Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Obstarávateľ Krajský úrad životného prostredia v Prešove ako orgán štátnej správy odpadového hospodárstva doručil Krajskému úradu životného prostredia ako príslušnému orgánu posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len "krajský úrad"), podľa §5 zákona č 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu "Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2011 - 2015"

Uvedené oznámenie o strategickom dokumente "Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2011 - 2015", je zverejnené aj na internetovej stránke MŽP SR www.enviroportal.sk a na internetovej stránke Krajského úradu životného prostredia v Prešove www.po.kuzp.sk.

Konzultácie podľa § 63 zákona je možné uskutočniť v pracovných dňoch na Krajskom úrade životného prostredia v Prešove, v čase od 8.00 hod do 12.00 hod počas celého procesu posudzovania strategického dokumentu (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky -051/4884214 alebo e-mailom sekerakova.alena@po.kuzp.sk.

 

dokument ikona pdf

Najblišie udalosti

30 apr 2024
19:00 - 21:00
OTVORENIE FONTÁN
01 máj 2024
14:00 - 21:00
MAJÁLES
23 feb 2024
08:00 - 17:00
Muzikál KUBO

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám