Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Vo štvrtok 14. februára 2013 sa zišli na svojom 26. zasadnutí  členovia Mestskej rady v Bardejove.Okrem iného sa zaoberali vyhodnotením hospodárenia a činnosti za rok 2012 v organizačných subjektoch zriadených Mestom Bardejov, prerokovali  Výročnú správu o hospodárení za rok 2012 v m. p. Bapos a v Základnej umeleckej škole M. Vileca, Správu o činnosti Mestskej polície v Bardejove za rok 2012,

Správu o stave a plnení úloh požiarnej ochrany a o požiarovosti v meste v roku 2012 a o dodržiavaní Požiarneho a Organizačného poriadku Mestského hasičského zboru a Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2012.

Tiež prerokovali aj zmeny a doplnky Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov č. 117/2011 o podmienkach nájmu v nájomných bytoch.

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám