Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Od utorka 16. apríla 2013 sa začne a postupne bude pokračovať od sídliska Obrancov mieru  po všetkých uliciach mesta s  rozmiestňovaním veľkoobjemových kontajnerov pre uloženie objemného odpadu z domácností, ulíc a parkovej zelene.

            Mesto tak vychádza v ústrety obyvateľom mesta prostredníctvom poverenej organizácie Ekobard, a. s. a poskytuje každoročne tieto veľkoobjemové kontajnery na uloženie odpadu, hlavne toho, ktorý nie je možné uložiť do bežnej odpadovej nádoby. Zakázané je však ukladať nebezpečný a elektronický odpad, na uloženie ktorého slúži zberový dvor.

Jarné čistenie verejných priestranstiev mesta začalo už 8. apríla 2013 a vykonáva ho mestský podnik Bapos s  čistiacimi mechanizmami,  ktoré mesto Bardejov získalo z grantových prostriedkov EÚ. Jarné čistenie prebieha podľa schváleného harmonogramu jarného čistenia mestských komunikácií a chodníkov po zimnej údržbe.

Veľkoobjemové kontajnery budú uložené vždy na vopred určené miesto podľa harmonogramu v časovom intervale od 12,00 hod. do 7, 00 hod. následujúceho dňa. Bližšie informácie k harmonogramu poskytovania veľkoobjemových kontajnerov pre uloženie odpadu z jarného upratovania ulíc nájdete TU.

Tohtoročné jarné upratovanie a zároveň aj rozmiestňovanie veľkoobjemných kontajnerov bude trvať do 14. 5. 2013.

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám