Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Vo štvrtok 18. októbra 2012 sa členovia Mestskej rady v Bardejove zišli na svojom XXII. zasadnutí a najdôležitejším bodom rokovania bol  Technicko – organizačné zabezpečenie údržby mestských komunikácií, chodníkov  a verejných priestranstiev v zimnom období 2012 – 2013.

Splnenie tejto dôležitej a náročenej úlohy sa zabezpečuje v dvoch etapách. Do 15. novembra prebieha prípravné obdobie a od 15. novembra 2012 – 31. marca 2013 výkon samotnej zimnej údržby.

Zodpovednosťou za organizáciu a výkon zimnej údržby bol poverený mestský podnik Bapos s Mestským operačným štábom zimnej údržby.

Zimná údržba bude v nepretržitom režime denne 24 hodín, vrátane dní pracovného voľna, pracovného pokoja a aj počas sviatkov. Vykonávať sa bude na výmere  viac ako 125 tisíc metrov chodníkov, verejných priestranstiev vrátane zastávok MHD a parkovísk, určených priechodov pre chodcov a schodov.

Pre zamedzenie každoročného javu, ktorým je odstavovanie áut na pozemných komunikáciách, ktoré bránia v ich čistení, budú do začiatku zimnej údržby ( do 15. novembra) na vybraných miestach  inštalované dočasné dopravné značenia „Zákaz státia“.

Zimnú údržbu bude vykonávať 60 pracovníkov, ktorí budú rozdelení do 11 pracovných čiat so všetkou dostupnou dopravnou technikou m. p. Bapos. Pre tento účel sa plánuje použiť 1 200 m3 posypového inertného materiálu a 160 m3 posypového chemického materiálu.

Najblišie udalosti

19 apr 2023
19:00 - 22:00
Panikári

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám