Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

statisticky uradŠtatistický úrad Slovenskej republiky uskutoční v čase od 1. apríla do 30. mája 2013 výberové štatistické zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností - EU SILC 2013.

Cieľom projektu je vytvoriť spoločný rámec pre produkciu pravidelných, včasných a kvalitných údajov o chudobe, o príjmoch a životných podmienkach domácností v krajinách Európskej únie.

Výsledky zisťovania sú nielen zdrojom údajov o príjmoch, úrovni a štruktúre chudoby a sociálneho vylúčenia, ale aj podkladom pre analýzy životnej úrovne obyvateľstva a realizáciu koncepčných zámerov a opatrení v oblasti sociálnych politík.

Zisťovanie EU SILC sa realizuje aj vo všetkých 27-ich krajinách EÚ, v Nórsku a na Islande, čo zároveň umožňuje aj medzinárodné porovnávanie Slovenska v rámci Európskej únie.

V tomto roku sa zber údajov uskutoční opäť v približne 6 000 náhodne vybraných domácnostiach vo viac ako 300 obciach a mestách Slovenskej republiky.

Domácnosti navštívia odborne vyškolení opytovatelia - externí zamestnanci Štatistického úradu SR, ktorí sú povinní pri návšteve domácnosti preukázať sa poverením a preukazom totožnosti.

Základné informácie o zisťovaní sú záujemcom k dispozícii na internetovej stránke Štatistického úradu Slovenskej republiky www.statistics.sk v časti Sociálne štatistiky, životné podmienky (http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=42).

 

 

Zdroj informácií:  Štatistický úrad Slovenskej republiky

Najblišie udalosti

21 jún 2024
10:00 - 22:00
Rolandové hry 2024

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám