Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

V Bardejove pri tejto príležitosti bude Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bardejove 22. marca 2013 (piatok) od 8, 00 do 14, 30 hod. bezplatne poskytovať orientačné vyšetrenie vzoriek pitnej vody a odborné poradenstvo v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody z verejných vodovodov a individuálnych studní, úprav pitnej vody, ochrany vlastných vodných zdrojov a ďalších problémov, týkajúcich sa pitnej vody a jej významu pre zdravie človeka.

Vyšetrenie sa bude týkať len vzoriek vôd z individuálnych vodných zdrojov – studní (nie z verejného vodovodu) a bude zamerané na zdravotne významný ukazovateľ pitnej vody  - dusičnany. Pre vyšetrenie je potrebné doniesť minimálne 0, 2 l vody odobratej do čistej vypláchnutej fľaše.

Svetový deň vody je oslavou úcty a pokory k vode. Bol vyhlásený OSN. Rok 2013 vyhlásila OSN za „Medzinárodný rok vodnej spolupráce“, ktorého cieľom je upozorňovať na stav vôd vo svete, na aktuálne i dlhodobé problémy súvisiace s vodou a potrebou spolupráce pri jej ochrane.

Vo svete prístup k zdravotne bezpečnej pitnej vode má v súčasnosti približne 5, 9 mld ľudí ( 87 % zo svetovej populácie).

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám