Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

O Bardejove sa už dlho hovorí ako o perle Horného Šariša. Bardejov sa nachádza na severovýchode Slovenska, v blízkosti hraníc s Poľskom a leží na úpätí Nízkych Beskýd, na sútoku riek Topľa a Lukavica v nadmorskej výške 277 m. n. m.. Bardejov sa nachádza na križovatke turistických trás a to zo západu od Tatier cez Starú Ľubovňu smerom na Svidník a Duklu. Toto 33 tisícové okresné mesto sa môže popýšiť viacerými naj, z ktorých spomenieme najmä:

1.      Najkrajšie mesto Slovenska za rok 2010 a 2011 v internetovej súťaži portálu SLOVAKREGION.

2.      Najgotickejšie mesto Slovenska, ktorého historické jadro a židovské suburbium bolo v roku 2000 zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO ako štvrtá lokalita na Slovensku. Historické centrum Bardejova zvíťazilo aj v ankete Prešovského samosprávneho kraja "Hľadáme sedem divov Prešovského kraja".

3.      Fortifikačný systém mesta Bardejov bol jedným z najdokonalejších mestských opevnení v stredoveku a v súčasnosti patrí k najzachovalejším mestským obranným systémom v Európe. Z pôvodných 23 bášt sa zachovalo 11 a 9 bolo dodatočne obnovených. Zo štyroch vstupných  brán opevnenia zostali dve.

4.      Medzinárodné kuratóriom nadácie ICOMOS pri UNESCU so sídlom v Hamburgu v roku 1986 udelilo Bardejovu Európsku cena – zlatú medailu za záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok. Bardejov sa stal držiteľom tohto ocenenia ako prvé mesto na Slovensku.

5.      Bardejovské Kúpele patria medzi najstaršie kúpele s najdlhšou tradíciou poskytovania kúpeľných služieb. Prvá zmienka o Bardejovských Kúpeľoch je z roku 1247, keď uhorský kráľ Belo IV. daroval územie dnešných kúpeľov aj s prameňmi mestu Bardejov. Bardejovské Kúpele dnes patria k  trom najobľúbenejším, najnavštevovanejším a počtom lôžok najväčším slovenským kúpeľom. V Bardejovských kúpeľoch je najstarší kúpeľný park na Slovensku, pričom jeho počiatky siahajú do polovice 18. storočia.

6.      V Bardejove vydal v roku 1540 náš rodák Leonard Stőckel pre bardejovské gymnázium najstarší pedagogický dokument na Slovensku pod názvom Leges scholae Bartphensis – Zákony bardejovskej školy. Zostavil ich podľa vzoru nemeckých latinských škôl. Škola sa v 16. storočí postupne stala najlepšou a najvyhľadávanejšou školou v Uhorsku. 

7.      Najstarším zachovalým dreveným kostolom na Slovensku je rímskokatolícky kostol sv. Františka z Assisi v Hervartove pri Bardejove, ktorý bol postavený koncom 15. storočia z červeného smreka v gotickom štýle. V roku 2008 bol zapísaný spolu s ďalšími siedmimi drevenými kostolmi do zoznamu Svetového dedičstva UNESCO.   

8.      Skanzen – Múzeum ľudovej architektúry v Bardejove je najstarším zariadením svojho druhu na Slovensku. Rozprestiera sa na celkovej ploche 1,5 ha v Bardejovských Kúpeľoch a sprístupnený bol v roku 1965. 24 expozičných objektov z 19. a 20. storočia prezentuje ľudovú kultúru a staviteľstvo slovenského a rusínskeho obyvateľstva z regiónu horného Šariša a severného Zemplína.

9.      Z historického hľadiska najväčšiu úlohu zohrala Guttgeselova tlačiareň (založená v Bardejove  roku 1577), v ktorej bolo vytlačených mnoho vzácnych kníh, okrem iných aj Katechizmus Martina Luthera, v roku 1581. Kniha je považovaná za prvú publikáciu preloženú do vtedajšej slovenčiny.

10.   Najdlhšie používaný drevený gravitačný vodovod na Slovensku, ktorý fungoval od 15. storočia až do roku 1963.  Výstavba vodovodu v Bardejove začala v roku 1423 na základe nariadenia uhorského kráľa Žigmunda Luxemburského. Bardejovský drevený vodovod mal viac ako 6 km a bol zhotovený z kmeňov borovice pospájaných železnými prstencami.

Najblišie udalosti

23 feb 2024
08:00 - 17:00
Muzikál KUBO
23 feb 2024
08:00 - 17:00
MDŽ - OSLAVY SVIATKU ŽIEN
09 feb 2024
11:00 - 17:00
Vivodzeňe kačura

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám