Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Už tradične počas nadchádzajúcich sviatkov – 1. november – Sviatok  všetkých svätých a 2. novembra - Pamiatka zosnulých bude na Mestskom cintoríne  v Bardejove  zabezpečená služba v týchto dňoch takto:

Štvrtok  1.11.2012      8.00 – 21.00 hod.
Piatok    2.11.2012      8.00 - 18.00 hod.
Sobota   3.11.2012      8.00 – 15.00 hod.

Návštevníkom cintorína budú v prípade potreby poskytnuté všetky informácie týkajúce sa hrobových  miest  na  Mestskom cintoríne,   cintoríne  sv. Michala,  cintoríne sv. Anny a  na cintorínoch v  prímestských častiach, taktiež informácie o  dobe nájmu hrobového miesta  a spôsobe platby  za hrobové miesto.

Počas týchto  dní  im tieto informácie poskytneme aj na prevádzke Pohrebné služby, ul. Mlynská 1  /v priestoroch Športovej haly/, kde bude možné aj zaplatenie nájmu za hrobové miesto v čase od 8.00 do 18.00 hod.

Pohrebné služby sú v čase pracovného voľna zabezpečené na t. č. 0911 420 122, 0910 244 389.

 Zvonenie zvonov na mestskom cintoríne bude  1.11. 2012 o 11.00 a 15.00 hod. a osvetlenie cintorína bude do 8. 11. 2012 v čase od 17.00 – 22.00 hod.

Za účelom uloženia zmiešaného odpadu budú na hlavnom cintoríne a na cintoríne sv. Anny umiestnené veľkokapacitné kontajnery. Na ostatných cintorínoch v správe m.p. BAPOS sa užívajú na tento účel kontajnery s obsahom 1 100 litrov. Voda na polievanie alebo opláchnutie nečistôt z hrobky bude dostupná na výpustoch nepretržite.

Počas uvedených dní budú v blízkosti alebo v areáloch pohrebísk dohliadať na dodržiavanie verejného poriadku hliadky Mestskej polície v Bardejove.

Prosíme ctených návštevníkov aby boli pri parkovaní svojich motorových vozidiel a pri účasti na doprave v okolí cintorínov voči sebe ohľaduplní a počas týchto sviatkov udržiavali na pohrebiskách poriadok a čistotu.

Najblišie udalosti

19 apr 2023
19:00 - 22:00
Panikári
12 máj 2023
19:00 - 22:00
Tublatanka 40rokov
17 apr 2023
19:00 - 22:00
PACHO – Zbojník z Hybe
12 mar 2023
18:00 - 21:00
Galavečer ocenených

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám