Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Galéria laureátov ocenených Cenou primátora mesta Bardejov, ktorá sa udeľuje od roku 1993 sa 18. januára 2013  rozšírila o ďalších 8 mien, ktorých  úspešné pôsobenie je späté s mestom Bardejov. Udelením Ceny primátora mesta Bardejov sa vyjadruje uznanie ich práce a poďakovanie za prínos pre mesto Bardejov, ktorý vyplynul z ich činnosti.

Cenu primátora mesta Bardejov za rok 2012 si počas slávnostného ceremoniálu z rúk primátora mesta Borisa Hanuščaka prevzali:

1.      spoločnosť DUOMONT, s. r. o. Bardejov - za aktívny rozvoj a zveľaďovanie mesta a okresu v oblasti výstavby, inžinierskych stavieb, rekonštrukcie stavieb, pamiatkových stavieb, za  aktívnu prácu na rekonštrukcii dobového opevnenia mesta Bardejov, ktorá sa prevádzala v troch etapách - kompletná revitalizácia a dobudovanie historických častí opevnenia, za impozantnú stavbu mestskej fontány v centre mesta Bardejov – dominantný projekt spoločnosti. Realizácia od projekcie až po samotné spustenie fontány.

  1. p. Michaela Bujdová - študentka 2. D triedy Gymnázia Leonarda Stöckela v Bardejove prevzala Cenu primátora mesta za skvelú reprezentáciu školy a mesta, keď  v krajskom a celoslovenskom kole biologickej olympiády v B kategórii získala          1. miesto. Následne  reprezentovala našu krajinu na celosvetovej olympiáde v Turecku, kde  v silnej konkurencii približne 300 účastníkov obsadila skvelé 2. miesto.
  2. MUDr. Jaroslav Jevík - ako výraz úprimného poďakovania, úcty a uznania za založenie Kožného stacionára v Bardejove a za dlhoročné vedenie Kožného oddelenia v  NsP v Bardejove, kde ako primár  poskytoval vysokokvalifikovanú a odbornú pomoc, ktorú vyhľadávali pacienti nielen z Bardejova, ale aj z iných miest a okresov.
  3. Mgr. Janka Nagajová - za celoživotnú prácu s ľuďmi s mentálnym a kombinovaným postihnutím, kde sa naplno rozvinula jej široká škála empatie, pedagogické a psychoterapeutické schopnosti, za hudobné, výtvarné, dramatické a literárne umenie, najmä básnickú tvorbu, prostredníctvom ktorých dokáže nielen liečiť, ale aj vychovávať.
  4. Ing. Klára Pichaničová -  za výraznú spoločenskú angažovanosť, keď ako aktívna členka a podpredsedníčka Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Bardejove a okrese Bardejov svojou masovoorganizátorskou a systematickou prácou významnou mierou vplýva na sebauvedomenie a postavenie svojich rovesníkov v spoločnosti a na ochranu ľudských hodnôt.
  5. p. Mikuláš Roháľ - za aktívnu účasť v odbojovej činnosti počas 2. svetovej vojny pri oslobodzovaní nášho mesta, okresu a republiky, za aktívnu prácu, ako člen a funkcionár výboru ZO a pléna SZPB, za spoločenskú angažovanosť a prácu, ktorou  sa na rôznych úsekoch pričinil o rozvoj nášho mesta a okresu.
  6. MUDr. Ján Šamudovský  - za odbornú a kvalifikovanú prácu v oblasti medicíny, kde ako primár Interného oddelenia v NsP v Bardejove mnoho rokov  zabezpečoval plynulý chod a opateru ľuďom, ktorí to najviac potrebujú – pacientom.
  7. p. Pavol Zajac - za kultúrno-spoločenskú  angažovanosť a propagáciu nášho mesta prostredníctvom lásky k hudbe, osobitne k skupine The Beatles, ktorá mnohonásobne prerástla hranice nášho mesta a je všeobecne akceptovaná mnohými turistami z rôznych kútov sveta. Jeho pričinením je mnohokrát navštevované už kultové miesto – „Parčík Johna Lennona“ a nefornálna ulička, pomenovaná po lídrovi  menovanej skupiny.

Návrhy na udelenie Ceny primátora mesta je možné predkladať v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Bardejov č. 103/2010  každoročne do 30. 11. na adresu Mestského úradu v Bardejove.

Najblišie udalosti

19 apr 2023
19:00 - 22:00
Panikári

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám