojilo celkom 121 žiadateľov. Hodnotiaca komisia rozhodla o podpore 41 projektov, pričom jedným z úspešných žiadateľov bolo aj Mesto Bardejov s projektom „Detský raj pod hradbami mesta“.

Významným prvkom pri realizácii projektu je prvok dobrovoľníctva. Projekt sa  bude realizovať v spolupráci s miestnou komunitou a partnerskými organizáciami – Centrum voľného času v Bardejove, BAPOS, m.p. Bardejov a Komunitná nadácia Bardejov. Zároveň sa na projekte budú podieľať bardejovskí zamestnanci Tesco Stores SR, a.s. v pracovnej dobe i vo voľnom čase.

Cieľom projektu je zmysluplné využitie trávnatej plochy pri mestskom hradobnom opevnení pre hru a zábavu detí predškolského a mladšieho školského veku a rozvíjanie medzigeneračnej komunikácie deti, rodičov, starých rodičov, učiteľov. Každý z nás má možnosť vziať iniciatívu do vlastných rúk a v čase keď mesto nemá dostatok finančných prostriedkov na úpravu verejných priestranstiev, prispieť k jeho skrášleniu. Verejný priestor, na ktorom sa bude projekt realizovať, sa nachádza v centrálnej časti mesta Bardejov. Je vymedzený hradobným opevnením, ulicou Dlhý rad a Jiráskovou ulicou. V súčasnej dobe sa tu nachádza niekoľko prvkov detského mobiliáru, slúžiace ako detské ihrisko, ktoré sa rozšíri o ďalšie dva prvky: kolotoč a zostavu - lezecká stena a hrazda s ochrannou gumovou krytinou.

Projekt sa realizuje v troch mesiacoch: apríl až jún 2013. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na dodávateľa prvkov.

Najblišie udalosti

19 apr 2023
19:00 - 22:00
Panikári
12 máj 2023
19:00 - 22:00
Tublatanka 40rokov
17 apr 2023
19:00 - 22:00
PACHO – Zbojník z Hybe
12 mar 2023
18:00 - 21:00
Galavečer ocenených

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám