Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Dňa 31.10.2012 sa v priestoroch Poľsko – Slovenského domu v Bardejove, v súvislosti s projektom „Spoznávajme poľsko-slovenské pohraničie so sedla bicykla“,  uskutočnila posledná aktivita, ktorou bolo záverečné vyhodnotenie projektu. Vyhodnotenie projektu, za účasti projektových partnerov a zástupcov cieľových skupín – konkrétne  Karpatského euroregiónu Slovensko, Mesta Jasla, Mesta Bardejov, územne dotknutých miestnych samospráv,  Slovenského cykloklubu so sídlom v Piešťanoch, Prešovského samosprávneho kraja,  miestnej komunity cyklistov, dodávateľov prác a služieb, ako aj zástupcov médií, sa nieslo v hodnotiacom duchu.  

V rámci programu pracovného stretnutia bol podrobne zhodnotený priebeh realizácie projektu a dosiahnuté  výstupy a výsledky projektu. Tieto boli nasledovné:

Výstupy:

•   zjednodušená projektová dokumentácia cyklotrasy,

•   ukončený schvaľovací proces cyklotrasy pridelením evidenčného čísla cyklotrasy,

•   vyhotovené a osadené značenie cyklotrasy,

•   propagačná príručka cyklotrasy.

Výsledky:

• cyklotrasa spájajúca mestá Bardejov a Jaslo,

• záverečná spoločná deklarácia projektových partnerov.

Poľským a slovenským účastníkom podujatia bola odovzdaná propagačná príručka k cyklotrase Bardejov – Jaslo, ktorá bola vyhotovená v troch jazykových mutáciách - slovenskej, poľskej a anglickej. Táto bude dostupná v Turisticko - informačných kanceláriách v Bardejove  a v Bardejovských Kúpeľoch.

Projektoví partneri prijali záverečnú spoločnú deklaráciu, v ktorej zadefinovali ďalšie zmysluplné projektové témy pre rozvoj cezhraničnej spolupráce s cieľom naďalej rozvíjať osvedčené projektové zámery, hlavne v oblastiach:

• prezentácie, propagácie a sprístupňovania jedinečného bohatstva poľsko – slovenského pohraničia širokej verejnosti, s dôrazom na regióny miest Bardejov a Jaslo,

•  posilňovania cezhraničnej spolupráce na oboch stranách hranice na báze rozvoja turizmu, kultúry a športu,

• pre realizáciu uvedených zámerov využívať dostupné možnosti získavania grantov podporujúcich cezhraničnú spoluprácu.

V  závere podujatia  účastníci absolvovali prehliadku novovyznačenej cyklotrasy Bardejov – Jaslo, priamo v teréne.

 

podpis deklaracie info tabula brozura obal

 

 

logo capr euroreg logo ker logo minv dopr vyst reg rozvoj logo forum euroregionov sr erb bj

erb jaslo

 

„Tento projekt bol podporený

z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“

Najblišie udalosti

09 feb 2024
11:00 - 17:00
Vivodzeňe kačura
14 feb 2024
19:00 - 21:00
Valentínsky večer
08 feb 2024
08:00 - 17:00
JOZEF PETEJA - USMEJME SA

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám